Normy zatrudnienia pielęgniarek do poprawki

Autor: RZ • • 25 czerwca 2014 10:06

Obowiązujące od 1 kwietnia br. rozporządzenie ministra zdrowia ws. minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek ma wiele błędów. Największą wadą zawartego w rozporządzeniu algorytmu jest to, że dyrektorzy placówek mogą w praktyce dowolnie je interpretować i obniżać zatrudnienie pielęgniarek, traktując minimalne zatrudnienie jako normę, oczekiwany optymalny poziom zatrudnienia.

NRPiP od momentu pojawienia się tego rozporządzenia wskazywała na jego olbrzymie niedociągnięcia, a także na fakt, że odbiega ono od procedowanego projektu, który miał przybrać kształt dokumentu prawnego.

Rozporządzenie samo w sobie mówi o wyliczaniu normy minimalnej. Tymczasem, z docierających do nas informacji wynika, że wielu dyrektorów - mając nieznacznie więcej pielęgniarek i położnych niż wynika to z normy minimalnej - uznaje, że ma ich za dużo.

Takie błędne myślenie stanowi zagrożenie, że zarządzający przyjmą "normę minimalną" - gwarantującą podstawowy poziom bezpieczeństwa dla pacjenta i pielęgniarki - jako standard, czyli cała reszta personelu zostanie zwolniona.

Oficjalnie żaden z dyrektorów nie przyznał, że zamierza zwolnić personel zatrudniony ponad normę minimalną. Natomiast sporo zarządzających wypowiadało się, że mają nadmiar personelu pielęgniarskiego, więc mogą go zwolnić. Dlatego w marcu br. doszło do debaty, na której zgłaszaliśmy te problemy. Odbyło się też posiedzenie sejmowej komisji zdrowia, na której po raz kolejny podnosiliśmy problem norm zatrudnienia. Oczywiście rozmawialiśmy też z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, stojąc na stanowisku, że bezwzględnie należy to rozporządzenie nowelizować. Uzyskaliśmy od ministra obietnicę, że zebrane zostaną informacje, jak będzie realizowane rozporządzenie.

Resort wystosował też pismo, w którym znalazło się zdanie, że do momentu dokonania analizy resort prosi, aby wstrzymać się z wszelkimi ruchami kadrowymi.

Widać więc, że chyba przekonaliśmy Ministerstwo Zdrowia, iż nie do końca to rozporządzenie jest sensowne. Zachowanie ministerstwa postrzegamy jako dające nadzieję, że zostanie zrobiony porządek z tym absurdalnym rozporządzeniem.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum