Maciej Tarasiuk | 09-04-2015 11:28

Nie porównujmy jabłek z gruszkami

Uzyskanie w przetargach przez zamawiających i dostawców zadowalającego kompromisu pomiędzy ceną a jakością jest możliwe w oparciu o pełne wykorzystanie formuły dialogu technicznego. Pozwala ona na ustandaryzowanie kryteriów oceny jakości i doboru oferenta.

Takie podejście wymaga od zamawiającego rozeznania rynkowych trendów i rozpoznania możliwości zoptymalizowania procesów outsourcingowych czy dostarczenia produktów odpowiadających konkretnym oczekiwaniom. Pozwala na zbudowanie specyfikacji precyzyjnie opisującej usługę lub produkt.

Namawiam do tego, żeby kryteria oceny były wyraźnie zdefiniowane i zdecydowanie egzekwowane również dokumentacyjnie albo w inny sposób - na przykład w oparciu o próbkowanie czy audyt. A to dlatego, że jako dostawca chcemy dawać dobre ceny i możemy to robić. Jednak jest to możliwe wtedy, gdy podczas dialogu technicznego wszyscy mogą porównywać się do tej samej, a więc dobrze opisanej jakości usługi czy produktu, który ma być dostarczony.

Mówiąc obrazowo, o ile w składanej ofercie wymagane jest dostarczenie jabłka, to bądźmy konsekwentni i porównujmy jabłko do jabłka, a nie do gruszki, jeszcze czasem nadpsutej.

Ostatnia nowelizacja ustawy prawa zamówień publicznych idzie w kierunku wprowadzenia dodatkowych kryteriów oceny wyboru oferentów. Niestety, na razie ze statystyk Urzędu Zamówień Publicznych wynika, że jakość nie jest kryterium wybieranym jako kolejne poza ceną. Raczej szpitale poszukują innych, jak np. terminy dostawy.

Kryterium jakości powinno być wyraźniej doceniane, tym bardziej że pojęcie "jakość" jest zdefiniowane w prawie zamówień publicznych. Natomiast szpital kryteria jakości musi już sam opracować; jest to trudna praca, którą trzeba wykonać, żeby dobrze opisywać produkty.