MAK | 30-12-2010 16:11

Najpierw zajmiemy się ustawą o działalności leczniczej

Sejmowa Komisja Zdrowia będzie na razie pracowała tylko nad ustawą o działalności leczniczej. Dopiero po jej uchwaleniu zajmie się pozostałymi projektami z rządowego pakietu zdrowotnego.

Jak poinformował 23 listopada Bolesław Piecha, przewodniczący Komisji, ustawa o działalności leczniczej zmienia ponad 60 aktów prawnych, dlatego prace nad innymi projektami będą miały sens dopiero po jej uchwaleniu. Komisja zajmuje się w tej chwili tylko jedną z ośmiu ustaw tworzących pakiet - nowelizacją Prawa farmaceutycznego.

Przypomnijmy, że ustawa o działalności leczniczej nie zakłada obowiązkowego przekształcania szpitali w spółki. Zgodnie z nowymi projektami, samorządy, które nie przekształcą szpitali, będą musiały pokryć ich wynik ujemny w ciągu trzech miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku samorządy w ciągu 12 miesięcy będą zmuszone do zmiany formy organizacyjno-prawnej szpitala (przekształcenie w spółkę kapitałową, jednostkę budżetową lub instytucję gospodarki budżetowej).

Ustawa uniemożliwia tworzenie nowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, z wyjątkiem przypadku powstania nowego zakładu w drodze połączenia co najmniej dwóch innych. Oznacza to, że nowo powstające szpitale będą musiały mieć inną formę prawną.

Przekształcenie szpitala w spółkę - według projektu - będzie mogło być dokonane bez konieczności uprzedniej likwidacji SPZOZ-u. Samorządy, które zdecydują się na przekształcenie szpitali w spółki, będą mogły m.in. skorzystać z umorzenia zobowiązań publicznoprawnych.