Na Mazowszu maleją, rosną na Podkarpaciu

Autor: DM • • 29 lipca 2011 10:20

Ministerstwo Zdrowia opublikowało dane dotyczące dynamiki zadłużenia SPZOZ-ów, z których wynika, że zobowiązania wymagalne publicznych szpitali w naszym kraju wzrosły w pierwszym kwartale 2011 roku o blisko 10% w porównaniu z IV kwartałem ubiegłego roku.

Jak wynika z danych resortu zdrowia, zobowiązania wymagalne SPZOZ-ów wynosiły w ostatnim kwartale 2010 roku 2,133 mld zł. W pierwszym kwartale 2011 roku kwota zobowiązań wymagalnych wzrosła do 2,34 mld zł.

Ogólne zobowiązania bez zmian

Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że od drugiego kwartału 2010 roku całkowite zobowiązania wymagalne szpitali systematycznie malały z 2,511 mld zł do 2,122 mld zł w czwartym kwartale. Spadki zadłużenia kwartał do kwartału osiągały wartość w granicach 5 i 10%.

Początek 2011 roku przyniósł załamanie tego trendu i wzrost zobowiązań wymagalnych o 9,7%. Z drugiej strony z danych ministerialnych wynika, że pierwszy kwartał zarówno w 2007, 2008, 2009, jak i 2010 roku oznaczał wzrost zobowiązań wymagalnych szpitali, jednak nie tak wysoki, jak obecnie. Wcześniej wzrosty były minimalne, a ten największy na przełomie 2009 i 2010 roku wyniósł 7,8%.

Odnotować warto także, że - o ile w pierwszym kwartale 2010 roku zobowiązania wymagalne SPZOZ-ów wynosiły w sumie 2,415 mld zł - to w tym samym okresie br. kwota ta jest mniejsza i wynosi 2,34 mld zł. Oznacza to spadek zobowiązań wymagalnych na poziomie około 3%.

Jednocześnie zobowiązania ogółem SPZOZ-ów w Polsce utrzymały się w pierwszym kwartale 2011 roku na poziomie porównywalnym z ostatnim kwartałem roku poprzedniego. Są jednak obecnie nieco wyższe niż na początku 2010 roku.

Z danych resortu zdrowia wynika, że ogólne zobowiązania szpitali już od co najmniej sześciu lat oscylują pomiędzy 9,5 a 10 mld zł, przy czym w pierwszym kwartale 2011 roku osiągnęły wartość 9,919 mld zł. Najgorszy okres, jeżeli chodzi o ogólne zadłużenie SPZOZ-ów w Polsce, to czas od IV kwartału 2005 roku do II kwartału roku 2007, kiedy to suma ogólnego zadłużenia przekraczała 10 mld zł.

Światło w tunelu

Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, największe zadłużenie SPZOZ-ów zanotowano w województwie mazowieckim, gdzie kwota zobowiązań wyniosła 1,442 mld zł. Jednak to właśnie mazowieckim szpitalom udało się w największym stopniu zredukować swoje długi, ponieważ jeszcze w 2010 roku ich zobowiązania wynosiły 1,633 mld zł (spadek o 11,7%).

Z kolei największy wzrost zadłużenia w porównaniu z zeszłym rokiem zanotowały placówki z województwa podkarpackiego. Ich całkowite zadłużenie wzrosło o 10,1% i wyniosło w pierwszym kwartale 2011 roku 475,8 mln zł. Najmniejszą kwotą zadłużenia swoich SPZOZ-ów (116,8 mln zł) może się pochwalić województwo opolskie, jednak zadłużenie tamtejszych szpitali wzrosło w porównaniu z zeszłym rokiem o 2,4%.

Wysokie zadłużenie SPZOZ-ów dotyczy województwa śląskiego, gdzie całkowite zobowiązania szpitali osiągnęły 1,225 mld zł, przy czym w przeciwieństwie do mazowieckich placówek, śląskie nie zdołały w tym roku zmniejszyć zadłużenia. Wręcz przeciwnie - ich dług w porównaniu z zeszłym rokiem wzrósł o 2,1%.

Resortowe SPZOZ-y wykazują zupełnie odmienne tendencje, jeżeli chodzi o dynamikę zobowiązań. O ile szpitale należące do Ministerstwa Obrony Narodowej od 2007 roku systematycznie zwiększają swoje zobowiązania, to placówki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji od 2008 roku zadłużenie redukują.

Szpitale MON-u w 2007 roku zanotowały najmniejszą wartość zobowiązań - na poziomie 130,2 mln zł. W roku 2010 kwota ogólnego zadłużenia wzrosła już do 177 mln zł, a w pierwszym kwartale 2011 roku wyniosła 181,2 mln zł. Oznacza to wzrost zobowiązań w ujęciu kwartał do kwartału na poziomie 2,4%, natomiast w porównaniu z 2007 rokiem jest to wzrost o blisko 40%.

Całkowite zadłużenie szpitali MSWiA jest wyższe niż placówek MON-u i wynosi - w pierwszym kwartale br. - 205,5 mln zł. Jednak w porównaniu z poprzednim rokiem SPZOZ-y należące do MSWiA w 2011 roku zredukowały zadłużenie o 2,5%. Jeszcze w 2008 roku zadłużenie tych placówek kształtowało się na poziomie 245,7 mln zł. Oznacza to, że od 2008 do 2011 roku zobowiązania placówek MSWiA zmalały o około 16,5%.
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum