NFZ ma zapłacić za leczenie polskiego pacjenta w Czechach

Autor: RR • • 01 sierpnia 2014 15:33

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia wydał pierwszy wyrok zasądzający od NFZ kwotę stanowiącą równowartość poniesionych przez ubezpieczonego kosztów leczenia (zabieg usunięcia zaćmy z wszczepieniem miękkiej soczewki wewnątrzgałkowej) poza granicami kraju. Dodatkowo zasądził na rzecz pacjenta zwrot kosztów postępowania sądowego.

W tej sprawie chodziło o zwrot kosztów zabiegu przeprowadzonego w Klinice NeoVize w Czeskim Cieszynie w grudniu ubiegłego roku. Tylko w ciągu ostatnich kilku miesięcy w cieszyńskiej placówce NeoVize przebadano ponad 500 pacjentów z Polski. Na zabieg usunięcia zaćmy zdecydował się co piąty.

Zaskoczenia nie było

Spośród polskich pacjentów tej kliniki w Czeskim Cieszynie ponad 50 złożyło już w NFZ wnioski o zwrot kosztów leczenia. Wyrok krakowskiego Sadu Rejonowego może wywołać lawinę podobnych roszczeń.

- Wyrok nie jest zaskoczeniem, bo już kilka miesięcy temu krakowski sąd stanął po stronie naszego pacjenta i wydał Funduszowi nakaz zapłaty. Fundusz odmówił, stąd proces. Teraz będą kolejne - zapowiada w Gazecie Wyborczej Tomáš Wowra, menedżer w klinice NeoVize w Czeskim Cieszynie.

Wyrokiem sądu, Józef Bereza, który pozwał NFZ, dostanie od Funduszu 2 tys. 930 zł za zabieg oraz odsetki od 13 grudnia 2013 roku i dnia, w którym wykonano operację. Dodatkowo Fundusz zwróci mu koszty procesu - 764 zł.

- Nasze roszczenie oparliśmy na przepisach dyrektywy nr 2011/24/ UE i funkcjonującą w prawie europejskim zasadę przesądzającą o dopuszczalności stosowania przepisów dyrektywy w przypadku upływu terminu na implementację dyrektywy, w sytuacji gdy państwo członkowskie nie wdrożyło jej do swojego systemu prawnego - podkreśla mec. Justyna Prus z Kancelarii Radców Prawnych Koza - Nessman - Tajak - Mura sp.p. z Katowic, która reprezentowała powoda.

Zwrot wszystkich kosztów

Sąd w swoim orzeczeniu potwierdził jednoznacznie, że Polacy objęci ubezpieczeniem zdrowotnym uprawnieni są do korzystania z pomocy medycznej na terenie innego państwa członkowskiego, a nadto posiadają możliwość bezpośredniego dochodzenia uprawnień wynikających z tej dyrektywy przed sądami krajowymi - w przypadku odmowy przez NFZ zwrotu kwoty kosztów leczenia poza granicami kraju.

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia uznał, że bezdyskusyjnie unijna dyrektywa transgraniczna ma bezpośrednie zastosowanie w odniesieniu do zabiegów leczniczych wykonanych na rzecz obywateli polskich na terenie innego państwa członkowskiego UE.

Dlatego powodowi przysługuje zwrot całości poniesionych za granicą kosztów leczenia wraz z poniesionymi kosztami postępowania sądowego.

Zasada sprawiedliwości

Wyrok nie jest prawomocny. Każdej ze stron przysługuje prawo wniesienia od niego apelacji do sądu II instancji. Na razie Ministerstwo Zdrowia nie chce komentować wyroku krakowskiego sądu.

Według Rządowego Centrum Legislacji, przepisy dotyczące dyrektywy zaproponowane przez resort są wadliwe. Po pierwsze, zakładają, że NFZ będzie zwracał pieniądze za leczenie za granicą dopiero od momentu, kiedy wejdą w życie. Po drugie, że Fundusz może zawiesić wypłaty, jeśli mu zabraknie pieniędzy, ale chorym nie będą się należały odsetki. To narusza zasadę sprawiedliwości zapisaną w konstytucji.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum