Motywacja i wybór

Autor: AK • • 13 lipca 2009 11:20

Wyższe pensje dla "deficytowych"

19 czerwca weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia rozszerzające listę deficytowych specjalizacji.

Jeśli lekarz zdecyduje się na jedną z nich - będzie dostawał większe wynagrodzenie.

Według resortu zdrowia we wskazanych specjalnościach występuje największy brak specjalistów. Jest to skutek niekorzystnych tendencji demograficznych (w większości z tych dziedzin średnia wieku lekarzy przekracza 51 lat) oraz migracji specjalistów za granicę.

Wynagrodzenie lekarza, który wybierze jedną z 21 deficytowych dziedzin medycyny, wyniesie przez pierwsze dwa lata nauki 3602 zł, podczas gdy dla pozostałych będzie to kwota 3170 zł. W kolejnych latach kwoty te mają wzrosnąć odpowiednio do 3890 zł i 3458 zł - przypomina Gazeta Prawna.

Rozporządzenie mówi również, że rezydentom deficytowych specjalizacji pensje zostaną wyrównane od stycznia tego roku.

Jak podawaliśmy wcześniej, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy obawiał się, że rezydenci nie dostaną podwyżek, ponieważ opóźniał się termin wydania rozporządzenia przez resort zdrowia.

Młodzi lekarze zrzeszeni w OZZL domagali się spełnienia płacowych obietnic.

Przypuszczali, że powodem wstrzymania decyzji MZ mogły być podawane w mediach informacje, że dyrektorzy szpitali obawiają się żądań lekarzy specjalistów dotyczących podniesienia ich wynagrodzeń, aby zachować odpowiednie proporcje między wynagrodzeniem zasadniczym lekarzy w trakcie specjalizacji a wynagrodzeniem specjalistów ze sporym już doświadczeniem.

Priorytetowe dziedziny w myśl rozporządzenia ministra zdrowia: anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia onkologiczna, epidemiologia, geriatria, ginekologia onkologiczna, kardiologia, kardiologia dziecięca, medycyna pracy, medycyna ratunkowa, medycyna rodzinna, neonatologia, neurologia dziecięca, onkologia kliniczna, onkologia i hematologia dziecięca, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, patomorfologia, pediatria, radiologia i diagnostyka obrazowa, radioterapia onkologiczna, rehabilitacja medyczna i stomatologia dziecięca

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum