Młody region z problemami

Autor: Marek Gembal, Piotr Kropidłowski • • 11 lutego 2010 15:21

Pod względem finansowania przez NFZ opieki zdrowotnej w przeliczeniu na statystycznego mieszkańca, woj. lubuskie zajmuje 11. pozycję w Polsce

Niektóre dane dotyczące Lubuskiego upoważniają do stwierdzenia, że jest to województwo nietypowe pod względem systemu ochrony zdrowia. Większość województw w Polsce ma w tej materii strukturę scentralizowaną, opartą najczęściej o ośrodki akademickie i powiązane z nimi szpitale kliniczne realizujące specjalistyczne procedury medyczne.

Z lokalizacją takich ośrodków związana jest też duża koncentracja lekarzy specjalistów.

Tego rodzaju centrum kliniczne zaspokaja potrzeby zdrowotne społeczeństwa na wysokospecjalistyczne procedury medyczne, podczas gdy lokalne, czyli powiatowe i miejskie szpitale najczęściej świadczą usługi podstawowe, na niższym poziomie specjalistyki.

Lubuskie, jako jedno z niewielu województw, nie ma wyższej uczelni medycznej i tym samym centrum szpitali klinicznych. Tę rolę pełnią duże szpitale w Gorzowie Wielkopolskim i w Zielonej Górze. W sumie jednak Lubuskie zalicza się do grupy województw uprzywilejowanych, gdy spojrzymy na liczbę mieszkańców przypadających na jedno statystyczne łóżko szpitalne.

Z kolei pod względem poziomu finansowania przez NFZ służby zdrowia na statystycznego mieszkańca, woj. lubuskie zajmuje dość odległą 11. pozycję w Polsce. Należy jednak zauważyć, że różnice między województwami w tej grupie nie są znaczące.

Tym, co wyróżnia Lubuskie na tle innych regionów kraju, jest względny niedobór wyższej kadry medycznej. Z pewnością na tę statystykę wpływa wspomniany fakt, że województwo to nie ma własnej uczelni medycznej, wokół której najczęściej na-stępuje koncentracja lekarzy, a zwłaszcza lekarzy specjalistów.

Dzieląc specjalizacje lekarskie na podstawowe i bardziej szczegółowe, należy zauważyć, że w obu tych kategoriach liczba lekarzy przypadających na 10 tysięcy mieszkańców należy do jednej z najniższych w Polsce.

Lubuskie jest przedostatnim województwem pod względem proporcji między liczbą lekarzy o specjalności głównej a liczbą mieszkańców. Liczba lekarzy w segmencie specjalizacji głównych (choroby wewnętrzne, pediatria, medycyna rodzinna, chirurgia, ginekologia i położnictwo, anestezjologia i medycyna ratunkowa) wynosi łącznie 18,4 na 10 tys. mieszkańców, podczas gdy średnia krajowa sięga 23,8, a w niektórych województwach wskaźnik ten wynosi nawet 30 lekarzy na 10 tys. mieszkańców.

Najgorsza sytuacja jest w grupie specjalizacji z chorób wewnętrznych i medycyny ratunkowej, gdzie liczba lekarzy w stosunku do populacji jest bliska połowy średniej krajowej. Podobny obraz rysuje się, gdy analizujemy liczbę lekarzy z pozostałymi specjalizacjami, takimi jak na przykład kardiologia, psychiatria czy onkologia. Łącznie lekarzy o tych specjalnościach przypada 7,2 na 10 tys. mieszkańców, podczas gdy średnia krajowa wynosi 10,3. W Lubuskiem w tej grupie specjalistów najbardziej brakuje diabetologów i endokrynologów.

Wśród elementów kształtujących zapotrzebowanie na świadczenia medyczne bardzo istotnym elementem jest struktura demograficzna mieszkańców. Im starsza jest lokalna populacja, im więcej osób w podeszłym wieku, tym większe jest zapotrzebowanie na świadczenia medyczne.

Woj. lubuskie należy do segmentu o zdecydowanie niższej średniej wiekowej. Na liście województw ułożonej w oparciu o kryterium udziału ludzi w wieku powyżej 65 lat w ogólnej liczbie mieszkańców, Lubuskie zajmuje przedostatnią pozycję. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na jeszcze jeden fakt. Mimo tej uprzywilejowanej sytuacji demograficznej, województwo lubuskie odbiega negatywnie od średniej krajowej pod względem łóżek na oddziałach geriatrycznych i opieki długoterminowej w stosunku do populacji ludzi starszych.

O ile w Polsce średnio na jedno łóżko szpitalne o takim profilu przypadają 542 osoby w wieku powyżej 65. roku życia, o tyle w Lubuskiem - aż 733. Lokuje to województwo lubuskie pod tym względem na 12. miejscu w Polsce.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum