Minister zdrowia będzie określał w rozporządzeniach wykaz świadczeń gwarantowanych, czyli: Co wpadnie do koszyka

Autor: PAP, IB • • 13 lipca 2009 11:00

19 czerwca posłowie zapoznali się ze stanowiskiem sejmowej Komisji Zdrowia dotyczącym 21 senackich poprawek zgłoszonych do tzw. ustawy koszykowej. Dwie ze zgłoszonych poprawek miały charakter merytoryczny, reszta z nich tylko porządkujący i redakcyjny.

Wcześniej (17 czerwca) sejmowa Komisja Zdrowia poparła senackie poprawki do ustawy określającej zasady tworzenia koszyka świadczeń medycznych.

Jedna z poprawek wycofuje z ustawy zapis, że świadczenia medyczne mogą być współfinansowane przez państwo.

Wzbudzał on kontrowersje. W ocenie posłów PiS stwarzał możliwość wprowadzenia współpłacenia za świadczenia medyczne.

Z kolei wiceminister zdrowia Jakub Szulc podkreślał, że taka interpretacja była nieuprawniona. Zaznaczył, że zapis został usunięty, by nie powstawały wątpliwości co do intencji rządu.

Kryteria kwalifikowania

Nowelizacja Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przewiduje, że minister zdrowia będzie określał w rozporządzeniu wykaz świadczeń gwarantowanych, czyli świadczeń opieki zdrowotnej częściowo lub całkowicie finansowanych ze środków publicznych.

Minister zdrowia musi przygotować 13 takich wykazów, a każde z nich będzie dotyczyło odrębnego zakresu świadczeń zdrowotnych - przypomina Gazeta Prawna.

Nowela określa kryteria, które będą uwzględniane przy kwalifikowaniu świadczeń jako gwarantowanych. Zakwalifikowanie danego świadczenia do koszyka świadczeń zdrowotnych będzie oznaczało jego finansowanie w całości lub w części ze środków publicznych.

Wykaz świadczeń gwarantowanych ma być dla pacjentów źródłem informacji o tym, jakie świadczenia będą finansowane w ramach obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, a za które będą musieli częściowo zapłacić; chodzi o świadczenia, do których już są dopłaty, np. stomatologia, sanatoria, leki. Minister zdrowia będzie określał w rozporządzeniu, jaka część świadczenia będzie finansowana ze środków publicznych, a jaka przez pacjenta.

Rola AOTM

Postępowaniem w sprawach kwalifikowania świadczeń zdrowotnych gwarantowanych będzie zajmowała się Agencja Oceny Technologii Medycznych. Podejmowane przez nią decyzje zostaną poprzedzane opiniami konsultantów krajowych z danej dziedziny medycyny, prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i Rady Konsultacyjnej AOTM.

Dopiero po uzyskaniu tych wszystkich rekomendacji minister zdrowia zdecyduje, które świadczenia, w jakim stopniu i na jakich warunkach będą gwarantowane. Jego decyzja będzie niezależna od rekomendacji AOTM.

Nowe przepisy regulują również procedurę usuwania świadczenia z koszyka lub zmiany sposobu finansowania.

W tych przypadkach AOTM będzie musiała przygotować raport, w którym znajdzie się szczegółowy opis uzasadniający podjęcie decyzji o usunięciu świadczenia z wykazu.

Wnioski w sprawie usunięcia świadczenia z koszyka będą mogli składać do ministra zdrowia konsultanci krajowi, prezes NFZ oraz stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz ochrony praw pacjenta. Ostateczna rekomendacja prezesa Agencji będzie poprzedzona opinią Rady Konsultacyjnej.

Świadczenia wysokospecjalistyczne

Zmieniono także przepisy dotyczące świadczeń wysokospecjalistycznych. Będą one świadczeniami gwarantowanymi, finansowanymi z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister zdrowia.

Określono tryb przekazywania środków publicznych na te świadczenia oraz sposób ustalania ceny za ich wykonanie. Podstawą do ich wykonania ma być umowa zawarta ze świadczeniodawcą.

Ceny świadczeń będą ustalane na drodze negocjacji. Minister zdrowia dokona wyboru świadczeniodawców w drodze konkursu ofert. Nowela przewiduje także zmianę struktury organizacyjnej i statusu AOTM.

Instytucja ta uzyska osobowość prawną, dzięki czemu będzie mogła swobodnie występować we własnym imieniu i na własny rachunek, posiadając odrębny majątek. Nadzór nad Agencją będzie sprawował minister zdrowia.

Na konieczność określenia zakresu świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących w ramach środków publicznych zwrócił uwagę Trybunał Konstytucyjny w wyroku ze stycznia 2004 r., w którym to stwierdza się niezgodność Ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym w NFZ z Konstytucją.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum