MZ popiera opiekę koordynowaną w leczeniu chorób autoimmunologicznych

Autor: Marzena Sygut • • 16 lutego 2017 11:39

Eksperci z zakresu chorób autoimmunologicznych zabiegają o poprawę warunków leczenia swoich pacjentów. O wątpliwościach z tym związanych dyskutowali podczas sesji "Opieka koordynowana w chorobach autoimmunologicznych" w ramach XII Forum Rynku Zdrowia (Warszawa, 26-27 października 2016 r.). Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia, na ile jest w stanie usprawnić leczenie tej grupy chorych.

MZ popiera opiekę koordynowaną w leczeniu chorób autoimmunologicznych

W sesji podczas Forum uczestniczyli: Marlena Jankowiak z Departamentu Gospodarki Lekami NFZ; prof. Brygida Kwiatkowska z Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji; prof. Karina Jahnz-Różyk, konsultant krajowy w dziedzinie alergologii; dr Małgorzata Mossakowska z Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita "J-elita"; dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego; prof. Agnieszka Słowik ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie; prof. Krzysztof Selmaj z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Niska świadomość społeczna

Eksperci podkreślali, że w Polsce wciąż mamy do czynienia z bardzo niską świadomością społeczną dotyczącą chorób autoimmunologicznych.

Zwracali też uwagę, że pacjenci cierpiący na te schorzenia mają utrudniony dostęp do terapii. Szczególnie to widać tam, gdzie specjalizacje są wąskie. - Zdarza się, że mamy do czynienia z pacjentem, który ma kilka schorzeń z tej grupy jednocześnie, co powoduje, że różni specjaliści muszą ze sobą współpracować. Rozwiązaniem w tej sytuacji byłoby wprowadzenie opieki koordynowanej - zaznaczali podczas sesji.

Prelegenci chcieliby też zorganizowania dostępu do rehabilitacji dla pacjentów w formie on-line.

Nowy model POZ

Danuta Jastrzębska, naczelnik Wydziału Obsługi Mediów w resorcie zdrowia, wyjaśnia w piśmie przesłanym do Rynku Zdrowia, że w 2017 r. planowany jest do realizacji przez NFZ projekt pozakonkursowy pn. "Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) - Etap II Faza pilotażowa - model POZ+".

Jak podkreśla Jast rzębska, projekt stanowi jeden z etapów wdrażania organizacji opieki koordynowanej do polskiego systemu opieki zdrowotnej i zakłada pilotażowe wdrożenie pierwszego z trzech modeli opieki koordynowanej.

Model POZ+ określa nowy sposób organizacji i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej. Zakłada rozszerzenie zestawu świadczeń zdrowotnych - w szczególności przez profilaktykę dostosowaną do wieku i płci pacjenta oraz koordynowanie opieki nad pacjentem w 11 najbardziej powszechnych niezakaźnych chorobach przewlekłych.

Podmiot leczniczy, który przystąpi do projektu, będzie otrzymywał - tak jak dotychczas - wsparcie z budżetu NFZ w formie stawki kapitacyjnej, którą objęci będą wszyscy jego pacjenci oraz dodatkowo ze środków na świadczenia z zakresu opieki specjalistycznej finansowane na zasadzie fee-for-service w ramach budżetu powierzonego.

Ze środków projektu finansowane będą: bilanse zdrowia dla osób dorosłych, rozliczane przy użyciu stawek jednostkowych oraz tzw. wsparcie dodatkowe obejmujące wydatki techniczne (refundacja kosztów dostosowawczych w zakresie systemów informatycznych oraz zatrudnienie merytorycznego koordynatora procesu leczniczego). Zakończenie pilotażu planowane jest na koniec 2020 r.

Nie wpłynęły takie wnioski

Resort podkreśla jednocześnie, że do tej pory do Ministerstwa Zdrowia nie wpływały wnioski w sprawie kwalifikacji kompleksowego leczenia pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi jako świadczenia gwarantowanego. W ocenie MZ organizowanie opieki nad pacjentami w formie opieki koordynowanej może być dobrym kierunkiem w realizacji świadczeń gwarantowanych.

Wybór modelu opieki kompleksowej i koordynowanej musi być poprzedzony analizą potrzeb pacjentów z poszczególnymi schorzeniami. Niewątpliwie docelowy model opieki musi odpowiadać specyfice choroby i gwarantować optymalne zaspokojenie potrzeb pacjenta.

Jastrzębska dodała też, że nie wpływały także wnioski w sprawie kwalifikacji telerehabilitacji dla pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi. - Obecnie wdrażane jest świadczenie kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej. Doświadczenia zdobyte w związku z implementacją tego świadczenia będą mogły być wykorzystane podczas ewentualnego wdrażania świadczeń telerehabilitacji dla innych grup pacjentów - podkreśla.

Co jest objęte refundacją?

Jednocześnie Jastrzębska poinformowała, że zgodnie z obwieszczeniem MZ w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych obecnie refundowanych jest kilka leków biologicznych dostępnych w ramach programów lekowych.

W kwestii leczenia pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (ICD-10 K51) program został całkowicie zmieniony, udostępniając pełną terapię infliksymabem w leczeniu WZJG obejmującą 6-tygodniową terapię indukcyjną oraz 12-tygodniowe leczenie podtrzymujące dla osób dorosłych i dzieci, zastępując dostępne do tej pory ratunkowe leczenie trwające 6 tygodni dla osób dorosłych.

W chorobie Leśniowskiego-Crohna (ICD-10 K 50) czas leczenia podtrzymującego infliksymabem (Inflectra, Remsima) został wydłużony z 12 do 24 miesięcy. Ponadto lek Humira (adalimumab) został udostępniony dla dzieci.

W przypadku leczenia stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego (załącznik B46), chorzy mogą korzystać z substancji czynnej: fingolimod oraz natalizumab. Ponadto dla leku Tysabri (natalizumab) zostało przyznane wskazanie off-label dla populacji 12-18 lat.

W reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS) i młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów (MIZS) o przebiegu agresywnym (ICD-10 M 05, M 06, M 08 - załącznik B.33. do obwieszczenia), w ramach programu lekowego pacjenci z RZS mogą być leczeni zarówno blokerami TNF-alfa, blokerami anty-CD20 oraz blokerami interleukiny 6. Pacjenci z MIZS natomiast są leczeni z zastosowaniem blokerów TNF-alfa oraz blokera interleukiny 6.

W odniesieniu do łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ICD-10 L 40.5, M 07.1, M 07.2, M 07.3 - załącznik B.35. do obwieszczenia), w ramach programu lekowego pacjenci mogą być leczeni blokerami TNF-alfa.

Także osoby z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) - ICD-10 M 45, załącznik B.36. do obwieszczenia - w ramach programu lekowego mogą być leczeni blokerami TNF-alfa.

W odniesieniu do leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej (ICD-10 L 40.0 - załącznik B.47. do obwieszczenia), w ramach programu lekowego pacjenci mogą być leczeni blokerami TNF-alfa oraz blokerem interleukiny 12/23.

Nowe substancje w programach lekowych

Ponadto minister zdrowia podjął decyzję o objęciu z dniem 1 stycznia 2017 r. refundacją produktu leczniczego Cimzia, (certolizumab pegol), roztworu do wstrzykiwań w ramach programów lekowych, w zakresach:

Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS) (ICD-10 L 40.5, M 07.1, M 07.2, M 07.3) - w ramach aktualnie istniejącego programu B.35.

Leczenie inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ICD-10 M 45) - w ramach aktualnie istniejącego programu B.36.

Leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK (ICD-10 M 46.8 - w ramach nowego programu lekowego obejmującego populację pacjentów dotychczas nieleczonych biologicznie w żadnym z programów lekowych obejmujących schorzenia reumatyczne - załącznik B.82.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum