Lekarze już nie dominują

Autor: PS, WR • • 05 sierpnia 2008 09:21

Sprawdziliśmy, kto kieruje wybranymi szpitalami na Mazowszu, w Wielkopolsce i Zachodniopomorskiem

Dziennikarze "Rynku Zdrowia" wysłali pytania dotyczące m.in. wykształcenia, wieku i płci osób kierujących 40 szpitalami w woj. mazowieckim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Otrzymaliśmy 25 odpowiedzi, choć niektóre nie były kompletne (np. podawano tylko płeć i wiek, milczeniem pomijając wykształcenie). Co ciekawe, chętniej na dziennikarską ankietę odpowiadały panie.
Wśród naszych respondentów na Mazowszu mężczyźni stanowili 60%. Jak widać - kobiety na dyrektorskich stanowiskach w medycynie są jednak licznie reprezentowane: 40 proc. zdecydowanie więcej niż średnio w gospodarce. Kierujący mazowieckimi szpitalami mają zwykle 46-55 lat (89%), przy czym najliczniej są reprezentowani dyrektorzy w wieku 51-55 lata (44,5%).
W większości przypadków osoby na kierowniczych stanowiskach mogą wykazać się uzupełniającym wykształceniem. Jedna osoba ma za sobą studia MBA. Z sondy wynika, że dyrektorami są jednak w większości osoby z przygotowaniem menedżerskim (55,5%), w tym z ekonomicznym (22,2%) oraz prawniczym (11,1%). Dyrektorów - lekarzy jest 44,5%, w tym doktorów nauk medycznych - 22,2%. Niemal wszyscy dyrektorzy największych szpitali na Mazowszu mają ukończone studia podyplomowe lub szkolenia, przy czym występuje tutaj "efekt krzyżowy". Osoby w wykształceniem medycznym uzupełniały wiedzę w zakresie ekonomicznym i prawnym, a osoby z innym wykształceniem - m.in. wiedzę o zarządzaniu w służbie zdrowia. Niektóre osoby mają ukończone nawet po trzy studia podyplomowe.

Z PRZEMYSŁU DO LECZNICY

Z analizy rejestru ZOZ-ów wynika, że w woj. zachodniopomorskim kobiety kierują co 10 szpitalem. W woj. wielkopolskim bardziej wierzy się w kompetencje pań na dyrektorskich fotelach - tam już co czwartym szpitalem kierują panie. Bardzo rzadko jednak powierza się im funkcje dyrektorów szpitali o wyższej referencyjności. Z reguły panie rządzą szpitalami powiatowymi. Chętniej niż panowie odpowiadały na naszą dziennikarską ankietę.
Wśród dyrektorów szpitali mniej więcej połowa ankietowanych to lekarze, druga połowa - ekonomiści. Ci pierwsi twierdzą, że ochroną zdrowia powinni zarządzać lekarze z przygotowaniem ekonomicznym, drudzy - że to ekonomiści najlepiej nadają się do kierowania ZOZ-ami...
Niektórzy lekarze kierujących szpitalami mają za sobą pracę w Ministerstwie Zdrowia.
Lekarze na stanowiskach dyrektorskich ukończyli studia podyplomowe z zarządzania lub specjalności z ochrony zdrowia publicznego.
Wśród ekonomistów wielu trafiło do szpitala z przemysłu.

WNIOSKI

Oczywiście ta redakcyjna mini-sonda nie pretenduje do miana reprezentatywnego badania.
Wskazuje jednak pewien trend; otóż wbrew obiegowym opiniom, wśród dyrektorów szpitali, które odpowiedziały na nasze pytania, wcale nie przeważają lekarze.
Z formalnego punktu widzenia, zdecydowana większość naszych respondentów ma dobre przygotowanie teoretyczne do kierowania szpitalami (m.in. wykształcenie uzupełniające).
Różna jest jednak ocena jakości kształcenia medycznych menedżerów w Polsce, o czym piszemy w dalszej części naszego raportu.
- Wymiana kadry zarządzającej w wielu placówkach jest zależna politycznie i nie zawsze oparta o kryteria merytoryczne - mówił podczas Forum "Rynku Zdrowia" Tomasz Romańczyk, konsultant ds. rynku medycznego jednostki certyfikującej RWTÜV Polska.
- Potem się okazuje, że studia z zarządzania nie są obowiązkowe lub są quazi obowiązkowe dla kadry zarządzającej ochroną zdrowia.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum