Łatwiejsza egzekucja długów szpitali

Autor: AS • • 25 maja 2008 06:37

Uprzywilejowanie publicznych dłużników niezgodne z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepis Kodeksu postępowania cywilnego, odnoszący się do egzekucji długów publicznych szpitali, jest niezgodny z Konstytucją.
W myśl styczniowego wyroku Trybunału*, kodeks w postępowaniu egzekucyjnym chroni państwowe jednostki organizacyjne spośród innych dłużników bez jakichkolwiek powodów, które by to uzasadniały.
Chodzi o art. 831 par.1 pkt.4 Kodeksu postępowania cywilnego. Trybunał orzekł, że przepis ten jest niezgodny z art. 20, art. 32 ust.1 i art. 64 ust.2 Konstytucji. Według Trybunału kwestionowany przepis jest niezgodny z zasadą społecznej gospodarki rynkowej.
Przeciwko dłużnikowi - SP ZOZ-owi, jeden z wierzycieli wszczął egzekucję na podstawie prawomocnego nakazu zapłaty.
Komornik zajął przysługujące dłużnikowi wierzytelności z rachunków bankowych, na których znajdowały się wyłącznie zaliczki przekazywane przez NFZ, przeznaczone na realizację świadczeń zdrowotnych.
ZOZ zaskarżył czynność komornika, powołując się na wynikające z art. 831 k.p.c. ograniczenie egzekucji z wierzytelności przypadających od państwowych jednostek organizacyjnych z tytułu dostaw, robót lub usług przed ich ukończeniem w wysokości nie przekraczającej 75% każdorazowej wypłaty.
Zdaniem ZOZ, przekazane przez NFZ należności przed zakończeniem wykonania umowy korzystały ze zwolnienia spod egzekucji także wówczas, gdy znajdowały się na rachunku bankowym, do którego skierowano egzekucję.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum