Kuszą studentów stypendiami

Autor: Katarzyna Rożko • • 28 maja 2013 09:48

Powiaty iławski i kwidzyński wspomagają studentów kierunków lekarskich stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie. W zamian, po zakończeniu studiów, młodzi lekarze "odpracowują" okres pobierania pomocy materialnej w szpitalu należącym do starostwa.

Kuszą studentów stypendiami
Eksperci uważają, że idea ta, stosowana już szeroko w biznesie, jest godna naśladowania i korzystna dla powiatowych placówek i samych studentów medycyny.

 

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Iławskiego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie pomocy materialnej przyznawanej studentom kształcącym się na kierunku lekarskim - na podst.

art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. oraz art. 173a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym - studenci kierunku lekarskiego mogą liczyć na pomoc materialną w czasie studiów.

O pomoc ubiegać się mogą studenci III-VI roku na kierunku lekarskim, stale zamieszkali na terenie powiatu iławskiego. Jak podaje starostwo w Iławie, w 2012 r. przyszli lekarze mogli liczyć na stypendium w wysokości 1000 zł przez 9 miesięcy, tj. od 1 października danego roku kalendarzowego do 30 czerwca następnego roku. Dotychczas z tej formy pomocy materialnej skorzystały cztery osoby.

Odnawianie kadr

Student podpisuje ze starostwem umowę, zgodnie z którą po zakończeniu studiów i odbyciu stażu, musi "odpracować" w szpitalu powiatowym podległym starostwu (na warunkach ogólnych proponowanych przez szpital) okres równoważny temu, jak długo pobierał stypendium.

- Stypendia są częścią polityki odnowy iławskiego szpitala.

Uznaliśmy, że równie ważna jak remonty i unowocześnianie wyposażenia lecznicy jest polityka kadrowa.

Obok stypendiów dla studentów kierunku lekarskiego, na wsparcie materialne w wysokości 1000 zł miesięcznie mogą liczyć również rezydenci.

Będą je otrzymywać przez okres całej rezydentury - mówi Rynkowi Zdrowia Bernadeta Hordejuk, doradca starosty iławskiego.

Jak podkreśla, w odróżnieniu od pomocy materialnej dla studentów, wsparcie dla rezydentów dotyczy młodych lekarzy z całej Polski.

- Szpital Powiatowy w Iławie prowadzi rezydentury na większości oddziałów. Zależało nam, by połączyć doświadczenie z młodością. To właśnie z młodymi lekarzami w szpitalu pojawiają się nowe technologie, nowoczesne techniki operacyjne, informatyzacja.

Obie strony mogą czerpać od siebie to, co najlepsze - stwierdza Bernadeta Hordejuk.

Wyjaśnia, że starostwo nie może bezpośrednio udzielić wsparcia finansowego rezydentom. Może jednak jako organ założycielski wspomagać dotacjami szpital, a ten z kolei wydatkuje je zgodnie z potrzebami.

W 2012 r. iławski szpital na stypendia dla rezydentów przeznaczył 50 tys. zł. Bernadeta Hordejuk podkreśla, że województwo warmińsko-mazurskie jest w specyficznej sytuacji. Nie ma na jego obszarze uniwersytetu medycznego. Stosunkowo niedawno, bo w 2008 r., powołano kierunek lekarski na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie.

- Pierwsi absolwenci pojawią się na rynku pracy dopiero za rok. Budowanie polityki kadrowej, szczególnie w ochronie zdrowia, to długotrwały proces, dlatego zależy nam, żeby nie stracić młodych lekarzy i zasilić nimi zespół specjalistów w naszym szpitalu - wyjaśnia doradca starosty iławskiego.

Wsparcie na razie zawieszone

Powiat kwidzyński uchwałę w sprawie stypendiów dla studentów uczelni medycznych o kierunku lekarskim podjął już w 2007 r. (nowelizował w 2011 r.). Pomoc przeznaczona jest dla studentów V lub VI roku w całej Polsce.

Kandydat ubiegający się o przyznanie pomocy materialnej jest zobligowany do podpisania zobowiązania, w którym deklaruje - po ukończeniu studiów i odbytym stażu - podjąć zatrudnienie jako lekarz w podmiocie leczniczym, w którym powiat posiada udziały albo akcje.

Ze stypendium korzystało siedmiu studentów medycyny, a troje z nich - w zamian za udzieloną pomoc finansową - zgłosiło się do pracy w kwidzyńskim szpitalu. W latach 2012-2013 realizację programu stypendiów wstrzymano z powodu braku środków w budżecie powiatu.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że powiat chce przekształcić lecznicę.

- Mając zamiar sprzedaży udziałów w spółce, powiat nie powinien narzucać przyszłemu zarządowi zobowiązań w postaci zatrudnienia beneficjentów stypendium. Niemniej samą ideę pomocy studentom kierunków lekarskich z myślą o pozyskaniu nowych kadr dla powiatowego szpitala oceniamy jako bardzo dobrą. Część ze stypendystów zdecydowało się pracować w naszym szpitalu - mówi Danuta Woronowicz, członek zarządu powiatu kwidzyńskiego.

W jej opinii, inicjatywa jest godna naśladowania. Jak podkreśla, wzmocnienie lokalnej kadry lekarskiej jest istotnym czynnikiem poprawy dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu.

To atrakcyjna pomoc

Rozwiązania zastosowane w powiatach iławskim i kwidzyńskim pozytywnie ocenia Marcin Gruchała, prorektor ds. studenckich Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Stypendia w wysokości 1000 zł, fundowane przez władze samorządów lokalnych, uważa za bardzo atrakcyjne.

- Powszechnie wiadomo, iż studenci tradycyjnie nie należą do zasobnych finansowo. Dodatkowo studia medyczne należą do bardzo wymagających, a tym samym absorbujących kierunków, co znacząco ogranicza możliwości podejmowania pracy zarobkowej studentom po zajęciach - podkreśla prof. Gruchała.

Wskazuje też, że zobowiązanie do podjęcia stażu oraz zatrudnienia po studiach w placówce medycznej w danym powiecie może być dla wielu lekarzy chcących związać się z daną lecznicą lub regionem bardzo pożądane. - Stanowi pewną gwarancję pracy w przyszłości, a być może także dalszego kształcenia podyplomowego w wymarzonej specjalności lekarskiej - zauważa prorektor ds. studenckich.

Idea powiatowych stypendi- ów dla studentów kierunków lekarskich podoba się również Markowi Wójcikowi, ekspertowi ds. ochrony zdrowia w Związku Powiatów Polskich (ZPP).

- Związanie personelu medycznego z powiatowym szpitalem poprzez miejsce zamieszkania to dobry kierunek. Dobrze również, że samorząd wychodzi z pomocą dla młodych ludzi. Odchodzą w niepamięć czasy, w których na medycynę szły głównie osoby dobrze sytuowane czy osoby z rodzin o lekarskich tradycjach.

Są to bardzo wymagające studia w dużych ośrodkach i dla wielu takie wsparcie może być bezcenne - mówi Marek Wójcik.

Biznesowe podejście

Ekspert uważa, że powiaty, które podjęły inicjatywę wsparcia przyszłych lekarzy, przełamują barierę myślenia i naśladują liderów świata biznesu.

- To idea bardzo popularna na świecie.

Niektórzy przedsiębiorcy wspierają nawet studentów I czy II roku studiów, inwestując w nich i pozwalając rozwijać się młodym ludziom, którzy w przyszłości będą cennymi pracownikami. Pomysł realizowany przez starostwa iławskie i kwidzyńskie bardzo mi się podoba, choć wolałbym, żeby napływ kadry medycznej do placówek powiatowych był wynikiem zmian systemowych i dobrej polityki państwa w tym zakresie - podkreśla przedstawiciel ZPP.

W podobnym tonie wypowiada się Robert Mołdach, ekspert rynku ochrony zdrowia Pracodawców RP.

W jego opinii, zagadnienie motywacji personelu medycznego nie sprowadza się jednak tylko do kwestii finansowych.

- Środki na życie, choć bardzo istotne, nie wystarczą, by stworzyć długoterminową alternatywę dla ośrodków klinicznych czy wysokospecjalistycznych szpitali. Nie chodzi przecież o to, aby odpracować dług wobec macierzystego samorządu, tylko aby na stałe osiąść w lokalnym środowisku, dostrzegając tu potencjał stałego doskonalenia - mówi Mołdach.

Uważa, że program wsparcia finansowego dla przyszłych kadr medycznych jest dobrym pomysłem, ale tylko wtedy, gdy jest częścią szerszego przedsięwzięcia.

- Powinno ono brać także pod uwagę perspektywiczny rozwój infrastruktury medycznej, wsparcie dostępu do wiedzy, wymiany naukowej czy lokalny rozwój szczególnej kompetencji medycznej. Pytanie - czy wszystkie te obciążenia powinien brać na siebie samorząd? Wydaje się, że jest to także zadanie dla władz centralnych, które powinny być zainteresowane zrównoważonym rozwojem zaplecza medycznego kraju - podsumowuje ekspert Pracodawców RP.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum