Kształcenie techników farmaceutycznych

Autor: MM • • 16 stycznia 2017 14:58

Ministerstwo Zdrowia przeprowadzi ponowną analizę zapotrzebowania na techników farmaceutycznych. Według rzecznika Naczelnej Izby Aptekarskiej, rozmowy o ewentualnym wznowieniu ich kształcenia będą jednak możliwe dopiero po uchwaleniu ustawy o zawodzie farmaceuty, która w jasny sposób określi rolę i uprawnienia stawiane przed farmaceutami.

Resort zdrowia w 2014 roku podjął decyzję o wygaszeniu kształcenia w zawodzie technika farmaceutycznego i zakończeniu rekrutacji na ten kierunek od roku szkolnego 2018/2019, wnioskując o wydanie odpowiedniego rozporządzenia do MEN.

Ministerstwo uzasadniało, że zawód technik farmaceutyczny jest zawodem nadwyżkowym na rynku pracy, w którym występuje przewaga napływu bezrobotnych nad napływem ofert pracy, szczególnie że w końcu roku 2014 r. liczba bezrobotnych techników wzrosła do 1 875 osób.

Światełko w tunelu

Obecnie resort zdrowia potwierdza, że stanowisko w odniesieniu do zawodu technika farmaceutycznego nie uległo zmianie, ale… - Średnie szkolnictwo medyczne podlegało i nadal podlega zmianom wynikającym z konieczności spójnego powiązania kształcenia w zawodach medycznych z krajowym rynkiem pracy oraz dostosowania do wymogów rynku europejskiego - odpowiada Milena Kruszewska, rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

Zwraca uwagę, że dotychczas w systemie szkolnictwa średniego zamknięto kształcenie w wybranych zawodach medycznych, w tym m.in. w zawodzie technika analityki medycznej i technika fizjoterapii. Natomiast decyzja o wygaszaniu kształcenia w zawodach technika farmaceutycznego, podobnie jak asystentki stomatologicznej i opiekunki dziecięcej, została podjęta po szczegółowej analizie zapotrzebowania na te zawody w systemie ochrony zdrowia i związana była z deregulacją zawodów.

Dodaje jednak, że obecnie w resorcie zdrowia prowadzone są ponowne analizy w kontekście zapotrzebowania na techników farmaceutycznych na rynku pracy: - Zostały rozesłane ankiety celem uzyskania informacji na temat liczby zatrudnianych techników farmaceutycznych oraz zapotrzebowania na przedstawicieli tej grupy zawodowej w kolejnych latach - potwierdza Kruszewska.

Informuje, że osoby, które uzyskały lub - do czasu wygaszenia przedmiotowego kształcenia - uzyskają kwalifikacje do wykonywania zawodu technika farmaceutycznego, niezależnie od wygaszenia kształcenia, będą mogły pracować w tym zawodzie.

Dominik Żyro, prezes Związku Zawodowego Techników Farmaceutycznych RP, przekonuje, że kształcenie techników farmaceutycznych powinno być kontynuowane dlatego, że są oni niezbędnym wsparciem dla aptekarzy:

- Nie można dopuścić, aby powstała luka na rynku pracy, chociażby w zakresie świadczenia usług farmaceutycznych. Brak odpowiednio wykształconych techników farmaceutycznych spowoduje znaczy spadek - w kilku czy kilkunastoletniej perspektywie - specjalistów wspomagających "nieco wyżej" wykształcony personel apteki.

- Do tego dochodzi kolejny argument - planowane przez rząd obniżenie wieku emerytalnego (Sejm 19 listopada br. przyjął prezydencki projekt dotyczący obniżenia wieku emerytalnego - red.). To może spowodować, że tak obecnie niedoceniania pomoc w aptece będzie na wagę złota - uważa prezes Żyro.

Podkreśla, że ZZTF stale skupia się na podnoszeniu jakości kształcenia, by poziom nauczania w tym zawodzie był weryfikowany. W tym celu kontynuuje rozmowy z wieloma szkołami prowadzącymi kształcenie w zawodzie: - Chcemy wspólnie wypracować rozwiązania, które umożliwią podnoszenie kwalif ikacji zawodowych techników farmaceutycznych.

Najpierw ustawa

Dodaje, że słuchacze powinni mieć zagwarantowaną właściwą jakość nauczania oraz możliwość praktycznych zajęć w odpowiednio wyposażonych pracowniach.

W ocenie Naczelnej Izby Aptekarskiej, trudno powrócić do dyskusji o przyszłości zawodu technika farmaceutycznego, dopóki nie zostanie uchwalona ustawa o zawodzie farmaceuty, która w jasny sposób określi rolę i uprawnienia stawiane przed farmaceutami, między innymi w zakresie prowadzenia opieki farmaceutycznej.

- Ewentualny powrót do rozmów na temat wznowienia kształcenia techników farmaceutycznych będzie możliwy dopiero po spełnieniu tego warunku - uzasadnia Tomasz Leleno, rzecznik NIA, podkreślając, że taka dyskusja miałaby sens tylko wtedy, gdy przedstawione zostaną konkretne propozycje rozwiązań zmierzających do podniesienia jakości kształcenia w placówkach prowadzących takie kursy.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum