Koszty zatrudnienia w ocenie NIK

Autor: Ryszard Rotaub • • 21 października 2015 13:11

Żeby zredukować koszty funkcjonowania szpitali, dyrektorzy proponowali lekarzom przechodzenie z umów na pracę w ramach kontraktów (umów cywilnoprawnych). Na niewiele się to zdało. Kontrakty z lekarzami nie przyczyniły się do obniżenia kosztów pracy i zmniejszenia zadłużenia lecznic.

Koszty zatrudnienia w ocenie NIK

Zainteresowanie nimi zwiększało się stopniowo - zauważa NIK w raporcie nt. zatrudnienia w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, który opublikowano 21 września. Do czasu zakończenia kontroli (przeprowadzano ją od 1 września 2014 r. do 30 stycznia 2015 r.) w 22 skontrolowanych szpitalach aż dwie trzecie lekarzy wykonywało prace na podstawie umów cywilnoprawnych.

Teoria i praktyka

Popularność i wysokość kontraktów szybko rosły. W latach 2011-2014 (do 30 czerwca) koszty wynagrodzeń w szpitalach wynikające z umów o pracę zwiększyły się o 3,4%, podczas gdy koszty umów cywilnoprawnych, czyli kontraktów (w znakomitej większości lekarskich), wzrosły o blisko 14%.

- Zatrudniamy głównie kontraktowych lekarzy - mówi nam Zdzisław Rachubiński, p.o. dyrektora SP ZOZ w Człuchowie, jednej z placówek wizytowanych przez inspektorów NIK. Dodaje, że lekarze nie chcą słyszeć o etatach. - Nawet ci, którzy mieli u nas etaty, poprzechodzili na kontrakty. - Warto podkreślić, że nie z inicjatywy dyrekcji, tylko na własne życzenie.

Dyrektor Rachubiński wolałby zatrudniać etatowców. Zwraca uwagę, że z pracownikiem na etacie inaczej się rozmawia.

- Wiem, że mogę stawiać mu zadania i wymagać ich realizacji. Z kontraktowym jest inaczej. Niby realizuje obowiązki, ale może zerwać umowę. Teoretycznie powinien powiadomić mnie wcześniej, że nie chce dłużej pracować, ale w praktyce rożnie bywa. Po prostu pewnego dnia nie zjawi się w pracy i nie wystawi rachunku - dodaje.

O jakich pieniądzach mowa?

NIK przedstawił następujące zestawienie z lat 2011-2014 (do 30 czerwca) dotyczące przeciętnego wynagrodzenia lekarzy specjalistów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umowy kontraktowej (przy czym większość to kontraktowcy), bez dodatków funkcyjnych. W szpitalu w Człuchowie wynosiło ono w oddziałach:

chorób wewnętrznych: 2011 r. - 8,9 tys. zł, 2012 r. - 9,2 tys. zł, w 2013 r. - 8,4 tys. zł, w 2014 r. (I półrocze) - 8,4 tys. zł;

chirurgicznym: 2011 r. - 5,5 tys. zł, w 2012 r. - 5,4 tys. zł, 2013 r. - 5,5 tys. zł, 2014 r. - 6,2 tys. zł;

dziecięcym: w 2011 r. - 5,6 tys. zł, w 2012 r. - 4,5 tys. zł, w 2013 r. - 5,3 tys. zł, 2014 r. - 7,1 tys. zł;

ginekologiczno-położniczym: 2011 r. - 8,4 tys. zł, 2012 r. - 6,7 tys. zł, 2013 r. - 8,1 tys. zł, w 2014 r. - 9,5 tys. zł;

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum