Kopalnia wiedzy dla menedżerów

Autor: MAK • • 07 listopada 2015 11:16

Trudno dziś wyobrazić sobie podejmowanie kluczowych decyzji zarządczych przez menedżerów szpitali, bez sięgania po narzędzia informatyczne lub dane gromadzone w szpitalnych systemach informacyjnych.

W moim przekonaniu każda decyzja zarządcza winna być poprzedzona odpowiednią analizą. Rzetelnie i odpowiednio szczegółowo przygotowane narzędzia informatyczne dają możliwości zidentyfikowania problemu, oceny bieżącej sytuacji i ewentualnych efektów podjętej decyzji - zaznacza Arkadiusz Cysek, prezes zarządu Szpitala Barlinek Sp. z o. o.

Szpital ten korzysta zarówno z systemów informatycznych obsługujących tzw. część białą, jak i administracyjną.

Raporty finansowe i statystyczne

- Najczęściej stosowanym narzędziem informatycznym funkcjonującym w naszym szpitalu są tzw. raporty finansowe i raporty statystyczne - dodaje prezes Cysek.

Raporty finansowe sporządzane są przez systemy administracyjne (np. system finansowo-księgowy). - Odpowiednio opracowane raporty generowane z systemu finansowo-księgowego są kopalnią wiedzy dla zarządzających. Przykładem decyzji, której podstawą są wnioski z danych zawarte w raportach, może być decyzja o zastąpieniu funkcjonowania danej komórki organizacyjnej szpitala umową outsourcingową - np. laboratorium szpitalne, kuchnia, pralnia itp. - podaje szef szpitala w Barlinku.

Wyjaśnia, ż e z kolei rapor t y s tatystyczne sporządzane są przez systemy i n format yc zne obs ługuj ą ce część medyczną działalności szpitala. Przykładem wykorzystania tego typu informacji może być decyzja o utworzeniu przez szpital nowej poradni specjalistycznej w sąsiedniej miejscowości.

- Informacje o osobach zapisanych w kolejce oczekujących na poradę w danej poradni powiązane ze strukturą zamieszkania tych osób pozwalają zwiększyć szanse powodzenia przedsięwzięcia poprzez zlokalizowanie poradni w miejscowości, w której zapotrzebowanie na jej usługi jest największe. Odpowiednio zagregowane dane historyczne gromadzone w systemie informatycznym obsługującym poradnie specjalistyczne pozwalają również zidentyfikować np. potrzeby pacjentów na konkretne zabiegi, potrzeby kadrowe i sprzętowe itp. - wylicza Arkadiusz Cysek.

Wykorzystać potencjał systemów

W opinii Marka Dynowskiego, prezesa zarządu spółki Medinet w Grupie Kapitałowej Simple S.A., zarządzanie jednostką ochrony zdrowia niewiele różni się w warstwie podstawowej od zarządzania innym przedsiębiorstwem usługowym. Mimo że zdecydowanie różni się "produkt", cel zawsze jest taki sam - dostarczyć klientowi, w tym wypadku pacjentowi, jak najlepszą usługę. W przypadku ochrony zdrowia tą usługą jest świadczenie medyczne, które powinno być optymalnie dobrane do potrzeb każdego pacjenta.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum