RZ | 16-02-2015 09:57

Kiedy pokaże się czerwone światło

Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia przypomina, że od 1 stycznia 2015 r. wszyscy pacjenci będący na listach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) są weryfikowani w systemie eWUŚ w zakresie prawa do świadczeń. "Światło czerwone" oznacza brak uprawnień, tym samym za takiego pacjenta NFZ nie płaci, ale pacjent pozostaje na liście POZ.

- W drodze negocjacji ustalono, że deklaracje pacjentów, "czerwonych w eWUŚ", zachowują ważność i nie będą zdejmowane z list POZ, natomiast zawieszeniu ulega tylko ich płatność - informuje Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.

PPOZ zawnioskowało o aktywację uprawnień w następujący sposób: gdy zapali się czerwone światełko, po złożeniu oświadczenia (bez ponownego składania nowej deklaracji) powraca finansowanie w POZ na trzy miesiące - jest to czas na wyjaśnienie sprawy. Jeżeli nie zostały wyjaśnione prawa do świadczeń, po trzech miesiącach czerwone światełko zapali się ponownie - wówczas wymagane jest kolejne oświadczenie.

Nowy pacjent składający w 2015 r. deklarację, a świecący się na czerwono, składa deklarację i oświadczenie, które daje finansowanie w POZ na kolejne trzy miesiące.

Pacjent znajdujący się na liście POZ, ale "świecący się na czerwono" będzie automatycznie weryfikowany w systemie eWUŚ w kolejnych miesiącach.

- Jednocześnie ustaliliśmy pilne podjęcie zmian w regulacji obecnego prawa dotyczącego błędów w funkcjonowaniu systemu eWUŚ, a tym samym danych Centralnego Wykazu Ubezpieczonych w podnoszonych od lat zakresach (studenci, pacjenci na świadczeniach rehabilitacyjnych, emeryci i ich współmałżonkowie) - dodaje Bożena Janicka.