Jeszcze trochę cierpliwości

Autor: Piotr Przeniosło • • 19 maja 2010 12:35

Prawo farmaceutyczne: liczne oczekiwania aptekarzy wobec nowelizacji przepisów

Aptekarze cierpliwie czekają i coraz częściej pytają o termin zakończenia prac nad kolejną nowelizacją ustawy Prawo farmaceutyczne. Chcą m.in. przejrzystego określenia zadań aptek szpitalnych, urzędowych cen leków - hurtowych i detalicznych - oraz stałych marż na leki objęte refundacją.

O problemach środowiska aptekarskiego dyskutowano m.in. na XXV Okręgowym Zjeździe Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie. Farmaceuci z zaniepokojeniem mówili o przedłużających się pracach nad ustawami dotyczącymi rynku farmaceutycznego.

To już 10 lat...

Proces legislacyjny nad nowelizacją ustaw rozpoczął się w 2001 roku. Przez cały ten czas trwają prace nad kolejnymi wersjami zmian.

- Niekontrolowany wzrost liczby aptek ogólnodostępnych, łączenie wszystkich poziomów obrotu lekami w ramach jednego podmiotu, agresywna reklama aptek i produktów leczniczych, rozchwianie cen refundowanych produktów leczniczych i wyrobów medycznych - to wszystko sprawia, że ochrona zdrowia publicznego spychana jest na dalszy plan - przekonuje w rozmowie z portalem rynekzdrowia.pl Adam Czartoryski, rzecznik prasowy Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.

- Apteki zmuszone są do twardej gry rynkowej, co powoduje, że nie koncentrują się na potrzebach swoich pacjentów, ale na przetrwaniu - dodaje rzecznik.

Farmaceuci zwrócili się do władz Naczelnej Rady Aptekarskiej, aby ta wpłynęła na przyspieszenie prac Ministerstwa Zdrowia w zakresie nowelizacji ustaw regulujących obrót produktów leczniczych i wyrobów medycznych, w tym: ustawy Prawo farmaceutyczne i Ustawy o izbach aptekarskich. Delegaci podkarpackiego zjazdu podjęli uchwałę, w której poparli działania prezesa NRA Grzegorza Kucharewicza zmierzające do rozwiązania kwestii nurtujących środowisko aptekarskie.

Aptekarze z Podkarpacia przyjęli postulaty, które - w ich ocenie - znacznie poprawią funkcjonowanie aptek ogólno-dostępnych oraz szpitalnych. Członkowie Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej domagają się m.in. zakazu łączenia obrotu hurtowego leków z detalicznym, a także zakazu koncentracji obrotu detalicznego w ramach jednego podmiotu.

Aptekarze chcą ponadto określenia zasad funkcjonowania aptek szpitalnych, urzędowych cen leków tak hurtowych, jak i detalicznych oraz stałych marż na leki podlegające refundacji ze środków publicznych.

- Opowiadamy się również za całkowitym zakazem reklamy aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych, istotnym ograniczeniem możliwości pozaaptecznej dystrybucji leków, w tym przez internet, ustaleniem jasnych zasad odpowiedzialności lekarza i aptekarza w zakresie wystawiania i realizacji recept lekarskich, nowelizacją Ustawy o izbach aptekarskich, do której należy włączyć elementy Ustawy o zawodzie farmaceuty. Chcemy też umocowania prawnego Kodeksu Etyki Aptekarza - wylicza oczekiwania środowiska Adam Czartoryski.

Farmaceuci muszą jednak uzbroić się w cierpliwość. Według ostatnich zapewnień wiceministra zdrowia Jakuba Szulca, pakiet projektów ustaw - w tym m.in. Prawa farmaceutycznego - powinien być przedstawiony w czerwcu tego roku.

Okres szkolenia aptekarzy

Innym, ważnym problemem, jaki nurtuje aptekarzy, jest rozliczanie czasu szkolenia farmaceutów niewykonujących czasowo zawodu na terytorium Polski lub przebywających na długotrwałych urlopach wychowawczych czy zwolnieniach lekarskich.

- Brakuje jasno sprecyzowanych przepisów, by odpowiedzieć jednoznacznie, czy czasowe niewykonywanie zawodu na terytorium Polski jest wliczane do 5-letniego okresu szkolenia, czy też stanowi przerwę w tym obowiązku - przyznaje dr Aleksander Czarniawy, prezes Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.

Aleksander Czarnawy zauważa, iż jeśli nie przerywa się ciągłości szkolenia, to wówczas pojawia się kilka poważnych wątpliwości, m.in. czy i kiedy taki farmaceuta ma obowiązek rozpocząć edukację? Czy ów obowiązek jest przerwany na czas nieobecności farmaceuty w Polsce - uwzględniając, że jest on nadal członkiem danej izby w Polsce i płaci składki jak osoba niewykonująca zawodu? Jak zaliczać punkty edukacyjne - uzyskane w ramach szkoleń wymaganych w innych krajach - przez farmaceutów pracujących za granicą w danym okresie edukacyjnym (całym lub tylko przez część okresu, np. 2 lata)? Jak wreszcie zdefiniować kryteria ewentualnego zaliczania tych szkoleń oraz wymagane dokumenty?

Zalecenie samorządu

Aby rozwiać wątpliwości, Naczelna Rada Aptekarska przyjęła rozwiązanie, które jednocześnie zostało zalecone wszystkim okręgowym izbom. NRA wyjaśnia, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 25 czerwca 2003 roku w sprawie szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych, szkolić się mają osoby zatrudnione, wykonujące zawód na terenie Polski.

Zatem farmaceuci niewykonujący zawodu w naszym kraju, niezatrudnieni na terenie żadnej izby w Polsce, nie mają obowiązku szkoleniowego według polskich przepisów. Wobec tego w czasie ich nieobecności w Polsce zawieszony jest bieg 5-letniego terminu szkolenia - począwszy od złożenia oświadczenia o zaprzestaniu wykonywania zawodu.

Wydłużenie okresu edukacyjnego w opisanym trybie miałoby również zastosowanie do osób niewykonujących zawodu z innych przyczyn, np. zwolnień chorobowych czy urlopów wychowawczych.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum