Jest miejsce na optymizm

Autor: Wojciech Kuta • • 10 grudnia 2009 14:48

Sieć teleradiologiczna umożliwiająca konsultowanie i diagnozowanie badań np. pomiędzy kilkoma ośrodkami medycznymi, transmisja EKG lub jednoczesna transmisja danych biomedycznych, telemonitoring kardiowerterów-defibrylatorów wszczepionych pacjentom z niewydolnością serca, hospitalizacja domowa osób przewlekle chorych - to niektóre przykłady rozwiązań telemedycznych stosowanych w Polsce.

Jest miejsce na optymizm

Mimo wspomnianych barier w ich szerszym stosowaniu nad Wisłą, dostawcy takich narzędzi wydają się być umiarkowanymi, ale jednak optymistami w kwestii przyszłości telemedycyny w naszym kraju.
Poniżej krótki przegląd wybranych wdrożeń telemedycznych - także funkcjonujących w innych krajach - oraz opinie dostawców dotyczące możliwości rozwoju tego rodzaju rozwiązań w Polsce.

Już dziesięć lat temu

wdrożyliśmy pilotażową instalację systemu do przesyłania i diagnozowania badań kardiologii interwencyjnej, obejmującą szpitale w Tarnowie i Kielcach. Placówki te zakupiły kardioangiografy i nawiązały współpracę z II Kliniką Kardiologii w Krakowie, gdzie wysokiej klasy kardiolodzy zdalnie konsultowali przypadki, podejmując decyzję o dalszym postępowaniu z pacjentem - informuje Piotr Konieczny z Sektora Healthcare firmy Siemens Sp. z o.o.
W Szpitalu w Tarnowie zainstalowana także została specjalna kamera I P, dzięki której specjaliści z Krakowa mieli bezpo-średni podgląd na salę zabiegową.
W Turkmenistanie Siemens stworzył sieć teleradiologiczną umożliwiającą konsultowanie i diagnozowanie badań pomiędzy szpitalami w Ashgabat (Kliniką Kardiologiczną, Nefrologiczną, Położni-czą oraz Centrum Diagnostycznym). Zainstalowany tam system umożliwia także zlecenie konsultacji ciężkich i skomplikowanych przypadków w Klinice Uniwersyteckiej w Monachium.
Zdaniem Piotra Koniecznego, upowszechnienie w Polsce rozwiązań teleme-dycznych/teleradiologicznych napotyka kilka przeszkód, głównie natury prawnej (Ustawa o ochronie danych osobowych, Ustawa o dokumentacji medycznej oraz Ustawa o podpisie elektronicznym): - Są także problemy techniczne - nadal nie mamy w naszym kraju dobrze rozwiniętej infrastruktury sieciowej, którą można by wykorzystać do przesyłania dużych ilości danych w sposób szybki i bezpieczny -twierdzi Piotr Konieczny.
Zaznacza jednak, że lekarze, jak i dyrektorzy szpitali widzą duże korzyści w wykorzystywaniu narzędzi teleme-dycznych zarówno z ekonomicznego, jak i jakościowego punktu widzenia: - W telemedycynie drzemie ogromny potencjał, który nie został jeszcze obudzony i myślę, że w najbliższych latach systemy telemedyczne będą się dynamicznie rozwijać.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum