Jedna karta wiosny nie uczyniła

Autor: Daniel Mieczkowski • • 07 marca 2012 11:37

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ zapewnia, że funkcjonująca w ramach wprowadzonego w 2001 r. systemu informatycznego karta pacjenta pozwala na weryfikację statusu ubezpieczeniowego. Mimo to - w trakcie styczniowego protestu lekarzy - także do śląskich aptek trafiały recepty z pieczątką "Refundacja leku do decyzji NFZ".

Lekarze sprzeciwiali się w ten sposób sankcjom przewidzianym w przepisach refundacyjnych za niezgodne z rozporządzeniem wypisanie recepty (w tym ordynację leków osobom nieubezpieczonym).

Ustawę znowelizowano, od karania lekarzy odstąpiono, ale problem weryfikacji ubezpieczenia pacjentów wciąż czeka na rozwiązanie.

Lekarze podkreślają, że nie posiadają narzędzi (np. dostępu do odpowiedniego systemu informatycznego) umożliwiających im wywiązanie się z nałożonych obowiązków - w tym wypisywanie recept według nowych zasad, gdy muszą określić uprawnienia pacjenta do poziomu refundacji.

Sukces po latach?

Karty ubezpieczenia pacjenta wprowadził na Śląsku w połowie 2001 r. Andrzej Sośnierz, ówczesny szef Śląskiej Kasy Chorych. Jego zdaniem, gdyby system został wprowadzony w całym kraju, co planował zrobić jako prezes NFZ w 2006 r., obecnie nie byłoby tak kryzysowej sytuacji.

- Jednym z powodów napięć jest trudność identyfikacji ubezpieczonego - tłumaczy w rozmowie z portalem rynekzdrowia.pl Andrzej Sośnierz.

Dodaje, że powody decyzji o zaprzestaniu rozwijania śląskiego systemu były niejasne.

Przypomnijmy, że ówczesny minister zdrowia Mariusz Łapiński zarzucił Andrzejowi Sośnierzowi, że system wprowadził nielegalnie.

Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych w 2002 r. skierował sprawę do prokuratury, która oskarżyła ówczesnego szefa Śląskiej Kasy Chorych jedynie o to, że nie wynajął powierzchni reklamowej na karcie, czym miał się dopuścić niegospodarności.

Sośnierz wygrał po czterech latach w sądzie.

- W 2006 r., jako prezes NFZ, przygotowywałem już to rozwiązanie do wprowadzenia w całej Polsce - mówi nam Andrzej Sośnierz.

Podkreśla, że wszystkie koncepcyjne prace zostały zakończone, projekt był po uzgodnieniach międzyresortowych, pozostało jedynie rozpisanie przetargu.

- Niestety, nie udało się - ubolewa były szef NFZ. Przyznaje, że wprowadzony na Śląsku system ma niewiele funkcjonalności, jednak od lat nikt się nie starał go rozwijać.

- Wręcz przeciwnie, było już kilka prób likwidacji tego rozwiązania, a moim zdaniem po 10 latach funkcjonowania mógł to być bardzo sprawnie działający system - stwierdza Sośnierz.

Mimo że budowa śląskiego systemu informatycznego nie została zakończona, Andrzej Sośnierz podkreśla, że dzięki temu rozwiązaniu można bardzo szybko zidentyfikować status ubezpieczeniowy pacjenta.

Dlaczego protestują

Maciej Niwiński, przewodniczący zarządu regionu śląskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, mówił na początku stycznia br. w rozmowie z portalem rynekzdrowia.

pl, że sprawdzanie statusu ubezpieczenia za pomocą karty jest niemiarodajne.

- Trudno zweryfikować, czy ten, kto się nią posługuje, jest tą osobą, której faktycznie wydano ten dokument.

Tam nie ma zdjęcia - zauważa Niwiński i opisuje przypadek z jednego ze śląskich szpitali. - Zmarł pacjent posługujący się kartą, jednak okazało się, że nie jest jego i nie było wiadomo, kto zmarł...

Maciej Niwiński podkreśla, że śląski system jest rozwiązaniem niekompletnym, a na karcie jest tylko imię, nazwisko, PESEL i liczba 12 jako identyfikacja śląskiego oddziału NFZ. - Nic więcej - stwierdza. Jego zdaniem, karta nie stanowi żadnego dowodu ubezpieczenia i jest obecnie w poradniach wykorzystywana tylko dlatego, że dzięki niej łatwiej jest wydrukować receptę (niebawem karta być może przestanie być w tym celu potrzebna - o czym piszemy na str. 44 - red.).

Niwiński obawia się, że opierając się o dane z karty, bardzo łatwo jest wydać receptę błędnie, chociażby ze względu na niezbyt szybki przepływ danych z ZUS-u do NFZ i dalej. - Wówczas lekarz będzie musiał zwracać całą refundację za lek - mówi szef śląskiego OZZL.

NFZ: bierzemy na siebie odpowiedzialność

Jacek Kopocz, rzecznik Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, zapewnia w rozmowie z Rynkiem Zdrowia, że karta ubezpieczenia zdrowotnego jest dokumentem, dzięki któremu w praktyce w niemal każdym przypadku można zweryfikować status ubezpieczeniowy pacjenta.

Jak tłumaczy, NFZ przygotowuje i aktualizuje na bieżąco tzw. listę negatywną, czyli wykaz wszystkich kart, które są zablokowane, między innymi z powodu utraty prawa do bezpłatnych świadczeń.

Według Kopocza, jeśli rejestracja w ZOZ-ie aktualizuje na bieżąco listę negatywną (dostępną na portalu świadczeniodawcy śląskiego NFZ), wówczas dzięki włożeniu karty do czytnika dostępna jest informacja o tym, czy dana osoba jest uprawniona do bezpłatnych świadczeń, czy nie.

- Ponieważ jest to narzędzie, które NFZ przekazuje świadczeniodawcom, stwierdzam jednoznacznie, że jeżeli w placówce jest zaktualizowana lista negatywna i pojawia się pacjent z kartą, który zgodnie ze wskazaniami systemu ma prawo do świadczeń, to NFZ bierze na siebie ewentualne komplikacje związane błędną kwalifikacją pacjenta - oświadcza Jacek Kopocz.

Zapewnia, że jeżeli lekarz przyjmie pacjenta z kartą i okaże się, że był on nieubezpieczony, NFZ zapłaci za takie świadczenie. Dodaje, że jeżeli karta pojawia się w systemie, to pozostawia informatyczny ślad, połączony z informacją o tym, kiedy placówka aktualizowała listę negatywną.

- Problem dla placówki może się pojawić tylko wtedy, jeśli nie aktualizuje listy negatywnej - stwierdza rzecznik.

Nie wszyscy pacjenci

Jacek Kopocz zastrzega, że pacjentowi z kartą nie można odmówić świadczenia. Podkreśla, że system daje pełne zabezpieczenie dla placówki medycznej, ponieważ to NFZ przekazuje jej informację na temat statusu ubezpieczeniowego pacjenta i to NFZ bierze za tą informację odpowiedzialność.

Według rzecznika, wszystkie lecznice, które mają na Śląsku umowy z NFZ, są wyposażone w system informatyczny obsługujący karty.

- Zresztą korzystają z portalu świadczeniodawców do rozliczeń z Funduszem - przypomina Kopocz.

Obecnie jest na Śląsku około 4,46 mln osób ubezpieczonych, z tego około 480 tys. posiada karty.

Liczba kart zablokowanych, umieszczonych na liście negatywnej, to 1,11 mln. Kopocz tłumaczy, że na liście negatywnej znajdują się wszystkie zablokowane karty w ciągu 10 lat działania systemu, w tym ludzi, którzy zmarli, zmienili miejsce zamieszkania czy zgubili karty i dostali nowe.

WYKAZ UBEZPIECZONYCH PRIORYTETEM

Minister administracji i cyfryzacji Michał Boni zapowiedział, że wkrótce ma być przygotowany zarys projektu zmiany w ustawie o świadczeniach zdrowotnych. Według Boniego, pozwoli on uruchomić centralny wykaz ubezpieczonych do połowy 2012 roku.

Boni, który 5 stycznia był gościem TVN24, wyjaśnił, że chodzi o taki system, aby "wymiana informacji między NFZ a ZUS-em pozwoliła na aktualizowanie danych o tym, czy dana osoba jest ubezpieczona".

- Przede wszystkim trzeba spiąć dane między NFZ a ZUS-em - dodał minister.

Jak wyjaśnił, chodzi o to, aby centralny wykaz ubezpieczonych "był dostępny poprzez portal we wszystkich jednostkach ochrony zdrowia".

Także premier Donald Tusk, po spotkaniu z przedstawicielami protestujących lekarzy, zadeklarował, że stworzenie takiego wykazu będzie jednym z priorytetów rządu.
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum