Jak zmieniać system ochrony zdrowia

Autor: Piotr Wróbel • • 25 października 2016 08:27

Wykorzystanie map potrzeb zdrowotnych w regionach, wprowadzenie IOWISZ, oczekiwane nowe kryteria kontraktowania oraz braki kadr - te tematy zdominowały dyskusję podczas sesji "Polska Wschodnia na zdrowotnej mapie kraju" w ramach III Wschodniego Kongresu Gospodarczego (Białystok, 22-23 września 2016 r.)

Jak zmieniać system ochrony zdrowia

W oparciu o dane analizowane do map potrzeb widać, że z jednej strony mamy za mało środków w ochronie zdrowia, ale z drugiej - można dostrzec też ich systemowe nieefektywne wydatkowanie. Wskazują na to wyniki leczenia porównywane między województwami - mówiła podczas sesji Barbara Więckowska, dyrektor Departamentu Analiz i Strategii, Ministerstwo Zdrowia.

Porównujmy regionami

Dyrektor przekazała, że kolejne mapy potrzeb zdrowotnych zostaną opublikowane w grudniu. Departament w oparciu o sprawozdawczość Funduszu analizuje ścieżki leczenia pacjentów w wybranych specjalnościach. Mapy są budowane tak, by na ich podstawie możliwe było porównywanie województw i wskazanie, w jakie dziedziny medycyny trzeba inwestować w konkretnych regionach.

- Są oddziały pediatryczne - to szokujące dane - gdzie mamy wykazanych 50 hospitalizacji rocznie. Trzeba postawić pytanie: czy taki oddział powinien funkcjonować, czy nie? Nie chodzi o zamykanie szpitali, chodzi o to, żebyśmy przeprofilowali system ze względu na bezpieczeństwo pacjenta - tłumaczyła Barbara Więckowska.

Podawała przykłady dotyczące regionalnych różnic w jakości leczenia. Województwa podlaskie i lubelskie mają najniższy w kraju odsetek leczenia trombolitycznego w udarze niedokrwiennym mózgu i zarazem najwyższą umieralność obserwowaną, ale i standaryzowaną. - Zatem - zaznaczała dyrektor - nie możemy powiedzieć, że takie wyniki leczenia są powodowane niekorzystną strukturą wiekową populacji czy chorobami współistniejącymi. Dane pokazują, że coś jest nie tak z wczesnym leczeniem udarów i trzeba w ten zakres inwestować.

Jak jednocześnie przyznała, jakość danych z rejestrów wojewodów nie zawsze jest dobra. Tworząc pierwsze mapy dla lecznictwa stacjonarnego, departament natrafiał na zarejestrowane oddziały, które według zapisów mają 0 łóżek, ale i takie, które mają ich 200, 300. Były też łóżka, których w ogóle nie można było znaleźć na oddziałach. - Trudno jednoznacznie odpowiedzieć zatem na pytanie, czy w kraju mamy za dużo łóżek czy za mało. W tej chwili nie ma rekomendacji ze strony ministerstwa, żeby tę bazę istotnie zmniejszać - wyjaśniła dyrektor departamentu analiz MZ.

Ostrożnie! Emocje

Zdaniem Bogdana Dyjuka, c złonka Zarządu Województwa Podlaskiego, dzisiaj jakakolwiek dyskusja dotycząca zmian liczby łóżek czy liczby szpitali w regionie wywoła tak gigantyczne emocje, że zasadniczo jest niemożliwa. Powiedział też, że gdyby doszło do takiej dyskusji, samorządy jako organy tworzące oraz szefowie szpitali i mieszkańcy na pewno wskażą konieczność funkcjonowania w społeczności lokalnej placówki w tym wymiarze, w którym funkcjonuje ona dzisiaj.

Potwierdził natomiast, że w woj. podlaskim są powiaty, w których w najbliższych latach w opiece stacjonarnej będą konieczne zmiany wynikające z potrzeb demograficznych. - Powiaty południowe - hajnowski, siemiatycki, bielski - będą miały w przyszłości najwięcej w regionie mieszkańców, k tórzy przekroczą 65. rok życia - ponad 30%, podczas gdy w innych seniorzy będą stanowili ok. 20%. Zatem musimy się zastanowić, jakie oddziały są potrzebne w tamtejszych szpitalach - mówił "zdrowotny" marszałek Podlasia.

Obszerny wątek w dyskusji dotyczył celowości wprowadzenia Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ).

IOWISZ - ma być obiektywnie

- Jeżeli popatrzymy na budowę tego instrumentu, czyli kilkadziesiąt pytań, które porządkują spojrzenie na zakres i znaczenie inwestycji, jej efektywność kosztową, to na pewno jego użycie może doprowadzić inwestycję do porównywalności. To jest bardzo ważne, bo odtąd decyzje dotyczące inwestycji o podobnym charakterze mogą być porównywalne między powiatami - powiedział Cezary Cieślukowski, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, były wiceminister zdrowia.

Ja k pr z y znał , z punk t u obiek t ywi z a cj i IOWISZ-a dobrze się stało, że dysponuje nim wojewoda. - W urzędzie marszałkowskim zderzamy się z trudnościami w obiektywnym wyborze inwestycji, gdy mamy z jednej strony jednostki własne, a z drugiej jednostki prowadzone przez inne organy - ocenił.

- Fundusz oczekiwał od dłuższego czasu na taki instrument jak IOWISZ - powiedział Wojciech Kuźmicki, z-ca dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Fundusz według ustawy opiniuje wniosek. Generalnie rola NFZ będzie polegała na weryfikacji tego wniosku, ponieważ składający go wnioskodawca sam sobie przypisuje liczbę punktów, w przedziale od zera do (najczęściej) 10. - Fundusz będzie musiał zweryfikować tę punktację według kryteriów i albo potwierdzi, że wnioskodawca zasługuje w danym kryterium na ocenę, jaką sobie przypisał, albo tę ocenę Fundusz zmieni i wtedy będzie to uzasadniał - powiedział Wojciech Kuźmicki.

Dodał, że trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że IOWISZ nie zastępuje nikogo w podejmowaniu decyzji: - Jest tylko pewną wskazówką przy obowiązujących mapach potrzeb zdrowotnych i priorytetach, które muszą być realizowane.

NFZ to powie wprost

Mówiąc o oczekiwanym w nadchodzącym roku kontraktowaniu p.o. dyrektora Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Magdalena Borkowska zaznaczyła, iż świadczeniodawcy powinni mieć na uwadze, że już zmieniły się kryteria wyboru ofert (tzw. rozporządzenie kryterialne obowiązuje od 1 lipca - red.). Do tej pory najważniejszym kryterium było kryterium cenowe; obecnie ustawodawca planuje, żeby także inne kryteria były brane pod uwagę - kryteria kompleksowości, jakości.

Przypomniała, że przy ogłaszaniu postępowań konkursowych NFZ będzie wskazywał liczbę podmiotów, które otrzymają kontrakt. - Obecnie też mamy wiedzę, jaka jest liczba podmiotów, oferentów i ilu wybierzemy. Ale teraz wprost będziemy mówili, ile podmiotów zostanie wyłonionych i na jakim obszarze - doprecyzowała dyrektor podlaskiego oddziału NFZ.

- Zatem już na etapie konkursowym, świadczeniodawcy - sięgając do ogłoszenia - uzyskają informację o tym, jaką liczbę podmiotów płatnik planuje na danym obszarze. A to da już na wstępie wskazówkę, czy kolejni świadczeniodawcy stający do konkursu mają szansę być wybrani czy nie - podkreślała dyrektor Magdalena Borkowska.

Onkologia też kompleksowo

Nawiązując do wątku nowych kryteriów konkursowych dr Marzena Juczewska, dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii (BCO), powiedziała, że dla systemu, który musi podołać leczeniu rosnącej liczby chorych onkologicznie, ważne jest kompleksowe prowadzenie pacjentów, to znaczy skumulowanie w centrum onkologii w regionie wszystkich dostępnych metod terapii i odpowiedzialności za to, jak leczeni są chorzy w danym województwie.

Zdaniem dyrek tor BCO, inne ośrodki prowadzące leczenie onkologiczne powinny być w kontakcie merytorycznym z centrami onkologii. Daje się bowiem zauważyć, że obecna organizacja lecznictwa onkologicznego może czasami utrudniać pacjentowi właściwe leczenie.

- Spotykamy się - w woj. białostockim w nieznacznej liczbie, ale w większych populacyjnie regionach częściej - z przypadkami, gdy pacjent po zaopatrzeniu w danej poradni czy oddziale otrzymuje zalecenie, z którego wynika, że ma sobie poszukać na własną rękę dalszego ciągu leczenia. Ale przecież chory nie jest kompetentny, by decydować o metodzie terapii - dr Juczewska opisywała sytuację części pacjentów onkologicznych, dodając, że centra onkologii optują za leczeniem kompleksowym, prowadzonym w jak największym stopniu w jednym miejscu.

Starzejemy się

Andrzej Klimczuk, specjalista w dziedzinach rynku pracy, gospodarki i gerontologii społecznej, zaznaczył z kolei, że służba zdrowia nie poradzi sobie z naporem rosnącej liczby starszych pacjentów, jeśli nie uzyska wsparcia ze strony innych sektorów.

- W tzw. unijnym indeksie aktywnego starzenia się Polska jest na ostatnim miejscu - poddawał pod rozwagę, dodając, że w Europie Środkowo-Wschodniej najlepiej w polityce senioralnej wypadają Czechy - generalnie, ze względu na kopiowanie wzorców z Niemiec i Austrii.

Kraj, z którego warto czerpać wzorce, to także bliska nam geograficznie Łotwa, wprowadzająca bardzo dużo innowacji związanych ze starzejącym się społeczeństwem. Również Słowenia, gdzie w oparciu o politykę centralną utworzono całą sieć miast przyjaznych starzeniu się.

Tak tracimy lekarzy

Podczas debaty jednym z wątków, który wywołał dłuższą dyskusję, była też kwestia braku lekarzy i pielęgniarek. Jak przypomniał prof. Janusz Kłoczko, przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku, kierownik Kliniki Hematologii z Pododdziałem Chorób Naczyń Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, Polska jest na końcu europejskich statystyk obrazujących liczbę lekarzy do liczby mieszkańców.

Przywołał przykład swojego byłego asystenta: - Ten w pełni ukształtowany lekarz, z tytułem naukowym doktora, po 15 latach zarabiał w szpitalu ok. 3 tys. na rękę. Półtora roku temu wyjechał. Właśnie dostałem prośbę o opinię, mój asystent ma zostać ordynatorem chemioterapii w dużym szpitalu. Tak tracimy lekarzy - opisywał.

Profesor przypomniał, że w ankietach 50% studentów medycyny deklaruje, iż rozważa wyjazd do pracy za granicę. Niskie etatowe zarobki lekarzy i konieczność dorabiania powodują, że wielu z nich woli pracować w innych krajach.

Płacimy za mało

Jak tłumaczył dr Bogusław Poniatowski, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, lekarze i pielęgniarki będą nadal wyjeżdżać na Zachód, a problem emigracji zarobkowej wcale nie będzie malał. - I nie pomoże tu żadne zaklinanie rzeczywistości, jeśli nie przyznamy oczywistej prawdy, że w systemie jest za mało środków, a więc jest ich też za mało na płace - mówił dyrektor.

Przypomniał, że inne kraje do finansowania ochrony zdrowia podchodzą po prostu bardziej realistycznie i przeznaczają na leczenie więcej niż ok. 4,5% PKB, jak to ma miejsce u nas. - Jeśli oczekujemy, że dopiero w 2025 roku będziemy przeznaczać na zdrowie 6,5% PKB, to już może być za późno - przestrzegał, przypominając, iż polscy lekarze i pielęgniarki dość łatwo dostają pracę za granicą, gdyż mają tam świetną opinię.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum