Inwestycje w lecznictwie szpitalnym: więcej różnic niż podobieństw

Autor: Ryszard Rotaub • • 21 czerwca 2018 12:54

W każdym szpitalu lepiej lub gorzej leczą pacjentów. To chyba jedyny wspólny mianownik dla szpitali powiatowych, marszałkowskich, uniwersyteckich i prywatnych. Reszta je dzieli. To najważniejsza refleksja po sesji "Inwestycje w lecznictwie szpitalnym", którą zorganizowano w ramach III Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (HCC 2018, Katowice, 8-10 marca).

Barbara Szubert, dyrektor SP ZOZ w Lublińcu, zaapelowała, żeby uznać szpitale powiatowe za jednostki priorytetowe w systemie służby zdrowia. - Powinny być przedłużeniem podstawowej opieki zdrowotnej i uzupełnieniem nocnej i świątecznej opieki medycznej. Powinny być uznawane za szpitale podstawowe, a nie powiatowe - stwierdziła Szubert, nawiązując do wypowiedzi Marcina Pakulskiego, byłego prezesa NFZ, na jednej z wcześniejszych sesji HCC 2018 o tym, że należałoby zredefiniować pozycję i rolę szpitali powiatowych w systemie szpitalnictwa i nazywać je podstawowymi.

- Wtedy byłaby szansa na dofinansowanie - wyraziła nadzieję. Wskazała na bariery w pozyskiwaniu pieniędzy na inwestycje i inne wydatki. Oprócz tego, że starostwa powiatowe są najbiedniejszym podmiotem prowadzącym szpitale - otrzymują jedynie subwencje i dotacje - to praktycznie nie ma programów adresowanych do szpitali powiatowych, które zapewniałyby im dodatkowe źródło finansowania.

Powiatowa bieda

Potrzeby są natomiast olbrzymie. - Szpitale powiatowe w 90% znajdują się w starych obiektach, niejednokrotnie pod nadzorem konserwatora zabytków, co utrudnia możliwość remontów i zmian. To, co musimy wyremontować, z uwzględnieniem wymogów konserwatorskich, bywa droższe od nowych inwestycji. W moim szpitalu nie mamy np. możliwości pociągnięcia węzłów sanitarnych. Nie możemy więc spełnić wymogów dostosowawczych. Na pozostałą infrastrukturę - bloki operacyjne i sterylizatornię - brakuje środków - przyznała Barbara Szubert.

Jej zdaniem najlepiej finansowane są w Polsce szpitale MSWiA. - Kolega dyrektor z takiego szpitala opowiadał mi w listopadzie ub.r., że na potrzebne mu łóżka nie dostał pieniędzy, ale dostał po raz kolejny na najnowocześniejszy sprzęt 8 mln zł i do końca 2017 roku musi je wydać. To pokazuje, jak nierówne jest traktowanie szpitali i rozdawnictwo środków - podsumowała.

- Szpitale powiatowe to drzwi do systemu, tu zaczyna się hospitalizacja - stwierdził Mariusz Wołosz, wiceprezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego, dyrektor SPZOZ Szpital nr 2 w Mysłowicach. Tymczasem finansowanie zaczyna się od góry - od szpitali ministerialnych i marszałkowskich. Dodatkowe miliardy z budżetu państwa na ochronę zdrowia na dół nie trafią. Apeluję, żeby zaczynać od dołu, od fundamentu - powiedział.

Potwierdził też opinię Barbary Szubert, że niezwykle rzadko pojawiają się konkursy, z których szpitale powiatowe mogłyby pozyskać dodatkowe fundusze. - Mnie, dzięki pomocy gminy, udało się zdobyć pieniądze ze środków norweskich, dzięki czemu wyremontowaliśmy część szpitala i proces dostosowawczy jest już prawie zakończony.

- W województwie kujawsko-pomorskim stworzono specjalny program dedykowany szpitalom powiatowym. Ale jest też woj. zachodniopomorskie, gdzie wszystkie programy są zamknięte dla szpitali powiatowych - podzielił się swoimi obserwacjami na temat źródeł finansowania Zbigniew Czyż, przewodniczący rady nadzorczej American Heart of Poland SA. W ramach Szpitali Polskich SA Czyż zajmuje się także dwoma szpitalami powiatowymi - w Sztumie i Drawsku - a także szpitalem miejskim - Szpitalem św. Elżbiety w Katowicach.

- We wszystkich szpitalach były programy dostosowawcze. Sanepid wskazał, co trzeba zrobić np. w ponad stuletnim szpitalu św. Elżbiety, pod nadzorem konserwatora - powiedział i dodał, że trzeba usiąść i uzgodnić z inspektorami Sanepidu, co niezbędne i konieczne i na co wystarczy pieniędzy. Takie rozmowy się odbywają i dochodzi do porozumienia - poinformował. - Nie da się zamknąć szpitala powiatowego, bo po prostu chorzy nie mieliby gdzie się leczyć - podkreślił.

Na przeciwnym biegunie

- Jestem dyrektorem jednego z największych w Polsce szpitali, pod względem budżetu zajmujemy 8. pozycję - poinformował Wojciech Szrajber, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Łodzi, Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. Dodał, że szpital zatrudnia 2 300 osób, ma 32 oddziały, w tym 6 klinicznych i prawie 1000 łóżek.

- Jesteśmy jednym z 14 centrów urazowych i jednocześnie drugą onkologią w kraju. To wielki, nowoczesny i znakomicie wyposażony szpital - scharakteryzował łódzką lecznicę. Wspominał, że 10 lat temu, kiedy został dyrektorem, w szpitalu nie było żadnej diagnostyki obrazowej i ciężkiej aparatury. - W tej chwili mamy 2 rezonanse, budujemy trzeci, mamy 6 tomografów i PET - wyliczał. - Budynek był w opłakanym stanie, sale siedmioosobowe z opadającym tynkiem i jednym węzłem sanitarnym na korytarzu. To był dramat.

Zmiany zaczęły się od tego, że dyrektor Szrajber - jak to określił - nasłał na siebie łódzkie media. Pokazał dziennikarzom najgorsze oddziały. Opinia publiczna była w szoku. - Ale dzięki temu było mi łatwiej wpływać na decydentów. W ciągu 9 lat udało się zainwestować w szpital 560 mln zł, z czego środki własne to ok. 50 mln zł, dotacje Urzędu Marszałkowskiego to prawie 105 mln zł, a dotacje MZ to 91 mln zł. Pozyskane z UE środki to 204 mln zł - wyliczał.

Sezam z dotacjami

- 10 lat temu nasz szpital nie aspirował do środków unijnych. Teraz zatrudniam ponad 20 osób, które nie zajmują się niczym innym, jak tylko pozyskiwaniem środków z różnych źródeł. Piszą programy, które przechodzą przez procedurę IOWiSZ, i uzyskują finansowanie - poinformował. - Nawet ZUS zafundował nam za 3 mln zł budowę bunkra do radioterapii - wspomniał. Zaznaczył, że dotacje uzyskuje także z funduszu ochrony środowiska, WOŚP i innych źródeł.

- W tym roku pozyskaliśmy 120 mln zł nowych dotacji europejskich. Ja się boję, że oddam te pieniądze, bo przetargi padają ze względu na coraz wyższe ceny. Mogą być kłopoty z realizacją inwestycji w ramach posiadanych środków - przyznał.

- Zarządzam szpitalem, który ma ponad 1500 łóżek i 4,7 tys. osób personelu, rocznie hospitalizujemy 82 tys. pacjentów - scharakteryzowała w telegraficznym skrócie Szpital Uniwersytecki w Krakowie jego ówczesna dyrektor Barbara Bulanowska (została odwołana z tego stanowiska w marcu br.). Wskazywała, że jej szpital, podobnie jak prezentowane w czasie sesji szpitale powiatowe, zlokalizowany jest w starych zabytkowych budynkach, niekiedy z VXII wieku.

- Stąd też koncepcja budowy nowego szpitala na 925 łóżek. Koszt inwestycji, na którą UJ jako organ założycielski dostał dotację, to ponad 1 mld 200 mln zł wraz z wyposażeniem - wyjaśniła Barbara Bulanowska.

Zaznaczyła, że szpital jest odpowiedzialny m.in. za organizację związaną z przeprowadzką, z zaplanowaniem wyposażenia i jego zakupem. - Jednocześnie prowadzimy bieżącą działalność, także działalność naukową, badawczą, kliniczną.

Odnosząc się do problemu pozyskiwania środków finansowych na inwestycje, Barbara Bulanowska stwierdziła, że szpitale kliniczne sięgają po różne źródła finansowania, ale nie mogą liczyć na pieniądze od właściciela. - Nikt nam nie daje na tacy pieniędzy. Myśmy w ubiegłym roku startowali w 34 konkursach na różnego typu środki finansowe. Trzeba mieć do tego fachowców.

Wskazała, że poważnym problemem jest brak środków własnych na projekty unijne. - Brakuje nam 46 mln zł. Prawdopodobnie będziemy musieli brać kredyt, co nie jest łatwe. Jest też problem ze znalezieniem środków finansowych na tzw. doposażenie i wyposażenie nowego szpitala. Mamy pieniądze na budowlankę i wyposażenie, ale na resztę, np. na meble, sami musimy znaleźć pieniądze.

Kontrapunkt

Do słów Barbary Bulanowskiej odniósł się Mariusz Wołosz: - Wypowiedź pani dyrektor pokazuje, jak ogromna dzieli nas różnica. Dysproporcja jest za duża. My (szpitale powiatowe - red.) chcemy tylko robić proste rzeczy dla pacjentów, w miarę zorganizowanym i w miarę wyposażonym szpitalu. Gros hospitalizacji przypada na szpitale powiatowe.

O sytuacji szpitali uniwersyteckich mówił również Dariusz Madera, dyrektor generalny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Przypomniał, że szpital, którym zarządza, przeszedł zmianę - ze szpitala wojewódzkiego stał się szpitalem klinicznym. - Mamy 516 łóżek, 16 oddziałów ostrozabiegowych z centrum urazowym - poinformował.

- Też rozpocząłem dyrektorowanie od utworzenia komórki pozyskującej fundusze unijne - nawiązał do wcześniejszych wypowiedzi dyrektorów. Ale i to nie zabezpiecza potrzeb finansowych - stwierdził. - Gdy zostanie zaakceptowany wniosek szpitala złożony w ramach IOWISZ, to powinny być zapewnione środki na wnioskowaną inwestycję. Trzeba stworzyć fundusze, które pomogą to sfinansować - zaapelował do MZ.

To się nie opłaca

Przedstawiciele szpitali prywatnych - Adam Zaremba-Śmietański, prezes Grupy Deweloperska Geo i Szpitala GeoMedical w Katowicach oraz Zbigniew Czyż, przewodniczący rady nadzorczej American Heart of Poland SA - mówili o problemach z kontraktowaniem i ryzykiem związanym z tworzeniem i prowadzeniem prywatnych lecznic.

Zbigniew Czyż wskazał m.in., że Gdańskie Centrum Sercowo-Naczyniowe (wybudowane za 50 mln zł) nie dostało kontraktu i trzeba było zamknąć placówkę. - Teraz szpital marszałkowski uzyskuje 120 mln zł unijnej dotacji i odtwarza kardiochirurgię z jedną salą operacyjną i z planem 200 zabiegów kardiochirurgicznych.

Z kolei Adam Zaremba-Śmietański poinformował, że wydał 150 mln zł na utworzenie szpitala (impulsem były osobiste przeżycia związane z kontaktem ze szpitalami publicznymi). - To się nie opłaca. Potencjalnemu inwestorowi powiem, że największą pułapką jest nieprzewidywalność prawa - przyznał i wymienił przykłady zaskakujących zmian, które utrudniły funkcjonowanie lecznicy.

Ten wątek dyskusji podsumowała Barbara Bulanowska. Podkreśliła, jak ważna jest przewidywalności prawa w planowaniu inwestycji: - Żyjemy w systemie, w którym na okrągło wszystko się zmienia, a przecież inwestycje w ochronie zdrowia to długoterminowe planowanie, wymagające znajomości perspektywy kilkudziesięcioletniej.

Odniosła się też do kwestii kłopotów z uzyskaniem kontraktów przez nowe podmioty. - W wielu krajach są bariery wejścia na rynek usług zdrowotnych. Z tego powodu, że wydaje się kilkadziesiąt mln zł na wybudowanie szpitala, natomiast kontrakty to setki mln zł w perspektywie wieloletniej, co dla płatnika bardzo istotne.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum