Ile szpitali powiatowych przetrwa?

Autor: Katarzyna Lisowska • • 25 czerwca 2014 11:12

Za dwa lata szpitale mają dostosować się do wymogów przewidzianych w projekcie rozporządzenia o kryteriach sanitarnych i fachowych wobec placówek medycznych. Lecznice spieszą się, by na czas wdrożyć potrzebne zmiany, ale jednej trzeciej szpitali powiatowych może się to nie udać.

Mowa o standardach, które zostały określone przez ministra zdrowia w rozporządzeniu z 26 czerwca 2012 roku. Określono w nim wymagania, jakim powinny odpowiadać obiekty i urządzenia w szpitalach, przychodniach czy pracowniach prowadzących działalność leczniczą. Placówki, które nie spełniają wymagań rozporządzenia, powinny dostosować pomieszczenia i urządzenia do wymagań do 31 grudnia 2016 r.

Potrzeba miliardów

Szpital Specjalistyczny św. Łukasza w Końskich wydał 19 mln zł na dostosowanie się do ministerialnych standardów. Tyle kosztowała rozbudowa bloku operacyjnego i oddziału intensywnej terapii oraz zakup nowoczesnego sprzętu medycznego. 7 mln zł pochodziło z funduszy europejskich, a 4,1 mln przekazał na ten cel powiat. Resztę kwoty szpital musiał pokryć z własnych środków, w tym także z kredytu.

Dostosowanie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej do wymagań resortowych kosztowało blisko 12 mln zł. Większość środków na ten cel pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (9,6 mln zł), pozostałą kwotę szpital wyłożył ze środków własnych i pozyskał z przyznanej dotacji samorządu województwa.

W 2008 roku Ministerstwo Zdrowia, przygotowując tzw. Zieloną Księgę, szacowało, że dostosowanie polskich szpitali do standardów unijnych będzie kosztowało około 15 mld złotych. W zeszłym roku Związek Powiatów Polskich (ZPP) w raporcie "Infrastruktura w ochronie zdrowia - nadchodzi czas budowania" wskazywał, że na dostosowanie wszystkich podmiotów leczniczych do wymogów rozporządzenia dalej potrzeba około 13 mld zł.

Ministerstwo Zdrowia nie było w stanie wskazać nam, ile na ten cel potrzeba pieniędzy. Jak poinformował nas Krzysztof Bąk, rzecznik ministerstwa, resort nie dysponuje danymi dotyczącymi zakresu i stopnia dostosowania podmiotów leczniczych do wymagań określonych w rozporządzeniu ministra.

- Programy dostosowania oraz opinie sanitarne są składane do organów prowadzących rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w przypadku podmiotów leczniczych prowadzących szpitale - do wojewodów - wyjaśnia rzecznik.

Między 2008 a 2013 rokiem sporo szpitali podjęło trud działań dostosowawczych. W tym czasie co prawda złagodzono także część wymogów, zwłaszcza technicznych, ale, niestety, pojawiło się także wiele nowych standardów. Te dotyczyły przede wszystkim wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego, który jest bardzo kosztowny.

Jest różnie

Z danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że zakres prac, jakie placówki muszą jeszcze wykonać, jest olbrzymi, a kontrole przeprowadzane w jednostkach prowadzących działalność leczniczą wskazują, że to właśnie szpitale wypadają najgorzej.

Jak przyznaje rzecznik GIS Jan Bondar, stan techniczny i funkcjonalny szpitali jest bardzo zróżnicowany. - W 2013 r. skontrolowano 1015 obiektów. W 168 przypadkach stwierdzono niezadowalający stan higieniczno-sanitarny i techniczny, w 24 przypadkach odnotowano niezadowalający stan higieniczno-sanitarny, w 144 przypadkach - niezadowalający stan techniczny - wymienia.

Z danych GIS wynika, że niewłaściwy stan w dużej mierze odnotowywany był na oddziałach wewnętrznych, co jest spowodowane faktem, iż występuje tam największe obłożenie pacjentów oraz największa rotacja. Jan Bondar zwraca jednak uwagę, że odnosząc się do roku ubiegłego, nastąpiła częściowa poprawa stanu sanitarno-technicznego.

Sytuacja w poszczególnych województwach wygląda bardzo różnie: np. w woj. lubuskim inspektorzy sanepidu skontrolowali w ub.r. wszystkie szpitale; żaden z nich nie spełniał w pełni standardów (tylko dwa były w zaawansowanym stopniu dostosowywania). Z kolei w 2013 r. w pełni dostosowanych do nowych przepisów było 20 z 71 małopolskich szpitali.

ZPP ostrzega: będzie problem

Według wyliczeń Związku Powiatów Polskich blisko jedna trzecia szpitali powiatowych nie będzie w stanie spełnić wymogów określonych ustawą o działalności leczniczej, a w konsekwencji zmuszona zostanie od stycznia 2017 roku zaprzestać działalności medycznej.

Dlatego, jak informuje nas Rudolf Borusewicz z ZPP, związek postuluje nowelizację art. 207 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, poprzez wydłużenie do końca 2020 roku terminu dostosowania pomieszczeń i urządzeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą do wymogów ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum