PM | 28-01-2011 10:22

Grozi nam nadmiar ośrodków?

Leczenie ostrych zespołów wieńcowych nie jest limitowane przez NFZ. W ostatnich latach powstało więc sporo nowych ośrodków kardiologii inwazyjnej. - W Polsce jest ok. 120 pracowni hemodynamiki. Dalsze zwiększanie liczby takich ośrodków może prowadzić do obniżenia standardów świadczonych w nich procedur - mówi portalowi rynekzdrowia.pl prof. Grzegorz Opolski, krajowy konsultant w dziedzinie kardiologii.

Nielimitowanie świadczeń w zakresie leczenia ostrych zespołów wieńcowych oznacza, że Fundusz płaci za wszystkie wykonane zabiegi, a na dodatek płaci za nie dobrze. Nie może więc zaskakiwać, że coraz częściej dochodzi do ostrej konkurencji między placówkami.

Przypadek starachowicki

Najlepszym przykładem takiej sytuacji są Starachowice, gdzie dwa oddziały kardiologii inwazyjnej znajdujące się w tym samym, publicznym szpitalu konkurują o kontrakt z NFZ.

W Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach od marca 2008 roku istnieje oddział kardiologii inwazyjnej założony przez spółkę Polsko- Amerykańskie Kliniki Serca. Oddział PAKS-u był przez dwa lata podwykonawcą starachowickiego szpitala.

Ponieważ jednak dyrekcja powiatowej lecznicy uznała, że umowa pomiędzy szpitalem a PAKS-em jest nieważna, utworzono w szpitalu nowy oddział kardiologiczny, który, tak samo jak ośrodek PAKS, specjalizuje się w kardiologii inwazyjnej.

Teraz obydwa oddziały znajdujące się w starachowickim szpitalu - prywatny i publiczny - świadczą te same usługi i starają się o kontrakt z NFZ.

- To dla nas zupełnie nowa sytuacja - mówi portalowi rynekzdrowia.pl Beata Szczepanek, rzeczniczka Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Ostatecznie kontrakt podzielono następująco: PAKS - 8,5 mln zł, publiczny szpital w Starachowicach - 3,5 mln zł. - Po wszystkich negocjacjach i rankingach na pierwszym miejscu był PAKS, choć w trakcie negocjacji różnice pomiędzy jednym i drugim świadczeniodawcą zmniejszyły się - relacjonuje Beata Szczepanek.

W świętokrzyskim NFZ spodziewają się jednak, że będą odwołania od tej decyzji: - Nieoficjalnie już wiemy, że jedna ze stron będzie się odwoływać - dodaje Beata Szczepanek. Kiedy zamykaliśmy to wydanie miesięcznika, odwołanie jeszcze nie wpłynęło.

Ważna jakość leczenia

Zjawisko gwałtownego wzrostu zainteresowania kardiologią inwazyjną dostrzega Krajowy Zespół Nadzoru Specjalistycznego w dziedzinie kardiologii. Zdaniem prof. Grzegorza Opolskiego, krajowego konsultanta w dziedzinie kardiologii, liczba ośrodków specjalizujących się w ostrych zespołach wieńcowych w zasadzie nie powinna się już zwiększać.

- Obecnie w Polsce jest ok. 120 pracowni hemodynamiki. Dalsze zwiększanie tej liczby może prowadzić do obniżenia standardów świadczonych procedur przez te oddziały. Krajowy Zespół Nadzoru Specjalistycznego w dziedzinie kardiologii informował już o tym zjawisku Ministerstwo Zdrowia - mówi nam prof. Opolski.

We wnioskach ze spotkania krajowego zespołu można przeczytać, że zbyt intensywne powstawania pracowni kardiologii inwazyjnej może doprowadzić do "spadku liczby procedur w przeliczeniu na jedną pracownię, a więc obniżenia jakości usług kardiologicznych".

Trzeba oczywiście pamiętać, że to właśnie wprowadzenie nielimitowanych płatności za leczenie ostrych zespołów wieńcowych przyczyniło się do stworzenia odpowiedniej liczby pracowni hemodynamiki i oddziałów kardiologii inwazyjnej.

- Możemy mówić o fenomenie polskiej kardiologii interwencyjnej. Umieralność szpitalna pacjentów z zawałami drastycznie spadła i wynosi obecnie tylko ok. 4% - mówił w wywiadzie dla Rynku Zdrowia prof. Witold Rużyłło, dyrektor Instytutu Kardiologii w Aninie. - To jest ogromny sukces i stawia nas w europejskiej czołówce pod względem wyników w leczeniu zawałów.

Co trzeba poprawić

Są jednak inne dziedziny kardiologii, które nadal wymagają dofinansowania.

Zdaniem profesora Opolskiego, prawdziwym problemem polskiej kardiologii inwazyjnej jest natomiast brak koordynacji transportu chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi do właściwych ośrodków w poszczególnych województwach.

Niestety, często jest tak, że pacjent trafia nie tam, gdzie powinien, albo nie trafia na czas do odpowiedniej placówki.

Ponadto - jak zaznacza prof. Grzegorz Opolski, nadal niedoszacowane są inne procedury kardiologiczne, przede wszystkim usuwanie zużytych elektrod i kardiowerterów-defibrylatorów.

Zdaniem konsultanta krajowego, wyższych stawek wymaga też ambulatoryjna opieka kardiologiczna: - W Polsce są tysiące pacjentów kardiologicznych, którzy muszą być hospitalizowani kilka razy w roku. Gdyby kardiologiczna opieka ambulatoryjna była lepiej finansowana, tych kosztownych hospitalizacji byłoby znacznie mniej albo w ogóle by ich nie było - zaznacza profesor Opolski.