Gramy na czas?

Autor: Marzena Sygut • • 27 grudnia 2013 15:31

Niejednoznaczne przepisy ustawy o działalności leczniczej mogą zablokować przekształcania szpitali w spółki kapitałowe. Do zmiany formy prawnej publicznego ZOZ-u nie wystarczy przyjęcie przez jego organ tworzący - np. samorząd powiatowy - odpowiedniej uchwały intencyjnej. Droga do komercjalizacji w niektórych przypadkach pełna jest problemów związanymi z interpretacją prawa.

Art. 59 wspomnianej ustawy przewiduje, iż organ tworzący SP ZOZ musi we własnym zakresie pokryć ujemny wynik finansowy szpitala. Ma na to trzy miesiące od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego placówki. Jeśli tego nie zrobi, zmuszony jest w ciągu 12 miesięcy przekształcić jednostkę w spółkę albo ją zlikwidować.

Co jednak w sytuacji, gdy sprawozdanie finansowe nie zostanie zatwierdzone? Jak liczyć ustawowy termin?

Jest uchwała i co dalej?

Adam Stachera, dyrektor naczelny SP ZOZ Szpitala Rejonowego w Pajęcznie, przyznaje, że jego szpital znalazł się w kropce. Wprawdzie starostwo podjęło uchwałę intencyjną dotyczącą przekształcenia szpitala, jednak mimo że ustawowy termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego szpitala minął 30 czerwca, Rada Powiatu Pajęczańskiego do dziś go nie zatwierdziła.

- Co teraz? Musimy się przekształcać czy nie? A jeśli tak, to w jakim terminie? Czy organ założycielski, jeśli nie chce przekształceń, jest zobowiązany pokryć ujemny wynik finansowy szpitala? - zastanawia się dyrektor Stachera.

Wątpliwość tę wprowadza art. 216 tej samej ustawy. Zgodnie z nim obowiązek przekształcenia powstaje po raz pierwszy po przyjęciu sprawozdania finansowego za pierwszy rok obrotowy po wejściu w życiu ustawy (czyli za rok 2012). Wychodzi na to, że jeżeli sprawozdanie nie jest przyjęte, to nie ma obowiązku przekształcenia w ciągu roku.

Ministerstwo: art. 59 jest przepisem nadrzędnym

Takich wątpliwości nie ma Krzysztof Bąk, rzecznik prasowy resortu zdrowia: - Przepis art. 59 ustawy o działalności leczniczej należy traktować jako podstawowy - przekonuje. - Zgodnie z tym artykułem, ust. 2 "podmiot tworzący może, w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ, pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy tego zakładu, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną - do wysokości tej wartości" - rzecznik przypomina ustawowy zapis.

- Zatem z punktu widzenia ustawodawcy nie tyle istotny jest fakt zatwierdzenia sprawozdania finansowego, ile upływ terminu na jego zatwierdzenie. Próby obejścia obowiązku określonego w art. 59 poprzez niezatwierdzenie sprawozdania należy uznać za bezskuteczne i naganne - stwierdza Krzysztof Bąk.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum