Dostępność wymaga poprawy

Autor: LJ • • 22 sierpnia 2013 10:47

Dwie trzecie specjalistów neurologów nie jest zadowolonych z dostępności terapii stwardnienia rozsianego (SM) w Polsce - wynika z badania oceniającego dostępność programów lekowych w leczeniu tej choroby.

22% lekarzy oceniło dostęp do terapii w ramach programów lekowych jako "zły", a 45% jako "średni". Odpowiedzi pozytywnych oceniających dostęp do terapii jako "dobry" było 29%, a jedynie 4% lekarzy uznało dostęp do terapii w ramach programów lekowych jako "bardzo dobry".

Lekarze pytani o ocenę wpływu objęcia refundacją fingolimodu w ramach programu leczenia II linii stwardnienia rozsianego odpowiedzieli pozytywnie w 62%, ale aż 38% z nich stwierdziło, że problem nie został jeszcze rozwiązany.

Lekarze pytani o inne działania lub rozwiązania, które poprawiłyby sytuację chorych na stwardnienie rozsiane w Polsce, w zdecydowanej większości (razem 70% odpowiedzi) wskazali na zwiększenie dostępu do terapii, na co składa się poszerzenie dostępu do programów lekowych, wydłużenie czasu leczenia w programie i poprawa dostępu do leków refundowanych lub objęcie refundacją większej liczby leków.

Jako kolejne obszary do poprawy zostały wskazane rehabilitacja (22% lekarzy), lepsza opieka nad chorym lub wsparcie socjalne (9%), edukacja lub zwiększenie świadomości (7%), tworzenie grup wsparcia terapeutycznego (4%), zmniejszenie kosztów leczenia (3%). 3% ankietowanych stwierdziło, że nie są potrzebne żadne zmiany w zakresie dotychczasowych działań i funkcjonujących rozwiązań.

Badanie zostało przeprowadzone na próbie 69 lekarzy neurologów leczących pacjentów chorych na stwardnienie rozsiane w ramach programu lekowego finansowanego przez NFZ. Indywidualne wywiady kwestionariuszowe prowadzone były przez dwóch ankieterów GFK Polonia za pomocą metody PAPI (Paper and Pencil Interview) i odbyły się podczas IV Konferencji Naukowo- Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (Ossa, 16-17 maja 2013 r. ).

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum