Dlaczego nie u nas?

Autor: Jacek Janik • • 12 lipca 2013 10:08

Potrzebę powstania nowej specjalności w pielęgniarstwie - asystenta lekarza chirurga - widzi prof. Marian Zembala, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu (SCC S), konsultant krajowy w dziedzinie kardiochirurgii. Profesor wylicza szereg korzyści, jakie mogłaby przynieść pomoc lekarzom ze strony tak wyspecjalizowanych pielęgniarek. Najważniejszą zaletą takiego rozwiązania jest bardziej racjonalne wykorzystanie czasu pracy chirurgów i oszczędności.

Od 1965 roku specjalizacja pielęgniarki chirurgicznej asystującej lekarzowi istnieje w Stanach Zjednoczonych. Jej pojawienie się było odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na wysokospecjalistyczne zabiegi medyczne i szukanie w tym zakresie oszczędności.

Do zadań tak przygotowanych pielęgniarek należy przedmiotowe i podmiotowe badanie chorego, prowadzenie diagnostyki i terapii, ale także czynny udział przy zabiegach chirurgicznych w zakresie pierwszej lub drugiej asysty. Osoba spełniająca tę funkcję pracuje pod nadzorem i na odpowiedzialność lekarza.

Skuteczność i efektywność pracy pielęgniarki - asystenta chirurga w USA spowodowała, że po amerykański model sięgnęły także kraje europejskie. W 2001 roku rozpoczęto pilotażowy program w Holandii, rok później w Anglii, a w 2006 roku w Szkocji.

Kilka lat temu

zainteresowany pomysłem utworzenia w kraju pilotażowego programu związanego z nową specjalnością pielęgniarską był nawet resort zdrowia.

Pojawiło się jednak wokół niego wiele kontrowersji, dotyczących między innymi sposobu szkolenia i rekrutacji.

Padały pytania - czy pielęgniarka chirurgiczna powinna ograniczyć się jedynie do roli asystenta chirurgicznego, czy też asystenta lekarza w szerokim znaczeniu tego słowa.

- Wówczas głównym kontestującym ten pomysł była Naczelna Izba Lekarska, która stwierdziła, że nowa specjalność jest zagrożeniem dla lekarzy.

Obawiano się, iż asystujące pielęgniarki mogłyby okazać się, potocznie rzecz nazywając, łamistrajkami w sytuacjach zwalniania lekarzy czy ich niezatrudniania - mówi nam profesor Marian Zembala.

Dodaje, że w SCCS cztery osoby szkolenie takie przeszły i mimo że nie posiadają oficjalnego certyfikatu, spełniają warunki - z punktu widzenia programu szkolenia - do wykonywania zawodu, jako asystent lekarza.

Jak przekazuje profesor, zainteresowane pomysłem jest w dalszym ciągu Ministerstwo Zdrowia.

W specjalnościach zabiegowych

- Pielęgniarstwa operacyjnego nie należy mylić z pielęgniarkami instrumentariuszkami.

Chodzi o osobę posiadającą uprawnienia do uczestniczenia w zabiegu operacyjnym pod kierunkiem lekarza. Nowa specjalność ma być związana także z rozwojem zawodu pielęgniarki. Pielęgniarka towarzyszy pacjentowi przed operacją, w jej trakcie i później, w czasie dochodzenia do pełni zdrowia - wyjaśnia prof. Marian Zembala.

Jak dodaje, chciałby, aby SCCS w Zabrzu wraz ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym stworzyły program rocznego kursu dokształcającego w tej specjalności, według programów funkcjonujących za granicą.

Później przyszedłby czas na zorganizowanie takiego kursu w Warszawie i w ośrodku na północy kraju.

- To wielka szansa na poprawę zarówno organizacji systemu, jak i jego rentowności. Tak wykształcone osoby są potrzebne we wszystkich specjalnościach zabiegowych. Korzystajmy z dobrych wzorów w krajach UE i USA. Możemy zyskać wszyscy - leczeni, leczący i organizujący leczenie - przekonuje konsultant krajowy.

Będzie taka potrzeba

Fakt, że zarysowuje się potrzeba stworzenia specjalności pielęgniarki - asystenta chirurga i wraz z upływem czasu będzie ona coraz większa, potwierdza profesor Wojciech Witkiewicz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. - Niestety, coraz mniej mężczyzn jest chętnych do pracy w chirurgii. Na razie dzielnie zastępują nas kobiety. W Europie jest już blisko 30% chirurgów kobiet, a te wskaźniki także i u nas zaczynają rosnąć - ocenia prof. Witkiewicz.

Dodaje: - Panie mają jednak także inne ważne role do wypełnienia w swoim życiu i czas, jaki mogą poświęcić na pracę w chirurgii, siłą rzeczy jest krótszy - mówi w rozmowie z Rynkiem Zdrowia profesor Witkiewicz. Tłumaczy, że w USA przygotowywanie do roli asystenta lekarza chirurga trwa dwa lata. Rolą asystentów jest przygotowanie pacjentów do operacji, dbanie o dokumentację medyczną, asystowanie w operacjach. Takie rozwiązanie oszczędza czas lekarza, aby mógł go jak najwięcej poświęcić chorym.

- Zapewne znajdą się przeciwnicy takiej specjalności w pielęgniarstwie, którzy będą twierdzić, że przecież do pomocy chirurgów są lekarze rezydenci. Po pierwsze nie wszędzie oni są, po drugie zmieniają się co cztery miesiące.

Nie wszyscy z nich mają predyspozycje i nie wszyscy będą chirurgami. W czasie operacji potrzebna jest doświadczona i stała, w pełni odpowiedzialna pomoc - zaznacza prof. Zembala.

Według profesora Witkiewicza, który od nas dowiedział się o pomyśle utworzenia nowej specjalizacji, tak wykształcone osoby mogłyby być kierowane do tych szpitali, gdzie zespoły chirurgów są zbyt małe.

Specjalizacji u nas sporo

W Polsce w obecnym systemie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych wyodrębniono 26 dziedzin pielęgniarstwa. Na tle Europy liczba ta jest wyjątkowo duża. W Belgii istnieje 11 specjalizacji dla pielęgniarek, w Hiszpanii - 7, na Węgrzech - 16, w Szwecji - 13, w Republice Czeskiej - 9, we Włoszech - 5 obszarów szkolenia specjalizacyjnego, w Estonii - 4 specjalizacje.

- Obecnie przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia projekt rozporządzenia w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia zmniejsza ich liczbę do 15, łącząc zbliżone tematycznie dziedziny pielęgniarstwa - informuje Krzysztof Bąk, rzecznik prasowy resortu.

Potwierdza także, że propozycja prof. Mariana Zembali, dotycząca "utworzenia nowej specjalizacji w pielęgniarstwie - asystenta lekarza chirurga jest ministerstwu znana, ale jej szczegóły nie były jeszcze omawiane".

Krzysztof Bąk przypomina, iż w systemie ochrony zdrowia są pielęgniarki, które posiadają tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego (1044 osób wg stanu na 26.11. 2012 r.) oraz pielęgniarki, które ukończyły kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego (5729 osób na 31.12 2011 r.).

Za, o ile nie przeciw

- Osoby te posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie niezbędnym do asystowania - instrumentowania podczas zabiegów operacyjnych, zgodnie z posiadanymi kompetencjami i uprawnieniami zawodowymi - stwierdza rzecznik.

A co o powstaniu nowej specjalności myślą same pielęgniarki? - Jeśli przyniesie możliwość rozwoju zawodowego, umocni pozycję zawodową pielęgniarek i możliwość zarobkowania dla takich osób, to jestem jak najbardziej za takim pomysłem - odpowiada Lucyna Dargiewicz, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

Zastrzega jednak, że nie zna szczegółów: - Gdyby jednak miała to być jedynie specjalizacja, która będzie służyć wyręczaniu kolegów lekarzy w różnych czynnościach, niezwiązanych jednak z odpowiednim wynagrodzeniem, to nie widzę w tym sensu - zdecydowanie stawia sprawę Dargiewicz.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum