Dlaczego kobiety chorują inaczej

Autor: RZ • • 24 lutego 2016 10:58

W Polsce z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego umiera rocznie ok. 84 tys. mężczyzn i aż 94 tys. kobiet. To stanowi od 41 do 43% wszystkich zgonów mężczyzn i 52% wszystkich zgonów kobiet. Zapadalność np. na zawał serca jest mocno powiązana z wiekiem. O ile w młodszych przedziałach wiekowych przeważają mężczyźni, o tyle w starszych ta zapadalność i śmiertelność w zawale wśród kobiet jest większa niż u mężczyzn.

Jeżeli chodzi o udar mózgu: ogólna zapadalność u mężczyzn w Polsce jest większa niż u kobiet i wynosi 147 na 100 tys. osób w porównaniu do 126 na 100 tys. u kobiet. Niestety, u młodych kobiet zagrożenie wystąpieniem udaru mózgu niedokrwiennego jest wyższe niż u mężczyzn.

Przyjmuje się, że powodem tego stanu rzeczy jest hormonalna antykoncepcja, zwłaszcza stosowana przez kobiety, które palą, a także te obciążone migreną. Panuje też przekonanie, że na choroby układu krążenia kobiety zapadają ok. 10 lat później niż mężczyźni. Tę różnicę w okresie zapadalności tłumaczy się ochronną rolą estrogenów u kobiet w okresie przed menopauzą.

Przed kilku laty w 52 krajach przeprowadzono badanie o nazwie Interheart, które wykazało, że kobiety inaczej niż mężczyźni reagują na te same czynniki ryzyka miażdżycy. I tak np. cukrzyca zwiększa czterokrotnie ryzyko wystąpienia zawału serca u kobiet i nieco mniej, bo trzykrotnie u mężczyzn.

Bardzo długo gremia naukowe nie zwracały uwagi na fakt istnienia odmienności zarówno w epidemiologii, jak i przebiegu klinicznym chorób układu krążenia u mężczyzn i kobiet. W końcu jednak dostrzeżono wagę tego problemu i Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne rozpoczęło projekt Euroheart, który miał określić różnice w zapadalności na schorzenia kardiologiczne zależne od płci.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum