Dekalog mądrego ministra zdrowia

Autor: Zbigniew Szawarski, Marek Kokot, Krzysztof Łanda, Jacek Siwiec, anonim • • 17 grudnia 2009 09:15

Po pierwsze każdy z nas był, jest lub będzie pacjentem...

Publikujemy nadesłany do redakcji Rynku Zdrowia "Dekalog mądre-go ministra zdrowia", którego autorami są: prof. Zbigniew Szawarski - Instytut Filozofii, Wydział Etyki - Uniwersytet Warszawski, Marek Kokot z firmy Nycomed, Krzysztof Łan-da - prezes HTA Audit, były dyrektor departamentu gospodarki lekami NFZ, Jacek Siwiec - prezes Stowarzyszenia CEESTAHC, anonimowy (zgodnie z jego wolą) polityk. Dekalog będzie przedmiotem jednej z debat podczas IV Międzynarodowego Sympozjum Evidence-Based Health Care (Kraków, 7-8 grudnia 2009 r.).

  • Po pierwsze bez względu na światopogląd, poglądy polityczne i przynależność partyjną każdy z nas będzie miał kiedyś problemy ze zdrowiem. Choroba, ból, cierpienie i śmierć są integralnym elementem kondycji człowieczej. Mądry minister zdrowia winien dążyć do stworzenia takich warunków, w których wszyscy mają nie tylko równe szanse optymalnego rozwiązania swoich problemów zdrowotnych, lecz także równe szanse, by nie umierać, wszystko jedno jak.
  • Po drugie chociaż życie i zdrowie są wartościami, nie są to jedyne wartości, które polityk powinien chronić. Nie są to też wartości najwyższe. Konflikt zdrowia i życia z innymi wartościami jest nieuchronny, a mądry polityk powinien zdawać sobie sprawę z konieczności zawierania kompromisów. Każdy kompromis wymaga pewnego wyrzeczenia i każdy kompromis ma swoje granice.
  • Po trzecie życie i zdrowie kosztują. Nasze potrzeby zdrowotne rosną szybciej aniżeli możliwości ich zaspokojenia. Każdy obywatel powinien zatem dokładnie wiedzieć, co mu się słusznie należy od państwa z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, a także - w jakiej mierze on sam ponosi odpowiedzialność za swoje zdrowie.

Po czwarte pamiętaj, że czym innym są cele funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, a czym innym są środki realizacji tych celów. Im więcej czasu poświęcisz na określenie i uzyskanie aprobaty społecznej dla celów systemu, tym łatwiej będzie ci uzyskać aprobatę dla planowanych środków.
Po piąte pamiętaj, że błąd w polityce zdrowotnej państwa ma daleko większe konsekwencje niż błąd popełniony w indywidualnym przypadku. Polityka zdrowotna państwa ma bowiem charakter długookresowy i bierze pod uwagę dobro więcej niż tylko jednego pokolenia.
Po szóste twoim głównym zadaniem jest realizacja wspólnie wynegocjowanych i jednoznacznie zdefiniowanych celów systemu ochrony zdrowia. Każda decyzja, którą podejmujesz, powinna być racjonalna, wolna od emocji oraz doraźnych nacisków i interesów politycznych. Po siódme podejmując taką czy inną decyzję, działasz zwykle w warunkach niepewności. Zadbaj zatem o to, aby w podejmowaniu decyzji kierować się metodą naukową i korzystać wyłącznie z pomocy wiarygodnych, kompetentnych i niezależnych ekspertów. Obywatel ma prawo wiedzieć, kto jest odpowiedzialny za dany projekt, analizę, propozycję zmiany czy konkretną decyzję. Pamiętaj, że masz moralny obowiązek racjonalnego uzasadnienia podejmowanych przez siebie decyzji.
Po ósme zaplanuj czas na myślenie oraz pieniądze na badania studyjne, w tym analizy wykonalności, planowanie i analizę możliwych scenariuszy wydarzeń. Decyzje podjęte ad hoc pod wpływem emocji i nacisków politycznych z reguły mają negatywne konsekwencje.
Po dziewiąte pamiętaj, że działasz pod presją różnych, niekiedy bardzo potężnych i wpływowych grup interesów. Powierzono ci rolę szafarza dobra publicznego. Jeśli zatem podejmujesz taką lub inną decyzję o rozdziale, z natury rzeczy ograniczonych, publicznych środków finansowych, pomyśl zawsze o kosztach alternatywnych tej decyzji.
Po dziesiąte każdy polityk ma moralny obowiązek kompetencji. W tym jednak przypadku rzetelne wypełnianie tego obowiązku jest wyjątkowo ważne - dotyczy bowiem życia, zdrowia i pomyślności każdego z nas.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum