Dane o szpitalnych kosztach zbierane podczas epidemii są miarodajne?

Autor: Wojciech Kuta/Rynek Zdrowia • • 20 stycznia 2021 13:26

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje rozporządzenie dotyczące standardu rachunku kosztów w placówkach medycznych. Ma m.in. umożliwiać zbieranie rzetelnych danych potrzebnych do wyceny świadczeń. Jednak, zdaniem Pracodawców RP, wprowadzanie tych przepisów w warunkach epidemii jest fatalnym rozwiązaniem, gdyż gromadzone w tym czasie informacje o kosztach ponoszonych przez lecznicenie będą miarodajne.

Dane o szpitalnych kosztach zbierane podczas epidemii są miarodajne?
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Chodzi o rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 października 2020 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców. Jego celem jest m.in. ujednolicenie zasad prowadzenia rachunku kosztów przez placówki ochrony zdrowia oraz umożliwienie zbierania rzetelnych i porównywalnych danych na potrzeby wyceny świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

– Rozporządzenie jest wynikiem prac prowadzonych we współpracy z szerokim gronem ekspertów, przedstawicieli podmiotów leczniczych. Jednym z zasadniczych aspektów rozporządzenia jest nałożenie na świadczeniodawców obowiązku rozdzielenia w systemach ewidencyjno-księgowych działalności leczniczej od pozostałej działalności – uzasadniało w lipcu 2020 r. Ministerstwo Zdrowia, kierując projekt nowych przepisów do konsultacji publicznych.

To nie jest dobry czas

Jednak Pracodawcy RP w grudniowym liście do ministra zdrowia przestrzegają, że „zbieranie danych w czasie stanu epidemii, gdy podmioty lecznicze funkcjonują w sposób całkowicie odmienny od standardowego, nie tylko nie dostarczy wartościowych informacji (m.in. służących wycenie usług medycznych – red.), ale wręcz odwrotnie”.

– Zwiększenie obciążeń administracyjnych w trakcie stanu epidemii prowadzi do niewłaściwego wykorzystania zasobów kadrowych podmiotów leczniczych. W rezultacie personel, zamiast angażować się w lepszą organizację procesu udzielania świadczeń, skierowany zostaje do zadań czysto administracyjnych, pozbawionych jakiegokolwiek znaczenia dla pacjentów – napisali 17 grudnia 2020 r. w piśmie do ministra zdrowia Anna Rulkiewicz i Andrzej Mądrala, wiceprezydenci Pracodawców RP.

– Przewidziana w rozporządzeniu (ws. zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców z 26 października 2020 r.
– red.) zmiana polityki rachunkowej wymaga znacznych nakładów czasu i współpracy wielu komórek organizacyjnych podmiotów leczniczych. Wdrażanie zmian trzeba będzie realizować z jednej strony w czasie apogeum walki z epidemią SARS-CoV-2, a z drugiej w sezonie wzmożonych absencji pracowniczych, wywołanych innymi chorobami – zaznacza Andrzej Mądrala.

Zdaniem ekspertów, należałoby odroczyć wejście w życie rozporządzenia dotyczącego rachunku kosztów lub wprowadzić co najmniej roczny okres dostosowawczy. – Trzeba też poprzedzić ich wdrożenie szczegółową akcją informacyjną i szkoleniową – uważają Pracodawcy RP.

17 grudnia 2020 r., podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego, organizacja ta zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia o przesunięcie wejścia w życie rozporządzenia ws. zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców na dzień 1 stycznia 2022 roku.

MZ: termin wejścia rozporządzenia nie ulegnie zmianie

W odpowiedzi na tę propozycję i argumenty Pracodawców RP, wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski w piśmie z 21 grudnia 2020 r. poinformował, że „termin wejścia przedmiotowych regulacji nie podlega zmianie”.

„Jednocześnie należy zauważyć, że świadczeniodawcom powinno zależeć na jak najwcześniejszym wdrożeniu rozwiązań, zawartych w rozporządzeniu. Rozwiązania w nim zawarte służą nie tylko ujednoliceniu danych przekazywanych do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ale są znakomitym narzędziem, które może posłużyć do usprawnienia systemów operacyjnych u świadczeniodawców, oraz przynieść wymierne korzyści w procesach zarządzania podmiotem leczniczym (...) także w zakresie ujednolicenia stosowanych narzędzi rachunkowości zarządczej (np. budżetowania)” – czytamy w odpowiedzi wiceministra zdrowia.

Jak podkreśla Maciej Miłkowski, „jednolite podejście do ewidencji kosztów pozwoli łatwiej zestawiać koszty poszczególnych rodzajów działalności podmiotów, co będzie przydatne na przykład dla organów tworzących mających w swojej strukturze więcej podmiotów leczniczych”.

„Zgodnie z deklaracją Prezesa AOTMiT, do której zadań ustawowych należy opracowanie standardu rachunku kosztów, wszyscy świadczeniodawcy zostaną należycie przeszkoleni i przygotowani przez przedstawicieli AOTMiT do wdrożenia, w ramach swoich jednostek, nowego standardu rachunku kosztów” – podsumowuje wiceszef resortu zdrowia.

Pracodawcy nie składają broni

Pracodawcy RP nadal jednak zabiegają o przełożenie wejścia w życie nowych przepisów dotyczących rachunku kosztów. Napisali w tej sprawie także do posła Tomasza Latosa (PiS), przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia.

„Zapewne jest Pan zorientowany, że od pewnego czasu bardzo gorącym tematem jest rozporządzenie dotyczące standardu rachunku kosztów (...). Prowadziliśmy w tej sprawie bardzo aktywną korespondencję. Niestety, ku naszemu zaskoczeniu, 21 grudnia 2020 r. otrzymaliśmy finalny dokument z Ministerstwa Zdrowia, wskazujący na obowiązek realizacji tego rozporządzenia w placówkach medycznych” – czytamy w piśmie Pracodawców RP do posła Latosa.

„Jednak kolejne, znaczące zaskoczenie to działanie przeprowadzone przez Pana Posła Patryka Wichra, który poinformował nas o złożonej interpelacji do Pani Marszałek Sejmu RP, związanej  z próbą odłożenia obowiązku przygotowania standardu rachunku kosztów na bardziej odległy termin. (...) Mamy nadzieję na włączenie się do tej akcji Pana Posła (...). Jednocześnie wyrażamy gotowość na udział w kolejnych działaniach, które pomogą racjonalnie zamknąć ten temat” – piszą Pracodawcy RP do przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia.

Dwa ważne pytania w poselskiej interpelacji

Poseł Patryk Wicher (PiS), w interpelacji skierowanej 22 grudnia do marszałek Sejmu Elżbiety Witek, wskazuje między innymi, że „biorąc pod uwagę (...) niezależne od wszystkich zainteresowanych okoliczności, mając na uwadze (...) właściwe wykorzystanie bardzo osłabionego przez pandemię potencjału służby zdrowia, zasadnym wydaje się przesunięcie terminu wejścia w życie tego aktu prawnego (rozporządzenia MZ z 26 października 2020 r. ws. zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców – red.).”

W interpelacji poseł Patryk Wicher poprosił o udzielenie odpowiedzi na dwa pytania:

Czy Ministerstwo Zdrowia widzi możliwość niezwłocznej, ponownej analizy przyjętych regulacji w zakresie daty wejścia ich w życie?

Czy Ministerstwo uważa za zasadne argumenty przedstawione w niniejszej interpelacji i wystąpieniu Pracodawców RP? •

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum