Czekając na start systemowej rewolucji

Autor: Jacek Janik, Piotr Wróbel • • 18 listopada 2016 09:39

Tworzenie sieci szpitali, budżetowe finansowanie oraz zwiększenie roli POZ - te zapowiadane zmiany w systemie ochrony zdrowia zdominowały dyskusję podczas sesji "Polityka zdrowotna - czy potrafimy grać zespołowo?" w trakcie XII Forum Rynku Zdrowia.

Czekając na start systemowej rewolucji

Wiceminister zdrowia Piotr Warczyński poinformował, że w resorcie trwają prace nad projektem, który będzie zawierał propozycje, a także mapę drogową dojścia do finansowania ochrony zdrowia na poziomie 6% produktu krajowego brutto w 2025 r. Projekt planu ma być przedstawiony na przełomie listopada i grudnia.

Zdaniem Andrzeja Sośnierza, posła PiS, wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia, nie jest jednak jasne, jakie argumenty przemawiają za zapowiadaną zmianą systemu finansowania ochrony zdrowia ze składkowego na budżetowy.

- Wiadomo, jak zachowa się minister finansów w dobie kryzysu. Będą tłumaczenia, że budżet trzeba zbilansować. System powiązany ze składką z pewnością zapewnia większą stabilność finansowania ochrony zdrowia. Jakie mankamenty systemowe chcemy zlikwidować, wprowadzając budżet? Same zwiększenie nakładów na zdrowie można przecież również osiągnąć w obecnym systemie - mówił Sośnierz.

Dlaczego system budżetowy?

Przekonywał, że najbardziej ekonomicznym i skutecznym systemem jest taki, w którym pieniądze "idą za pacjentem". - W systemie budżetowym pieniądze pojawiają się na koncie świadczeniodawcy, zanim pojawi się tam pacjent. Zostanie on przyjęty lub nie. Staje się mniej ważny w takim systemie - argumentował Sośnierz.

Jak z kolei pr z y zna ł dr Adam Kozierkiewicz, eksper t rynku ochrony zdrowia, dyskusja na temat, który system finansowania ochrony zdrowia jest lepszy - budżetowy czy składkowy - trwa już od 40 lat. Tłumaczył, że w czasie koniunktury gospodarczej w systemie budżetowym pojawia się tendencja do zwiększania finansowania, natomiast w czasie kryzysu - do drastycznego zmniejszania.

- W krajach, gdzie system oparty jest na składce, czyli powiązany z poziomem wynagrodzeń, takiego szybkiego ruchu finansowania w dół, jak w przypadku systemu budżetowego, nie zaobserwowano - mówił dr Kozierkiewicz, podając jako przykłady Wielką Brytanię, Hiszpanię z Katalonią czy kraje bałtyckie.

Dodał: - Jeśli rząd zapewni bardzo ścisłe powiązanie wydatków na zdrowie ze stałą wielkością w stosunku do PKB, będzie to bardzo korzystne. Pozostaje jednak pytanie, na ile to powiązanie okaże się trwałe.

Wiceminister Piotr Warczyński zapowiedział, że zmiany polegające na przejściu z systemu składkowego na budżetowy w finansowaniu służby zdrowia rozpoczną się w 2018 roku i wtedy wydatki z budżetu zaczną rosnąć. - Zaczniemy od kwoty wielkości 4,38% PKB - mówił minister, przekonując, że pod tym względem budżet można dobrze zaplanować.

Zapewnił jednocześnie, że w nowych ustawach dotyczących finansowania ochrony zdrowia znajdą się regulacje, które mają zapobiegać próbom ograniczania udziału wydatków na zdrowie w czasach dekoniunktury.

Pewną wskazówką co do umiejętnego planowania wydatków na zdrowie i przychodów są dotychczasowe doświadczenia wynikające z tworzenia planów finansowych NFZ.

- Prognozowanie przychodów przez płatnika jest dojrzałe, bo ma 18 lat i w tym czasie tylko raz, na początku tego okresu, zdarzyło się, że przychody ze składek były nieco niższe od planowanych. Potem zwykle prognoza okazywała się nieco niższa o ok. 1% od faktycznego wykonania przychodów - mówił Dariusz Dziełak, dyrektor Departamentu Analiz i Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia.

Podkreśli ł, że w ostatnich latach prognozy są coraz trafniejsze - bliższe pół procenta różnicy niedoszacowania. Dodał, iż i w tym roku wpływy ze składek są realizowane zgodnie z oczekiwaniami, na razie z pewną niedużą nadwyżką w stosunku do spodziewanego trendu.

Prof. Tomasz Zdrojewski, k ierownik Zakładu Prewencji i Dydaktyki w Katedrze Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, doradca prezydenta RP ds. zdrowia w latach 2006-2010, podsumowując budżetowy wątek dyskusji, powiedział, że nie ma idealnego systemu finansowania ochrony zdrowia. - W zależności od wyzwań, możliwości finansowych i organizacyjnych, najkorzystniejszy będzie taki system, k tór y jest w stanie wprowadzić największą równowagę między elementami mechanizmów rynkowych a czynnikami socjalnymi - przekonywał.

Zwrócił też uwagę na znaczenie promocji zdrowia i odpowiedzialności samych obywateli za zdrowie. - Mamy o 30% więcej zachorowań na choroby układu krążenia, zawały serca niż w krajach tzw. starej piętnastki UE, o 2,8 raza więcej przedwczesnych zgonów z powodu udarów mózgu osób w wieku produkcyjnym. Wszyscy na tym tracimy. Stąd konieczność działań tak niedocenianych do tej pory w naszej części Europy - promujących zdrowie, redukujących liczbę zachorowań i przedwczesnych zgonów - mówił prof. Zdrojewski, nawiązując do zapisów Narodowego Programu Zdrowia.

Twarde dane

Jak podkreślali eksperci, dla strategicznego planowania w ochronie zdrowia, m.in. w regionach, nieocenione są twarde dane. - Bywa, że w dyskusjach publicznych odwołujemy się raczej do przekonania lub danych, które nie są weryfikowalne albo do zebranych na innych rynkach, co także wynika stąd, że takich mocnych analitycznych danych po prostu brakuje - zwracał uwagę mec. Mariusz Ignatowicz, partner, lider Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Sektora Farmaceutycznego w PwC.

Przypomniał, że PwC od trzech lat publikuje Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia - odnoszącą się do województw, opartą o 41 twardych wskaźników analizę, ukazującą stan zdrowia populacji, efektywności wydatkowania środków na ochronę zdrowia i jakości wykonywanych świadczeń.

- Sądzimy, że w oparciu o tak skonstruowaną analizę możliwe jest prowadzenie rzeczowej dyskusji np. o różnicach w jakości leczenia w województwach - mówił Mariusz Ignatowicz.

Jako przykład danych inspirujących polityków zdrowotnych do takiej dyskusji podał te dotyczące 5-letniego przeżycia w raku piersi vs koszty leczenia. Okazuje się, że przy nieznacznie różniących się wynikach leczenia w tym zakresie różnice w wydatkach pomiędzy województwami sięgają nawet blisko 1/3. - Ten związek staje się bardziej zrozumiały, jeśli użyjemy wskaźnika pokazującego odległość geograficzną, jaką musi pokonać pacjentka do ośrodka, który oferuje radioterapię - sugerował ekspert PwC, zaznaczając, że Indeks dostarcza wielu tak skorelowanych danych, które mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji przez polityków zdrowotnych.

Beata Dr zazga, p rezes zar ządu BetaMed SA, zwróciła uwagę na aspekt racjonalnego wydatkowania środków na kontrakty, jako przykład podając domową opiekę długoterminową. Jest ona wielokrotnie tańsza. Te różnice szczególnie widać w przypadku, gdy w ten sposób zaoopiekowani są pacjenci wymagający wentylacji mechanicznej.

- W przypadku tej usługi Fundusz za jednego pacjenta w domu miesięcznie płaci ok. 3,5-4 tysięcy złotych, a ten sam pacjent, przebywając na intensywnej terapii i zajmując tam miejsce, może kosztować Fundusz ok. 30 tys. zł i więcej - mówiła prezes BetaMed SA.

Dodała, że rozwijanie opieki domowej długoterminowej nie tylko odciąża system szpitalnictwa, ale jest często optymalnym leczeniem dla pacjentów, którzy w warunkach domowych czują się najlepiej. - Racjonalne wycenienie procedury wentylacji mechanicznej w domu zwiększyłoby zainteresowanie takimi usługami, poprawiłoby dostępność do tych świadczeń i zwolniło potrzebne łóżka w szpitalach - oceniła Beata Drzazga.

Sieć szpitali - projekt jeszcze do przemyślenia

Wiele kontrowersji, co podkreślano podczas dyskusji, wzbudza propozycja powstania sieci szpitali.

Jak przypomniał Andrzej Sośnierz, w przeszłości było już kilka projektów sieci szpitali i nigdy nie weszły one w życie. - Mam nadzieję, że tak będzie i tym razem, i wszystko pozostanie w fazie projektów - mówił, zadając pytanie, podobnie jak w kwestii zmiany finansowania ochrony zdrowia, jakie są cele takich zmian.

- Odnoszę wrażenie, że celem tego projektu jest jedynie zapewnienie bezpieczeństwa finansowego szpitalom publicznym. Czy chodzi także o bezpieczeństwo zdrowotne obywateli? Pod tym względem te propozycje mnie nie przekonują, bo brakuje mi w tym projekcie niezbędnych ogniw dla jego zapewnienia - mówił Sośnierz.

O swoim zaniepokojeniu projektem powstania sieci szpitali mówił także Marek Twardowski, wiceprezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie. - Życie mnie nauczyło, że jeżeli jest gdzieś jakiś postęp, to wynika on z konkurencji. Nie z tego, że ktoś go zarządził. Jeżeli szpital będzie w sieci, otrzyma określoną ilość środków finansowych, to co go będzie motywowało do lepszej pracy, zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym? - pytał retorycznie Marek Twardowski.

Dodał, że dzisiaj, analizując propozycje kryteriów wchodzenia szpitali do sieci, można znaleźć wiele lecznic, które funkcjonują na wysokim poziomie i chętnie idą tam pacjenci. Znajdą się jednak poza siecią, nie otrzymają kontraktów i nie będą mogł y funkcjonować. W naszym systemie bowiem nie da się utrzymać szpitala bez kontraktu z publicznym płatnikiem.

Jak przyznał wiceminister Warczyński, projekt sieci szpitali budzi ogromne wątpliwości. Na etapie konsultacji wpłynęło bardzo dużo uwag. Jak podkreślił - wiele z nich było bardzo trafnych. Nie chciał też jeszcze odnosić się do projektu, zanim nie nabierze on ostatecznego kształtu i zostanie przyjęty przez rząd. - Sądzę, że ten projekt ulegnie jeszcze wielu modyfikacjom. Wszystkie zgłoszone do niego uwagi trzeba w ministerstwie przeanalizować - podkreślił wiceminister.

W POZ najpierw pilotaż

Istotna część dyskusji podczas sesji dotyczyła założeń do projektu ustawy o POZ. - Jak przekonywał wiceminister Piotr Warczyński, w przypadku projektowanych zmian w zakresie POZ nic nie odbędzie się w sposób rewolucyjny. Projekt realizowany będzie najpierw w pilotażu w 2017 roku, a może nawet nieco dłużej. Dopiero na podstawie doświadczeń tego pilotażu powstanie projekt ministerialny.

- Zmiany w POZ będą wprowadzane nie wcześniej niż w 2019 roku. Wówczas zaproponujemy najlepsze rozwiązania, istotne dla budżetu powierzonego - mówił Piotr Warczyński, nawiązując do novum w postaci propozycji przekazania lekarzom rodzinnym wyodrębnionych środków na badania diagnostyczne i konsultacje u specjalistów.

Wiceminister podkreślał, że dla powodzenia projektu istotna będzie rzeczywista współpraca pomiędzy specjalistami a lekarzami rodzinnymi. Dzisiaj, mimo że są takie regulacje, generalnie współpracy nie ma. W większości przypadków są to jedynie puste zapisy, ze szkodą dla pacjenta. - Jak zmusić do współpracy z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej lekarzy innych ogniw systemu? - pytał wiceminister. I odpowiadał: - Poprzez finansowanie.

- To pieniądze zdecydują o tym, że system opieki specjalistycznej będzie się komunikował z POZ, dzięki budżetowi powierzonemu. To wszystko jednak będzie długo i dokładnie testowane - podkreślał wiceminister Piotr Warczyński.

Marek Twardowski zwrócił uwagę, iż zmiany dotyczące finansowania podstawowej opieki zdrowotnej wymagają działań ewolucyjnych, a nie rewolucyjnych. Przyznał, że największą kontrowersją w dyskusjach dotyczących przyszłości POZ jest właśnie budżet powierzony.

Zaznaczył, że w Polsce - inaczej niż w innych krajach Europy - lekarze rodzinni nie są doceniani i pacjenci wolą się leczyć u specjalistów. - To trend trudny do odwrócenia - powiedział, dodając, że jeśli pacjenci nie zmienią nastawienia do leczenia w POZ, to próby zmniejszenia kolejek do AOS mogą się zakończyć niepowodzeniem.

Podkreślił, iż rozumie oczekiwania ze strony specjalistów i szpitali, że dla ich potrzeb u pacjentów będzie wykonywanych więcej badań w POZ, ale mogą one się okazać oczekiwaniami nieco na wyrost. - Stanie się tak, gdy pacjenci będą nadal przychodzili do lekarzy rodzinnych po skierowania do specjalistów i wtedy budżet powierzony wyczerpie się szybciej, niż dzisiaj zakładamy - rozważał Marek Twardowski.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum