Cyfry bez mitów

Autor: IB • • 08 marca 2009 08:30

Niepubliczne szpitale samorządowe w liczbach

Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że od 2000 r. do dziś uchwałą jednostek samorządu terytorialnego zostało przekształconych poprzez likwidację SPZOZ-ów 71 szpitali, co stanowi 11% wszystkich publicznych lecznic w Polsce. Niepubliczne ZOZ-y najczęściej były powoływane przez podmioty działające w formie spółek osobowych oraz kapitałowych spółek Prawa handlowego. Większość NZOZ-ów powstających na bazie majątku SPZOZ-ów zostało stworzonych przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Jakie są prognozy na najbliższą przyszłość w związku z ogłoszonym przez resort tzw. planem B? - Z wojewódzkich planów przekształceń własnościowych SPZOZ-ów wynika, że w krótkim czasie procesem tym może zostać objętych ponad 50 szpitali - ocenia Jakub Gołąb, rzecznik resortu zdrowia. - Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą jednak podmioty tworzące publiczne ZOZ-y.

Kto ile przekształcił

Po informacje związane z dynamiką przekształceń szpitali ministerstwo odsyła do zamieszczonego na jego stronie opracowania, które powstało w oparciu o dane przekazywane przez wojewodów. Obejmują one okres od roku 2000 do końca I półrocza 2008 r.
W tym czasie:

 • Przekształcono 65 spośród 634 publicznych szpitali (9,7%, co daje wzrost o 1,4% w stosunku do roku 2007) oraz 50 oddziałów szpitalnych.
 • Największą inicjatywę w zakresie zmian własnościowych wykazały miasta i powiaty, które powołały 49 niepublicznych szpitali i 38 oddziałów szpitalnych.
 • Znacznie mniej aktywne były gminy i województwa. Ich samorządy podjęły uchwały o zmianie formy własności w 16 szpitalach i 10 oddziałach szpitalnych.
 • Według danych urzędów wojewódzkich oraz wojewódzkich centrów zdrowia publicznego, miasta przekształciły od 2000 r. 2,5% szpitali oraz 3% oddziałów szpitalnych spośród wszystkich jednostek objętych zmianami własnościowymi.
 • W powiatach proces przekształceń lecznictwa stacjonarnego przebiegał bardziej dynamicznie: formę prawną zmieniło 15% szpitali i 10% oddziałów szpitalnych.

Wzrost liczby SPZOZ-ów przekształcanych w spółki był najbardziej widoczny od 2007 r. Do końca I półrocza 2008 r. przybyło 20 szpitali niepublicznych, najwięcej w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, warmińskomazurskim i lubuskim.
Najwięcej oddziałów szpitalnych - 10, przekształcono w 2003 r., głównie w Wielkopolsce, Łódzkiem, na Śląsku i w Małopolsce.
Do końca I półrocza 2008 r. zmian własnościowych w ochronie zdrowia nie odnotowano natomiast na Mazowszu, Podkarpaciu i w Zachodniopomorskiem.
Obecnie spółki wkraczają także do tych regionów. Do przekształcenia przygotowuje się np. Szpital Powiatowy w podkarpackim Łańcucie lub powiatowe i miejskie SPZOZ-y w na Mazowszu, np. w Otwocku, Żyrardowie, Siedlcach i Nowym Dworze Mazowieckim.
W regionie zachodniopomorskim przekształcenia szpitali w spółki Prawa handlowego planuje natomiast samorząd województwa.

Dane OSNSS

Z danych Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali Samorządowych uzyskanych od 42 lecznic wynika, że:

 • Blisko 63% udziałów w spółkach znajduje się w posiadaniu powiatów, ok. 25% - miast, 2,4% - gmin, 7,6% należy do sektora prywatnego, a 0,15% do pracowników i 0,07% do spółek komunalnych.
 • Przekształcenia własnościowe trwają obecnie w kolejnych 19 placówkach.
 • Niepubliczne szpitale samorządowe mają w sumie około 10,5 tys. łóżek. 46% personelu lekarskiego zatrudniają na umowy o pracę, 35% w ramach umów cywilnoprawnych, a 19% w ramach outsourcingu medycznego.
 • W 2007 r. na wynagrodzenia dla pracowników 42 szpitalne spółki przeznaczyły 59,8% wszystkich przychodów.
  Do końca września 2008 r. kwota ta przekroczyła 60% przychodów.
 • Co roku spółki odnotowują nadwykonania.

W latach 2006-07 kontrakty zostały wykonane w ponad 107%, w ciągu 9 miesięcy 2008 r. - w 104%.
Poza oddziałami wewnętrznymi, chirurgii ogólnej, pediatrycznymi, neonatologicznymi, ginekologiczno-położniczymi, intensywnej terapii i blokami operacyjnymi, działają w nich także: izby przyjęć (40,4%), chirurgia urazowo- ortopedyczna (21,4%), medycyna paliatywna (14,2%), kardiologia (11,9%), SOR (11,9%), otolaryngologia (11,9%), oddziały chorób płuc dla przewlekle chorych i rehabilitacyjne (po 9,5%) oraz ZOL-e (16,6%).

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum