Coraz większy wybór

Autor: VNG • • 19 maja 2008 09:36

Nudności i wymioty występują u ok. 80% chorych na nowotwory poddawanych chemioterapii, którzy nie otrzymują właściwego leczenia przeciwwymiotnego

W poprzednim wydaniu Rynku Zdrowia pisaliśmy, że lekarze onkolodzy dysponują obecnie wieloma nowymi lekami stosowanymi w zapobieganiu wymiotom spowodowanym chemioterapią. Ciągle jednak trwają poszukiwania leku, który całkowicie wyciszy i pohamuje nudności i wymioty typu wczesnego, a szczególnie typu późnego, wśród pacjentów poddawanych chemioterapii.
Nudności i wymioty występują u około 80% chorych na nowotwory poddawanych chemioterapii, którzy nie otrzymują właściwego leczenia przeciwwymiotnego.
Na polskim rynku farmaceutycznym pojawił się nowy lek przeciwwymiotny, który jest w stanie skutecznie zapobiec tym dolegliwościom.
Jak twierdzi dr Piotr Rzepecki, kierownik Ośrodka Przeszczepiania Szpiku Wojskowego Instytutu Medycznego, nowy lek przeciwwymiotny - palonosetron, należący do drugiej generacji antagonistów receptora serotoninowego typu 3 (5-HT3), daje największą nadzieję na poprawę jakości życia pacjentów leczonych chemioterapią.

Badania potwierdzają

- Lek ten charakteryzuje się długim okresem półtrwania, co pozwala na jego stosowanie w pojedynczej iniekcji dożylnej jeden raz w tygodniu. Nie ma konieczności zmiany dawkowania dla osób w wieku podeszłym, z niewydolnością wątroby czy nerek - informuje dr Rzepecki.
Bezpieczeństwo i tolerancja palonosetronu zostały dobrze udokumentowane w wielu badaniach, m.in. Gralla, Eisenberg, Aapro. Badanie oceniające skuteczność w leczeniu profilaktycznym u chorych otrzymujących chemioterapię, o średnim ryzyku rozwoju wymiotów (obejmowało 570 chorych), którzy na 30 minut przed chemioterapią MEC otrzymywali palonosetron lub ondansteron, wykazało ogromny spadek wymiotów.
- Badanie Eisenberg pokazało, że palonosetron jest skuteczny w zwalczaniu wymiotów typu wczesnego, a jeszcze bardziej skuteczny w profilaktyce wymiotów typu późnego - informuje dr Rzepecki. - Podobne były wyniki badania Aapro w wieloośrodkowym badaniu randomizowanym oceniającym palonosetron.
Podobne były doświadczenia z palonosetronem u chorych leczonych w Ośrodku Przeszczepiania Szpiku Wojskowego Instytutu Medycznego. Po podaniu leku obserwowano zdecydowanie mniej powikłań wymiotnych.
Warto wspomnieć, że w badaniach klinicznych z udziałem 633 pacjentów otrzymujących leczenie w dawce 250 mikrogramów najczęściej obserwowanymi działaniami niepożądanymi, które uznano za być może związane ze stosowaniem palonosetronu, były bóle głowy (9%) i zaparcia (5%). Zdarzenia klasyfikowano jako występujące często (pomiędzy 1% i 10%) lub niezbyt często (pomiędzy 0,1% i 1%).
Według producenta leku, nie wykazuje on działania mutagennego. Po codziennym podawaniu szczurom dużych dawek palonosetronu przez okres 2 lat stwierdzono zwiększenie częstości występowania nowotworów wątroby, układu dokrewnego oraz skóry. Takiej zależności nie obserwowano u myszy. Mechanizm odpowiedzialny za to zjawisko nie został dokładnie poznany.
Jednak ze względu na fakt, że preparat jest przeznaczony do jednorazowego dawkowania u ludzi, uważa się, że przedstawiona zależność nie jest istotna z klinicznego punktu widzenia.

To jest ważne

Palonosetron jest na rynku od 2003 roku. Najpierw pojawił się w USA, a od 2005 r. dostępny jest też w Europie oraz Ameryce Południowej. We wszystkich krajach ma podobne wskazania: w zapobieganiu wymiotom i nudnościom związanym z wstępnymi i powtórnymi cyklami chemioterapii o umiarkowanym i silnym działaniu.
- Stosowanie dobrej i przystosowanej do pacjenta terapii przeciwwymiotnej znacząco poprawia jakość życia chorego - podkreśla dr Jerzy Załuski, ordynator Oddziału Chemioterapii Wielkopolskiego Centrum Onkologii.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum