Co mógłby zrobić RPP, gdyby tylko chciał?

Autor: RZ • • 18 maja 2016 10:38

W swojej siedmioletniej kadencji Rzecznik Praw Pacjenta przejawiał inicjatywy, które budowały dialog z resortem zdrowia, narażając się na zarzuty, że jest bardziej rzecznikiem tego resortu niż pacjentów. Nie dziwi to, przecież obecny rzecznik był wieloletnim urzędnikiem Ministerstwa Zdrowia, a sama ustawa o RPP na pełną niezależność tej funkcji nie pozwala.

Brakowało natomiast inicjatyw zbudowania pacjentom szerszego forum dialogu z zawodami medycznymi. Takie forum stanowiłoby dobrą okazję, żeby w atmosferze dialogu artykułować różne problemy i rozwiązywać konflikty między lekarzami i pacjentami.

RPP mógłby także stymulować współpracę z organizacjami pacjenckimi i wpływać na ich rozwój. Możliwości działań są ogromne - począwszy od edukacji po wspieranie rozwoju tych środowisk.

Nie zauważyłam też, żeby w czasie swojej wieloletniej działalności rzecznik upominał się w imieniu pacjentów o tworzenie ciał decyzyjnych w ochronie zdrowia z ich udziałem, a także, by w swoich stanowiskach - w ramach konsultacji społecznych - promował partycypację pacjentów w podejmowaniu decyzji w zakresie polityki zdrowotnej.

Dokonywanie zmian bez rozpoznania potrzeb pacjentów i wysłuchania ich opinii wiąże się z ryzykiem, że powstanie wadliwe i trudne we wdrażaniu prawo.

Rzecznik przed kilku laty, zachęcany przez organizacje pacjentów do działań na rzecz integracji i współpracy z tego typu organizacjami, prezentował podczas spotkania typowe dla administracji publicznej stanowisko, że są to organizacje reprezentujące interesy firm farmaceutycznych i dlatego współpraca z nimi jest dla RPP ryzykowna.

Kto jak kto, ale rzecznik praw pacjentów takich opinii głosić nie powinien i współpracy z organizacjami pacjenckimi obawiać się nie może. Dlatego należy docenić wzrost aktywności rzecznika w tej sprawie w ostatnim roku.

Nikt nie wie więcej na temat potrzeb i problemów pacjentów niż ich rzecznik. Do niego spływają tysiące pytań, jak sobie poradzić w systemie; do niego płyną skargi na świadczeniodawców i informacje o zdarzeniach medycznych. Nikt lepiej niż rzecznik nie potrafi zdefiniować koniecznych zmian, które powinny być w systemie wprowadzone.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum