Co ma wspólnego podnoszenie efektywności energetycznej w krajach "starej" Unii z branżą medyczną, czyli: Jak to robią Brytyjczycy

Autor: Dariusz Ciepiela • Źródło: Dariusz Ciepiela   • 17 grudnia 2008 14:28

Dobrym przykładem, pokazującym, jak oszczędzać energię w służbie zdrowia, może być londyński szpital Kingston, posiadający 632 łóżek. Jeszcze dwa lata temu szpitalne kotły ciepłownicze pochodziły z lat 70. minionego wieku i pracowały w budynku pełnym azbestu. Zarząd szpitala poszukiwał partnera, który mógłby zapewnić finansowanie inwestycji energetycznych, a jednocześnie posiadał doświadczenie ze współpracy ze służbą zdrowia.


Wybór padł na Dalkię. W ramach struktury prywatnego finansowania na kwotę 2,9 mln funtów firma ta zainstalowała nowe kotły wytwarzające energię cieplną i elektryczną oraz podpisała 15-letni kontrakt na ich obsługę i konserwację.
Dalkia zaprojektowała i zamontowała nowe wyposażenie energetyczne: agregat kogeneracyjny o mocy 1,4 MW opalany gazem, kocioł cieplny opalany odpadami, dwa dodatkowe kotły, absorpcyjne urządzenie chłodzące o mocy 330 kW, wymienniki ciepła oraz rozdzielnicę wysokiego i niskiego napięcia - wszystko to w celu sprostania zapotrzebowaniu szpitala na 11 milionów kWh i 13 tysięcy ton pary.
Silnik V20 zamontowany w izolowanym dźwiękowo pomieszczeniu napędzany jest energią z kotłów. Nowe kotły kogeneracyjne wytwarzają nadwyżkę energii, którą można odsprzedać. Zapewniają też sporo korzyści ekologicznych - umożliwiają redukcję emisji gazów cieplarnianych o około 4 tysięcy ton rocznie, głównie dzięki zastosowaniu biopaliw i wykorzystaniu ciepła ze spalania odpadów szpitalnych.

Energooszczędne leki

Energooszczędne działania podjęto również w fabryce farmaceutycznego koncernu AstraZeneca w Macclesfield - elektrociepłownia zasila produkcję zaawansowanych leków, a przyznać trzeba, że zakład potrzebuje stabilnego zaopatrzenia w energię elektryczną i parę. W Macclesfield Dalkia zaprojektowała, zainstalowała i oddała do użytku nową elektrociepłownię o mocy 23 MW.
Jednostka kogeneracyjna została zaprojektowana pod kątem całkowitego zapotrzebowania zakładu na energię elektryczną i parę, a jednocześnie umożliwia w przyszłości zwiększenie mocy w oparciu o wytwarzanie energii elektrycznej przez turbinę gazową i turbinę parową.
Wróćmy jednak do brytyjskich lecznic.
Funkcjonujące w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej szpitale w Newcastle upon Tyne dysponuja

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum