Choroby serca i naczyń pozostają główną przyczyną zgonów w Polsce

Autor: RZ • • 22 stycznia 2020 09:02

Wznowienie prac nad Narodowym Programem Zdrowego Serca, współpraca z organizacjami pacjentów, zapewnienie finansowania realizacji zadań statutowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, w tym e-platformy edukacyjnej dla młodych lekarzy. To tylko niektóre wyzwania stojące przed zarządem PTK w kadencji 2019-2021.

Kontynuowanie prac nad stworzeniem Narodowego Programu Zdrowego Serca (NPZS) - rozpoczętych w 2017 r. - jest konieczne z kilku powodów. W ramach NPZS zdecydowanie łatwiej będzie można koordynować działania zmierzające do skuteczniejszego niż obecnie zapobiegania chorobom sercowo-naczyniowym w Polsce oraz osiągania coraz lepszych wyników leczenia pacjentów kardiologicznych.

NPZS znacznie ułatwi też koordynowanie różnych programów opieki nad naszymi pacjentami, takich jak już dobrze funkcjonujący program KOS-zawał, czy wprowadzany na razie pilotażowo w sześciu miastach program KONS - kompleksowej opieki nad chorymi z niewydolnością serca.

W Polsce - w przeciwieństwie do krajów "starej" Unii - nadal utrzymuje się bardzo niekorzystne zjawisko nadumieralności osób w wieku produkcyjnym (do 65. roku życia) z powodu chorób układu krążenia. Musimy wreszcie odwrócić ten fatalny trend. Dlatego NPZS powinien obejmować także prewencję pierwotną, szczególnie ważną z powodu narastającej epidemii otyłości wśród dzieci. Chcemy też poświęcić uwagę chorobom naczyń obwodowych - Polska jest krajem, gdzie amputuje się największą liczbę stóp i nóg w związku z kardiologicznymi powikłaniami cukrzycy.

Choroby serca i naczyń to w Polsce wciąż najczęstsza przyczyna zgonów. Ważna jest w tym kontekście nasza współpraca z Ministerstwem Zdrowia i agendami rządowymi oraz organizacjami pacjentów.

Przykładem współpracy z pacjentami i wsłuchiwania się w ich głos jest I Forum Serce Pacjenta, które odbyło 28 września w ramach XXIII Międzynarodowego Kongresu PTK. W naszym zamyśle takie spotkania powinny odbywać się cyklicznie, stanowiąc platformę stałej współpracy środowiska kardiologów z pacjentami. Jej celem będzie m.in. tworzenie wspólnych kampanii edukacyjnych oraz wypracowywanie stanowisk w ważnych dla polskiej kardiologii kwestiach.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum