Brakuje wiedzy i tolerancji

Autor: LJX • • 23 kwietnia 2013 14:35

Aż 73% ankietowanych cierpiących w Polsce na epilepsję przyznaje, że padaczka jest powodem wielu obaw i lęków w codziennym życiu, a także ogranicza m.in. zdobywanie wykształcenia, rozwijanie zainteresowań, spełnianie funkcji społecznych oraz wpływa na zatrudnienie i utrzymanie pracy.

Zawodowo pracuje tylko ok. 40% cierpiących na padaczkę. Takie wyniki przynosi badanie przeprowadzone przez TNS Polska zainicjowane przez Polskie Towarzystwo Epileptologii i firmę UCB (luty-marzec 2013 r.).

Koszty społeczne

- Wielu chorych na padaczkę nie przyznaje się do swojej choroby przed pracodawcą czy współpracownikami.

Niestety, chorzy często spotykają się z dyskryminacją w środowisku pracy, głównie z powodu braku dostatecznej wiedzy o chorobie - mówi mgr Aneta Bartnicka-Michalska, psycholog i psychoterapeuta.

- Praca w przypadku chorych na padaczkę stanowi nie tylko źródło dochodów, ale również pełni niezwykle ważną funkcję jako czynnik zwiększający samoocenę oraz poczucie przynależności do społeczeństwa.

Około 24% wszystkich chorych, którzy pracują, przebywało w ostatnim roku na zwolnieniu lekarskim z powodu padaczki. Średnia liczba dni zwolnienia lekarskiego wynosiła 19 dni. Padaczka, według danych ZUS z 2011 r., była w pierwszej "20" najczęstszych jednostek chorobowych powodujących niezdolność do pracy i generujących najwyższe wydatki związane z tą niezdolnością.

Zapobiec wykluczeniu

24% ankietowanych chorych nigdy nie pracowało. Niepracujący chorzy jako powód braku pracy najczęściej wskazują samą chorobę, trudności ze znalezieniem pracy ze względu na padaczkę, utratę pracy ze względu na chorobę, zwolnienie na skutek wystąpienia napadu w pracy, obawę przed brakiem akceptacji w miejscu pracy i złym traktowaniem i obawę przed tym, że nikt nie będzie potrafił im pomóc, gdy do napadu dojdzie w pracy.

- Wraz ze wzrostem kontroli napadów padaczkowych rosną szanse na zatrudnienie. Dlatego tak ważne jest dążenie do całkowitej eliminacji napadów. Satysfakcjonujące życie zawodowe jest wtedy możliwe u większości chorych na padaczkę - mówi dr n. med. Beata Majkowska- -Zwolińska z Fundacji Epileptologii.

Wyniki te potwierdzają ankietowani lekarze, którzy uważają, że niezależnie od wieku, większa liczba chorych na padaczkę mogłaby być aktywna zawodowo po wyeliminowaniu napadów. Niemal 60% dziś niepracujących chorych deklaruje, że w przyszłości chcą podjąć pracę.

Kolejne 12% chorych deklaruje chęć podjęcia pracy pod warunkiem, że nie mieliby napadów padaczkowych.

W liczbach

Padaczka jest jedną z najczęstszych chorób neurologicznych. Przyjmuje się, że choruje na nią 1% społeczeństwa.

Na świecie żyje z nią 50 mln osób, a w Polsce - ok. 400 tysięcy. Co roku odnotowuje się 40-70 nowych zachorowań na każde 100 tys. ludzi.

Padaczka jest spowodowana okresowymi zaburzeniami czynności komórek nerwowych w mózgu.

Lekarze rozróżniają ponad 40 rodzajów napadów padaczkowych. Są to nie tylko najczęściej kojarzone z padaczką napady z drgawkami ciała, ale też "wyłączenia" świadomości, zaburzenia wzroku, słuchu, smaku i węchu czy utrata przytomności.

26 marca przypadał Międzynarodowy Dzień Epilepsji (znany jako "Purple Day"). Tego dnia na całym świecie prowadzono różnego rodzaju akcje edukacyjne na temat choroby i możliwości jej leczenia.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum