Bo reklamują apteki...

Autor: Luiza Jakubiak • • 18 października 2011 10:24


Wyroki sądów

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 6 marca 2008 roku (sygn. akt VII SA/Wa 1985/07) sąd w celu zdefiniowania powyższego zagadnienia odwołał się do wykładni językowej: "W definicjach zawartych w publikacjach słownikowych reklamą jest działanie mające na celu zachęcanie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów lub do skorzystania z określonych usług" ("Wielki Słownik Wyrazów Obcych" pod red. M. Bańki, wyd. PWN, Warszawa 2003 r.).

Istotnym elementem reklamy jest "zamiar wywołania określonej reakcji potencjalnych klientów". Sąd - mając na uwadze definicję reklamy produktu leczniczego (art. 52 wskazanej ustawy) w zestawieniu z definicją apteki (art. 86 ust. 1 wskazanej ustawy) - stwierdził, iż: "Reklamą działalności apteki jest działanie polegające na zachęcaniu potencjalnych klientów do dokonywania zakupu usług farmaceutycznych w konkretnej aptece lub punkcie aptecznym. Każde działanie, skierowane do publicznej wiadomości, niezależnie od sposobu i metody jego przeprowadzenia oraz środków użytych do jego realizacji, jeśli jego celem jest zwiększenie sprzedaży produktów leczniczych i wyrobów medycznych oferowanych w danej aptece".

Również w wyroku z 20 września 2010 r. (sygn. akt VI SA/Wa 838/10) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że "za reklamę apteki należy uznać wszelkie działania polegające na informowaniu i zachęcaniu do zakupu produktu leczniczego lub wyrobu medycznego w danej aptece lub punkcie aptecznym, mające na celu zwiększenie ich sprzedaży".

Zachęta do kupna

"Biorąc pod uwagę powyższe zapisy, należy stwierdzić, że programy lojalnościowe są rodzajem reklamy działalności aptek i punktów aptecznych, gdyż są konstruowane w celu zachęcenia pacjentów do kupowania jak najczęściej i jak najwięcej produktów leczniczych w konkretnej aptece" - stwierdza resort zdrowia w komunikacie przesłanym do naszej redakcji.

Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że oferowanie przez PZU bądź banki kart rabatowych do wykorzystania w konkretnych aptekach również należy zaliczyć do działalności reklamowej aptek, gdyż mimo tego, że są one rozdawane przez inne podmioty, to jednak stanowią zachętę do kupna produktów leczniczych wyłącznie we wskazanych aptekach w celu zwiększenia ich obrotów.
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum