Blokują rozwój badań

Autor: Prof . Sławomir Majewski , prorektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego • • 23 kwietnia 2013 15:30

Obecne przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych wskazywane są jako główna przyczyna utrudniająca rozwój badań naukowych w naszym kraju. Dlatego rektorzy wyższych uczelni wystąpili do Urzędu Zamówień Publicznych z własną propozycją zmian stosownych zapisów ustawy.

Blokują rozwój badań

Projekt w tej sprawie zakłada m.in. zwiększenie kwoty zakupów, powyżej której instytucje naukowe i uczelnie musiałyby ogłaszać przetargi - do unijnego progu 130 tys. euro. Powód? W naszej ocenie, projektowane rozwiązania będą miały wpływ na jakość dostaw lub usług, jednak nie będą miały istotnego wpływu na termin realizacji zamówień, niezwykle istotny z punktu widzenia prowadzonych badań naukowych, których rozwoju i bieżących potrzeb nie można z góry przewidzieć.

Największą bolączką jest dostawa odczynników, a także urządzeń laboratoryjnych i medycznych, sprzętu komputerowego o określonych parametrach, z reguły o niewielkiej wartości jednostkowej (poniżej równowartości kwoty do 14 tys. euro), których jednak łączna wartość - obejmująca dostawę tego samego rodzaju, w rozumieniu przepisów ustawy - w skali uczelni niejednokrotnie przekracza progi unijne, tj. równowartość 200 tys. euro.

Z tego względu proponowane wprowadzenie progu dla instytucji naukowych i uczelni wyższych niewątpliwie zasługuje na uznanie i będzie miało korzystny wpływ na prowadzenie badań naukowych, przybliżając nas do czołowych światowych jednostek badawczych.

W polskich realiach, w przypadku tzw. dużych zamawiających, jakim jest np. nasza uczelnia, te oczywiste potrzeby realizowane są ze znacznym opóźnieniem, niejednokrotnie po wielomiesięcznym oczekiwaniu na wynik postępowania prowadzonego z zachowaniem terminów określonych w ustawie.

Możliwe jest również przyjęcie innego rozwiązania, a mianowicie zgoda na odrębne szacowanie zamówień finansowanych z projektów naukowych i rozwojowych - krajowych i zagranicznych - niezależnie od innych projektów prowadzonych w danej uczelni czy jednostce badawczej, analogicznie do jednostek wyodrębnionych u tego samego zamawiającego, na gruncie art.32 ust.5 ustawy Pzp. Pozwoliłoby to uczelniom na odstąpienie od stosowania przepisów ustawy w przypadku grantów o niewielkiej wartości i krótkim czasie realizacji.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum