Bliżej równości podmiotów

Autor: Wojciech Kuta • • 21 kwietnia 2010 13:03

Sąd: niepubliczny ZOZ może ubiegać się o zwolnienie z podatku dochodowego

Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 3 marca br. dopuszcza możliwość zwolnienia niepublicznych ZOZ-ów z podatku dochodowego od osób prawnych w tej części ich wpływów, które przeznaczane są na cele statutowe NZOZ-u, czyli prowadzenie działalności medycznej. Jeśli wyrok się uprawomocni, może przyczynić się do zrównania pod względem podatkowym publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.
"Niepubliczni" będą wówczas mogli przeznaczać m.in. na inwestycje w placówkach medycznych środki, które obecnie są odprowadzane do budżetu w formie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).
Dwie interpretacje
Orzeczenie łódzkiego sądu może więc okazać się prawdziwym przełomem w rozliczeniach niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej z fiskusem.
Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrywał sprawę ZOZ Help-Med Sp. z o.o. w Łodzi. - Orzeczenie z 3 marca uchyla interpretację Ministerstwa Finansów dotyczącą podmiotowości prawnopodatkowej NZOZ-ów - mówi Rynkowi Zdrowia prowadząca łódzką sprawę mec. Katarzyna Fortak-Karasińska z łódzkiej Kancelarii Fortak & Karasiński Radcowie Prawni Sp.p.
Przypomnijmy, że według interpretacji resortu finansów, podatnikiem podatku dochodowego z tytułu przychodów uzyskiwanych przez NZOZ jest jego organ założycielski, czyli w przypadku niepublicznych ZOZ-ów - np. spółka prawa handlowego. I spółka winna odprowadzać podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych przez niepubliczny ZOZ.
- Wyrok łódzkiego sądu dopuszcza jednak inną interpretację, czyli możliwość wyodrębnienia NZOZ-u ze spółki. Wówczas i spółka założycielska, i sam NZOZ mogą być traktowani jako dwaj niezależni podatnicy - tłumaczy mecenas Katarzyna Fortak-Karasińska.
Z kolei przyznanie statusu podatnika w rozumieniu Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uprawnia NZOZ do skorzystania ze zwolnień i ulg przewidzianych dla tych podmiotów. Oznacza to, iż uzyskane przez NZOZ dochody, w części przeznaczonej na określone w jego statucie cele ochrony zdrowia, są wolne od podatku - zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 wspomnianej ustawy.
Zawsze trzeba wystąpić
- Aby jednak uzyskać niepodważalne przez urzędy skarbowe potwierdzenie takiego stanowiska, należy w odniesieniu do każdego NZOZ-u wystąpić o wydanie przez ministra finansów indywidualnej interpretacji podatkowej - podkreśla mec. Fortak-Karasińska. - Trzeba wówczas szczegółowo przedstawić rozwiązania organizacyjno-prawne pozwalające na przyznanie NZOZ-owi podmiotowości prawnopodatkowej.
Orzeczenie łódzkiego sądu nie jest jeszcze prawomocne. Resort finansów prawdopodobnie wniesie kasację.
- Nie znam jeszcze tego wyroku ani jego uzasadnienia. Oby to orzeczenie uprawomocniło się, wszak o taką właśnie interpretację nasze szpitale przekształcone w spółki oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Niepublicznych Szpitali Samorządowych zabiegają od kilku lat. Niestety, dotychczas resort finansów trwa przy swojej interpretacji - powiedziała nam Renata Jażdż-Zaleska, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali Samorządowych.
- Skoro spółka tworzy NZOZ w celu świadczenia usług medycznych, a tenże NZOZ m.in. zatrudnia pracowników placówki medycznej, prowadzi księgowość zakładu, to właśnie NZOZ winien korzystać ze zwolnienia podatkowego, podobnie jak ma to miejsce w przypadku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - argumentuje prezes Renata Jażdż-Zaleska.
- Dla naszego NZOZ-u, podobnie jak dla wielu innych niepublicznych ZOZ-ów, interpretacja łódzkiego sądu oznacza oczywiste korzyści - mówi Daniela Drygalska-Słomka, prezes ZOZ-u Help-Med Sp. z o.o., którego dotyczyło orzeczenie z 3 marca.
- Przede wszystkim mielibyśmy moż-liwość przeznaczania większych środków na inwestycje, w naszym przypadku m.in. na trwającą rozbudowę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Poprawa stanu infrastruktury to przede wszystkim zysk dla pacjentów - dodaje Daniela Drygalska-Słomka.
Prezes Renata Jażdż-Zaleska: - Nie zapeszajmy, orzeczenie łódzkiego sądu nie jest jeszcze prawomocne. Ale sam fakt, że zapadł wyrok idący w kierunku zrównania publicznych i niepublicznych ZOZ-ów pod względem przepisów prawa podatkowego, napawa optymizmem. W latach 2000-09 tylko NZOZ-y zrzeszone w naszym stowarzyszeniu odprowadziły do Skarbu Państwa ok. 20 milionów zł podatku dochodowego od osób prawnych.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum