Bliżej czy dalej do refundacji?

Autor: RZ • • 10 maja 2017 14:12

Po debacie Rynku Zdrowia "Jak skuteczniej leczyć raka prostaty. To nie tylko męska sprawa" (Warszawa, 2 lutego 2017 r.) poprosiliśmy Ministerstwo Zdrowia o odpowiedź na pytania, które padły w trakcie dyskusji.

Ministerstwo Zdrowia zapytaliśmy:

Na jakim etapie są prace zmierzające do objęcia refundacją kolejnych nowoczesnych refundowanych terapii, w tym hormonalnych, w raku stercza opornym na kastrację?

Czy proponowany przez Fundację Razem w Chorobie remodeling programu lekowego dla octanu abirateronu w leczeniu raka stercza opornego na kastrację - polegający na utworzeniu 3-lekowego programu lekowego (octan abirateronu, enzalutamid, dichlorek radu 223) - jest możliwy do przeprowadzenia?

Poniżej publikujemy odpowiedzi udzielone przez Ministerstwo Zdrowia.

(...) Kwestie związane z refundacją leków reguluje ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1536, z późn. zm.). Zgodnie z ustawą, w odniesieniu do produktów leczniczych, które są dostępne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie wskazań rejestracyjnych, minister zdrowia podejmuje działania w sprawie objęcia refundacją w oparciu o wniosek podmiotu odpowiedzialnego, jego przedstawiciela lub podmiotu uprawnionego do importu równoległego.

W Ministerstwie Zdrowia są prowadzone postępowania w sprawie objęcia refundacją nowych substancji w leczeniu nowotworu gruczołu krokowego opornego na kastrację.

Leczenie przed chemioterapią

Prowadzone jest postępowanie w sprawie objęcia refundacją i ustalenia urzędowej ceny leku Xtandi (enzalutamidum) w ramach programu lekowego: "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C61)", który dotyczy leczenia opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami u dorosłych mężczyzn, u których nie występują objawy lub występują łagodne objawy po niepowodzeniu leczenia deprywacją androgenów, i u których chemioterapia nie jest jeszcze klinicznie wskazana.

W toku postępowania została wydana rekomendacja nr 67/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 r., w której prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nie rekomenduje objęcia refundacją wnioskowanej technologii lekowej. Komisja Ekonomiczna po przeprowadzonych negocjacjach cenowych z wnioskodawcą w podjętej uchwale uznała zaproponowany poziom ceny za nieodpowiedni.

Aktualnie w Ministerstwie Zdrowia prowadzona jest analiza całości zebranej dokumentacji i w najbliższym czasie, po rozpatrzeniu kryteriów zawartych w art. 12 ustawy refundacyjnej, minister zdrowia wyda decyzję o objęciu refundacją bądź odmowie objęcia refundacją wnioskowanej technologii lekowej.

Leczenie po chemioterapii

30 czerwca 2016 r. został złożony wniosek (inny niż poprzedni - przyp. red.) o objęcie refundacją leku Xtandi (enzalutamidum) w ramach programu lekowego: "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami", który obejmuje leczenie dorosłych chorych na raka gruczołu krokowego opornego na kastrację po niepowodzeniu terapii docetakselem. Postępowanie aktualnie jest na etapie oceny przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Prowadzone jest także postępowanie dotyczące leku Xofigo (Dichlorek radu Ra-223) w ramach programu lekowego: "Leczenie przerzutów do kości w przebiegu zaawansowanego raka gruczołu krokowego opornego na kastrację (ICD-10 C61)". W toku postępowania została wydana rekomendacja 26/2015 z dnia 30 marca 2015 r., w której prezes Agencji nie rekomenduje objęcia refundacją wnioskowanej technologii lekowej. Komisja Ekonomiczna po przeprowadzonych negocjacjach cenowych z wnioskodawcą uznała zaproponowany poziom ceny za nieodpowiedni. Aktualnie postępowanie jest zawieszone na wniosek strony.

Programy wielolekowe - czy będą?

Minister zdrowia dąży do tworzenia wielolekowych programów dotyczących leczenia określonych jednostek chorobowych.

Należy jednak zwrócić uwagę, że do utworzenia programu wielolekowego, poza objęciem refundacją technologii lekowych będących jego częściami składowymi, konieczna jest zgoda wszystkich podmiotów, których leki miałyby być refundowane w ramach takiego programu.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum