Bez rewolucji w uprawnieniach do wykonywania szczepień

Autor: Katarzyna Lisowska • • 20 października 2015 14:26

W Ministerstwie Zdrowia trwają ostatnie prace nad rozporządzeniem dotyczącym m.in. osób uprawnionych do wykonywania szczepień. Informacja o powstającym dokumencie wywołała spore zamieszanie wśród personelu medycznego. Resort jednak uspokaja, że takie przepisy to formalność, która nie czyni rewolucji w tych świadczeniach.

Bez rewolucji w uprawnieniach do wykonywania szczepień
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Jak wyjaśnia nam Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia (PPOZ), środowisko medyczne zaniepokoiła informacja, jakoby na mocy procedowanego rozporządzenia część lekarzy i pielęgniarek miała od 2016 roku utracić prawo kwalifikowania i wykonywania szczepień pacjentów.

Nie muszą zaliczać dodatkowych szkoleń

- Pojawiały się głosy, że uprawnienia takie personel medyczny zyskiwałby wraz ze specjalnymi szkoleniami. Wydawało się to kuriozalne, szczególnie w przypadku lekarzy, którzy prawo do wykonywania szczepień nabywają wraz z prawem wykonywania zawodu (ustawa o zawodzie lekarza), które daje prawo do profilaktyki, diagnozowania, leczenia, a więc również do szczepień - podkreśla Bożena Janicka.

Kwestia kolejnych szkoleń i kursów uprawniających do wykonywania szczepień dodatkowo zaniepokoiła środowisko, ponieważ oczywiste jest, że ich organizacja pochłonęłaby kolejne środki, których brakuje w wielu dziedzinach.

Dlatego, jak przyznaje prezes Janicka, przedstawiciele PPOZ zwrócili się do resortu zdrowia o wyjaśnienie wszelkich niedomówień w tej materii.

- W odpowiedzi na naszą interwencję otrzymaliśmy wyjaśnienie, że to ustawodawca nałożył na Ministra Zdrowia obowiązek wskazania rozporządzeniem osób uprawnionych do szczepień, ale z listy, na której znajduje się wiele zawodów medycznych, w tym np. fizjoterapeuta, rehabilitant, logopeda, psycholog itd. - dodaje.

Tylko doprecyzowanie

przepisów

- Zapewniono nas, że z trybu szkolenia, uzyskanego tytułu oraz prawa wykonywania zawodu wynika, że prawo do wykonywania szczepień na pewno mają: lekarz, pielęgniarka, położna oraz felczer - wylicza Bożena Janicka.

Takie właśnie rozporządzenie zostanie przygotowane w najbliższym czasie przez resort zdrowia. Tym samym osoby obecnie wykonujące szczepienia, będą wykonywać je nadal bez konieczności odbycia dodatkowych kursów i szkoleń.

Jak informuje nas Krzysztof Bąk, rzecznik MZ, obecnie trwają prace nad zmianą rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych. Jest ono w trakcie uzgodnień między departamentami w Ministerstwie Zdrowia.

- Po uzgodnieniu treści projektu zostanie on przesłany, zgodnie z decyzją Kolegium Ministra, do uzgodnień publicznych - wyjaśnia rzecznik resortu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kwalifikacyjne badanie lekarskie do szczepień ochronnych przeprowadza wyłącznie lekarz posiadający niezbędną wiedzę z zakresu tych szczepień, znajomości wskazań oraz przeciwwskazań do szczepień, a także niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Według aktualnych przepisów w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających szczepienia ochronne uprawnienia takie zyskują w toku edukacji lekarze ze specjalizacją w dziedzinie: pediatrii, chorób zakaźnych, medycyny rodzinnej, epidemiologii, medycyny morskiej i tropikalnej.

Lekarze innych specjalności mają możliwość uczestniczenia w kursach doskonalących, obejmujących zagadnienia dotyczące szczepień ochronnych.

W przypadku pielęgniarek i położnych

pożądane kwalifikacje posiadają osoby, które ukończyły odpowiednie kursy specjalistyczne, np.: "Szczepienia ochronne dla pielęgniarek", "Szczepienia ochronne noworodków dla położnych".

Wykonywanie szczepień ochronnych może przeprowadzić także felczer czy higienistka szkolna pod warunkiem, że osoby te odbyły w ramach doskonalenia zawodowego kurs lub szkolenie w zakresie szczepień ochronnych.

Ponadto muszą uzyskać dokument potwierdzający ukończenie tego kursu lub szkolenia albo uzyskać specjalizację w dziedzinie, w przypadku której ramowy program kształcenia podyplomowego obejmował problematykę szczepień ochronnych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum