Będzie drugi etap pilotażu?

Autor: Wojciech Kuta • • 01 lipca 2008 13:03

Pierwsze wyniki badań potencjału polskiego rynku w zakresie hospitalizacji domowej osób przewlekle chorych

Już kilku pacjentów krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II objętych zostało zaawansowaną technologicznie hospitalizacją domową (Medical Care Continuity - MCC ). Technologicznym partnerem projektu jest France Telecom (u nas - Telekomunikacja Polska SA) oraz szpitale specjalistyczne - dwa we Francji, jeden w Belgii oraz właśnie krakowska placówka.
Jak już pisaliśmy, od połowy kwietnia pierwszy polski pacjent onkologiczny po chemioterapii jest monitorowany w swoim domu. Kontakt z lekarzami ze Szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie zapewnia choremu specjalny terminal wyposażony w kamerę. Komputer, uruchamiany jednym guzikiem pilota, pozwala nawiązać łączność telefoniczną (możliwą całodobowo dzięki call center) i prowadzić obserwację pacjenta poprzez wideokonferencje.

Kluczowe elementy

Projekt MCC jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach szerszego programu wspólnotowego - eTEN, zakładającego wdrażanie usług elektronicznych m.in. w nauczaniu, biznesie i ochronie zdrowia.
- O tym, czy Komisja Europejska finansować będzie wdrożenie kolejnej fazy pilotażu w Polsce, zadecydują m.in. wyniki trwających jeszcze analiz oceniających potencjał naszego rynku, czyli pozwalających określić, jak liczna grupa chorych mogłaby zostać objęta monitorowaniem w ramach MCC - mówi Artur Kolesiński, główny specjalista w dziale ds. UE w Telekomunikacji Polskiej, który przeprowadza wspomnianą analizę.
Oparta ona została na licznych dokumentach i zestawieniach, takich jak m.in.: dane GUS i Eurostat, Diagnoza Społeczna 2005, materiały Ministerstwa Zdrowia, wywiady z ekspertami rynku medycznego. Aby odpowiedzieć na pytanie, jaka - w możliwie największym przybliżeniu - liczba pacjentów może być objęta hospitalizacją domową, należało zbadać wiele (także specyficznie polskich) tzw. elementów kluczowych, w tym: demograficzne, status zdrowotny i ekonomiczny ludności, styl życia, choroby chroniczne, niepełnosprawność, tempo starzenia się społeczeństwa, dostęp i korzystanie z technologii informacyjnych.

122 tysiące pacjentów

W analizie wzięto najpierw pod uwagę wszystkie hospitalizacje w ciągu roku (w 13 grupach schorzeń), wyodrębniając z nich najpierw wszystkie przypadki potencjalnie kwalifikujących się do projektu MCC, a do nich dodano przypadki chorób chronicznych.
Określono w ten sposób ów potencjał rynku MCC na blisko 2 miliony pacjentów. Tu jednak nastąpiła dalsza selekcja, wykluczająca m.in. osoby poniżej 18. roku życia oraz mające wskazania do opieki lekarskiej w szpitalu (oddziały zakaźne, intensywna terapia).
Po zastosowaniu tych kryteriów liczba potencjalnych "podopiecznych MCC" spadła do prawie 510 tys. Zakładając, że w pierwszym okresie wdrażania tej usługi nie będzie ona refundowana przez NFZ, z przyczyn ekonomicznych grono pacjentów hospitalizowanych w domu zawężono do 407 tysięcy.
Kolejnym zastosowanym w analizie kryterium była liczba przypadków nowotworów złośliwych; spośród wszystkich województw wybrano pięć, które łącznie notują ponad połowę przypadków tej choroby (Dolnośląskie, Małopolskie, Mazowieckie, Śląskie i Wielkopolskie).
Uwzględniwszy te regiony, grupa została zawężona do ponad 209 tys. pacjentów.
Ostatnim czynnikiem był dostęp do internetu i komputera; w ten sposób oszacowano liczbę 122,3 tys. pacjentów, którzy w pierwszej kolejności mogliby zostać objęci domową hospitalizacją.

Co dalej

- Analiza jeszcze trwa, ocena potencjału rynku jest jednym z jej elementów - tłumaczy Artur Kolesiński. - Wyniki tego badania i praktyczne koszty usługi, oszacowane na podstawie krakowskiego pilotażu, dadzą odpowiedź na pytanie czy kolejny etap wdrażania MCC będzie współfinansowany w Polsce ze środków unijnych. Uważamy, że takie dokładne wyliczenia nakładów i korzyści wynikających z monitorowania stanu pacjenta w domu pomogą w przyszłości podjąć płatnikowi decyzję w sprawie ewentualnej refundacji takiej usługi.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum