Będą oszczędności w samorządzie aptekarskim

Autor: RA, RR • • 24 lutego 2016 11:05

Delegaci VII Krajowego Zjazdu Aptekarzy wybrali nowe władze swojego samorządu zawodowego. Prezesem Naczelnej Rady Aptekarskiej została 30 stycznia Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

Przyszłość naszego samorządu zależy od dobrego lidera, zdolnego poprowadzić nas do celu - twierdziła prezes Elżbieta Piotrowska-Rutkowska przed wyborami.

Zgodnie z zapowiedziami przedwyborczymi, prezes Piotrowska-Rutkowska ma w planie "unowocześnienie narzędzi kontaktu z członkami organów NIA oraz izbami". Chce też "doprowadzić do organizacji i utrzymania kontaktów z przedstawicielami urzędów oraz z politykami".

Ograniczyć obrót pozaapteczny

To wiąże się z optymalizacją zadań realizowanych przez pracowników NIA, ale też polityką informacyjną Izby. Prezes zapowiada publikację "maksymalnie szerokiej informacji na temat działalność NIA" oraz "aktywność w dyskusjach prowadzonych w mediach, w tym także bezzwłoczne reakcje na wszelkiego rodzaju przejawy naruszenia dobrego imienia farmaceutów".

Nowa szefowa NRA chce również zrestrukturyzować Izbę pod względem finansowym, zaczynając od analizy wszystkich wydatków pod kątem uzyskania oszczędności oraz zwiększenia przejrzystości prowadzonej polityki finansowej NIA.

Przed wyborami zapowiadała, że będzie wspierać prace Inspekcji Farmaceutycznej w eliminowaniu wszystkich patologii związanych z nieprzestrzeganiem obowiązującego prawa, tj. reklamy aptek, ograniczeń dostępności leków dla pacjentów i aptek, odwróconego łańcucha, braku wymaganej obsady fachowej, przekroczeń 1% aptek w województwie.

- Przygotuję propozycję zmian w przepisach mających na celu ograniczenie obrotu pozaaptecznego, wzmocnienie roli i pozycji farmaceuty, wyeliminowanie nie-farmaceutów ze struktury właścicielskiej aptek, a także podwyższenie marży pozwalającej na realizację wszystkich ustawowych zadań - deklarowała Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

Nieść pomoc pacjentom

Zamierza również współpracować z wszelkimi instytucjami w celu dostosowania systemu kształcenia uniwersyteckiego oraz podyplomowego do obecnych wymagań, a także wyzwań stawianych farmaceutom. Planuje wspierać farmaceutów zatrudnionych w szpitalach, by zagwarantować im niezależność oraz wyeliminować wszystkie negatywne praktyki.

Zapowiadał a tak że przygotowanie analiz wykazujących koni e c zność zwięk s zenia z at rudnienia farmaceutów w szpitalach oraz poszerzenie katalogu szkoleń uwzględniając zagadnienia związane z realizacją zasad Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

"Bez względu na to, gdzie wykonujemy swój zawód: w aptece otwartej, szpitalnej, hurtowni czy na uczelni, jesteśmy powołani do niesienia pomocy pacjentom. Siła naszej samorządowej rodziny jest sumą wysiłku ponad trzydziestu tysięcy członków samorządu aptekarskiego. Tak jak w rodzinie, w samorządzie aptekarskim mamy te same prawa i obowiązki" - podkreślała w liście Piotrowska-Rutkowska, który Naczelna Izba Aptekarska opublikowała przed jej wyborem na funkcję prezesa NRA.

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska jest członkiem Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi. Przez dwie kadencje pełni ła funkcję prezesa łódzkiej OIA, obecnie jest jej wiceprezesem.

Będzie bariera dla wywozu leków

29 stycznia podczas inauguracji VII Krajowego Zjazdu Aptekarzy głos zabrał minister zdrowia Kons tant y Radziwiłł. Zapowiedział "kompleksową reformę polskiego aptekarstwa", zmiany w zakresie prawa farmaceutycznego i ustawy refundacyjnej. Zaznaczył, że liczy na współpracę nowego samorządu.

Minister wspomniał o potrzebie opracowania ustawy o zawodzie farmaceuty, a także zmian w przepisach obecnie obowiązującego prawa.

Wśród zapowiedzi znalazła się kwestia powrotu do nowelizacji tzw. ustawy antywywozowej. W opinii resor tu zdrowia, dotychczas dokonane zmiany w nieefektywny sposób ograniczają nielegalny wywóz leków. Pomysłem na rozwiązanie jest plan prezentowany przez wiceministra zdrowia Krzysztofa Łandę. Polega na podwyższaniu cen urzędowych leków, by zahamować ich wypływ z Polski. Jednocześnie resort będzie starał się negocjować z koncernami niższe ceny efektywne.

Minister zdrowia mówił też o zmianie w kwestii działania inspekcji farmaceutycznej: przywrócenia pionowej organizacji i centralizacji nadzoru farmaceutycznego. Obiecał też rozważenie idei "apteka dla aptekarza lub spółki aptekarzy".

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum