Barometr zadłużenia

Autor: IB • • 25 maja 2011 09:01

Największe zadłużenie publicznych szpitali nadal notują województwa mazowieckie i śląskie

Ogólne zobowiązania SPZOZ-ów wynosiły w IV kwartale 2009 r. 9 mld 627,6 mln zł. W tym samym okresie roku 2010 pozostawały na zbliżonym poziomie 9 mld 636 mln zł. Według stanu na 31 grudnia 2009 r., najwięcej zobowiązań ogółem ciążyło na SPZOZ-ach województwa mazowieckiego zadłużonych w sumie na 1 mld 505,6 mln zł oraz SPZOZ-ach województwa śląskiego - 1 mld 087 mln zł. Na kolejnych miejscach plasowały się (dane w mln zł): dolnośląskie - 904, łódzkie - 770,1, pomorskie - 709,5, lubelskie - 699,1, małopolskie - 666,7, wielkopolskie - 514,3, lubuskie - 458,8, kujawsko-pomorskie - 428,3, podkarpackie - 374,3, podlaskie - 292,4, świętokrzyskie - 286, zachodniopomorskie - 244,1, warmińsko-mazurskie - 187,7 oraz opolskie - 116,9. Na 152,6 mln zł zadłużone były także ogółem szpitale MON-u, a na 230,3 mln zł szpitale MSWiA.

Dla porównania: w IV kwartale 2010 r. zobowiązania ogółem SPZOZów w poszczególnych województwach wynosiły: mazowieckie - 1 mld 600,8 mln zł, śląskie - 1 mld 121,3 mln zł, a następnie (w mln zł): dolnośląskie - 813,3, lubelskie - 776,8, małopolskie - 686,9, pomorskie - 644,4, łódzkie - 616,5, wielkopolskie - 542,2, kujawskopomorskie - 481,5, podkarpackie - 411,9, lubuskie - 384, podlaskie - 324, świętokrzyskie - 320,8, zachodniopomorskie - 245,5, warmińsko-mazurskie - 179,7 i opolskie - 110,8. Szpitale MON-u zadłużone były ogółem na kwotę 176,1 mln zł, a lecznice MSWiA na kwotę 204,9 mln zł. Na koniec 2009 r. zobowiązania wymagalne SPZOZ-ów wynosiły łącznie 2 mld 241,8 mln zł, natomiast w tym samym okresie 2010 r. - 2 mld 182,8 mln zł. Według stanu na 31 grudnia 2009 r., najwięcej zobowiązań wymagalnych miały SPZOZ-y województw (w mln zł): mazowieckiego - 431, śląskiego - 277, dolnośląskiego - 236,8 oraz łódzkiego - 204,8.

Zobowiązania wymagalne poniżej 200 mln zł odnotowały szpitale w regionach: pomorskim - 168,3, lubelskim - 161; kujawsko-pomorskim - 136,9 oraz małopolskim - 136 mln zł. Na kwotę poniżej 100 mln zł zobowiązań wymagalnych zadłużone były SPZOZ-y województw: wielkopolskiego - 86,4 mln zł, świętokrzyskiego - 63,7, podkarpackiego - 63,7, podlaskiego - 62,6, lubuskiego - 40,6, warmińsko-mazurskiego - 39,6, zachodniopomorskiego - 28 i opolskiego - 7,8 mln zł. Zobowiązania wymagalne szpitali MON-u wynosiły 21 mln zł, a szpitali MSWiA - 76,6 mln zł. Dla porównania: w IV kwartale 2010 r. najwięcej zobowiązań wymagalnych (dane w mln zł) miały szpitale na Mazowszu - 498,8 mln zł i na Śląsku - 266 mln zł. W przedziale od 200 do 100 mln zł zadłużone były SPZOZ-y w: Lubelskiem - 176,2 mln zł, Łódzkiem - 157,7, Dolnośląskiem - 153,8, Małopolskiem - 147, Kujawsko-Pomorskiem - 141,1, Wielkopolskiem - 120,7 i Pomorskiem - 112,1.

Zobowiązania wymagalne poniżej 100 mln zł ciążyły na SPZOZ-ach województw: podkarpackiego - 98,6 mln zł, świętokrzyskiego - 81,2, podlaskiego - 69,2, warmińsko-mazurskiego - 42,5, lubuskiego - 31,9, zachodniopomorskiego - 27 oraz opolskiego - 10,2 mln zł. Zobowiązania wymagalne szpitali MON-u pozostawały na poziomie 20,8 mln zł, a szpitali MSWiA - 28,1 mln zł.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum