BE | 14-10-2009 12:20

300 tysięcy interwencji rocznie

Jubileusz Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach

Przed 60 laty w Katowicach powstała Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego PCK, „przodek” dzisiejszego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego. Ta jedna z największych w Polsce jednostek systemu ratownictwa medycznego dziś swym zasięgiem obejmuje prawie połowę terytorium woj. śląskiego zamieszkaną przez 2,5 mln ludzi.

Unijne odmłodzenie taboru

Katowickie WPR to obecnie 21 stacji terenowych, 1750-osobowa załoga oraz 148 samochodów. - W tym: 62 karetki systemowe, 15 ambulansów transportowych, a także samochody służące do transportowania pacjentów onkologicznych i dializowanych. Rocznie notujemy ok. 300 tys. interwencji, z czego 180 tys. to wyjazdy ratunkowe, pozostałe zaś do wizyt i porad ambulatoryjnych - wylicza Jerzy Wiśniewski, rzecznik WPR.
W ostatnich dwóch latach WPR kupiło 24 nowoczesne ambulanse. W planach przyszłorocznych - zakup kolejnych dziesięciu. Wszystko to dzięki wsparciu ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Programu Infrastruktura i Środowisko.

Mają szkołę ratownictwa

- Nie możemy udawać, że na rynku usług medycznych nasze Pogotowie jest jedynym graczem - przyznaje Artur Borowicz, dyrektor WPR. - W śląskim systemie ratownictwa medycznego działają 23 podmioty. Konkurencji się nie boimy, o ile tylko jej warunki są jasne i czytelne.
Kadry WPR podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe we własnej Szkole Ratownictwa Medycznego mającej akredytacje American Heart Association.
Prowadzone są tam kursy: BLS (Basic Life Support), ACLS (Advanced Cardiac Life Support), PALS (Pediatric Advanced Life Support). W październiku br. rozpoczynają się bezpłatne kursy językowe (specjalistyczne) angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego.