Związek zawodowy psychologów pisze do ministra zdrowia. "Najpierw uregulować nasz zawód"

Autor: oprac. KM • Źródło: Rynek Zdrowia19 grudnia 2022 19:30

- Ochrona i profilaktyka zdrowia psychicznego to element dobrze funkcjonującego społeczeństwa obywatelskiego. Jak dotąd polskie prawodawstwo nie odpowiada na potrzeby współczesności w tym zakresie - pisze w liście do wiceministra zdrowia Piotra Brombera Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów. Podkreśla, że "próba zmiany obecnego porządku prawnego w zakresie psychoterapii, bez uprzedniego uregulowania zawodu psychologa, może nie dawać gwarancji dochowania należytych standardów".

Związek zawodowy psychologów pisze do ministra zdrowia. "Najpierw uregulować nasz zawód"
Szkolenia wymagają nadzoru instytucjonalnego - wynika z pisma OZZP. Fot. Shutterstock
  • Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów wystosował pismo do wiceministra zdrowia Piotra Brombera
  • Odnosi się w nim do propozycji, dotyczących wprowadzenia nowej specjalizacji - psychoterapii, przedstawionych w projekcie rozporządzenia ministra zdrowia, zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
  • Projekt nowej ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologa jest złożony w Sejmie Rzeczypospolitej i oczekuje na pierwsze czytanie w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

Prawne regulacje dot. psychoterapii są korzystne

- Doceniamy, iż projekt rozporządzenia, oprócz regulacji obszaru usług psychoterapeutycznych w resorcie zdrowia, ma również na celu wzmocnienie migracji psychoterapeutów do sektora publicznego - pisze związek i przyznaje, że "będzie to możliwe dzięki temu, że psychoterapeuta, jako specjalista, będzie wynagradzany lepiej niż dotychczas, z racji odmiennego ujęcia jego kwalifikacji w ustawie o sposobie ustalania minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych".

W ocenie OZZP "wszelkie działania mające na celu prawne uregulowanie usług psychoterapeutycznych" są "korzystne", zwłaszcza stworzenie państwowej ścieżki uzyskiwania kompetencji na wzór specjalizacji lekarskiej, a także możliwość uzyskiwania tytułu specjalisty poprzez egzamin państwowy. Związek zauważa też, że "nowa specjalizacja wprowadza możliwość dofinansowania szkoleń psychoterapeutycznych, co wpływa na jej większą dostępność dla osób, które nie są w stanie szkolić się ze środków własnych", a także, że będzie możliwy "częściowy nadzór nad sektorem usług psychoterapeutycznych", co "finalnie będzie korzystne dla pacjentów".

- Obecnie szkolenia psychoterapeutyczne są prowadzone wyłącznie w sektorze prywatnym, bez możliwości jakiegokolwiek nadzoru instytucjonalnego - dodaje OZZP.

Regulacje ustawowe i podlegające kontroli

Związek zauważa też, że "obecna sytuacja prawna nie nakłada obowiązku ukończenia szkolenia z zakresu psychoterapii po to, by móc świadczyć usługi w placówkach NFZ".

- Osoby po drugim roku szkolenia mogą pracować psychoterapeutycznie zarówno w placówkach publicznej, jak i prywatnej ochrony zdrowia. Prowadzi to do sytuacji, w której dbałość o jakość szkolenia ustępuje miejsca potrzebom w zakresie dostępności do usług psychoterapeutycznych - zaznacza.

- Szacunki dotyczące liczby osób, które odbyły podyplomowe szkolenie psychoterapeutyczne, nie są precyzyjne, ale nie ulega wątpliwości, że osoby z wykształceniem psychologicznym stanowią najbardziej liczną grupę wśród psychoterapeutów - pisze związek i ocenia, że "zasadnym wydaje się, aby w tak ważnym obszarze, jakim jest zdrowie publiczne, opierać pracę i szkolenie psychoterapeutów na zawodach zaufania publicznego, posiadających swoje regulacje ustawowe i podlegające kontroli". Wskazuje na konieczność jak najszybszego uregulowania zawodu psychologa. 

- Przyjmujemy z zadowoleniem wszelkie działania legislacyjne, których celem jest prawne uporządkowanie w obszarze szeroko rozumianego zdrowia psychicznego. Natomiast wydaje się, że próba zmiany obecnego porządku prawnego w zakresie psychoterapii, bez uprzedniego uregulowania zawodu psychologa, może nie dawać gwarancji dochowania należytych standardów w zakresie prawnej ochrony pacjenta oraz w zakresie nadzoru nad jakością świadczonych usług - podsumowuje Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    Najnowsze