×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole

Wybrano laureatów konkursu „Zdrowy Samorząd 2023”. Projekty oceniały Rada Konsultacyjna oraz czytelnicy

Autor: JJ • Źródło: Rynek Zdrowia09 marca 2023 19:55

W czwartek, 9 marca, w czasie uroczystej Gali VIII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych wręczone zostały nagrody dla zwycięzców VI edycji konkursu "Zdrowy Samorząd".  Rada Konsultacyjna konkursu w przyznała je w trzech kategoriach — Zdrowa Gmina, Zdrowy Powiat i Zdrowe Województwo — dla trzech najlepszych zdrowotnych programów samorządowych w każdej z nich.  Uhonorowano także Urząd Miasta Kołobrzeg, który zwyciężył w plebiscycie czytelników Rynku Zdrowia i Portalu Samorządowego.

  • W kategorii Zdrowa Gmina konkursu Zdrowy Samorząd laureatami zostali: Urząd Miejski w Gdańsku, Urząd Miasta Krakowa oraz Urząd Miejski w Bielsku-Białej
  • Nagrody w kategorii Zdrowy Powiat odebrały: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Starostwo Powiatowe w Żninie oraz Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
  • Laury w kategorii Zdrowe Województwo zostały wręczone przedstawicielom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Lubuskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
  • Urząd Miasta Kołobrzeg uzyskał miano najlepszego samorządowego programu zdrowotnego w plebiscycie czytelników Rynku Zdrowia i Portalu Samorządowego
  • Celem Konkursu jest wybór i nagrodzenie jednostek samorządu terytorialnego, które w sposób najbardziej efektywny realizują zadania związane z promocją zachowań prozdrowotnych, edukacją zdrowotną i profilaktyką wybranych chorób oraz czynników ryzyka

Konkurs Zdrowy Samorząd: Zdrowa Gmina

W kategorii „Zdrowa Gmina” głosami członków Rady Konsultacyjnej konkursu nagrody za najlepsze programy zdrowotne samorządowe programy otrzymały Urząd Miejski w Gdańsku, Urząd Miasta Krakowa oraz Urząd Miejski w Bielsku-Białej.

Urząd Miasta Gdańska zdobył uznanie swoim programem „Trzeci wiek w zdrowiu”, skierowanym do seniorów. Program ma na celu zwiększenie liczby lat przeżytych w zdrowiu przez kształtowanie i utrwalanie u osób w wieku emerytalnym zachowań prozdrowotnych. Na realizację programu przewidziano 230 tys. zł rocznie. Ze zgłoszonych w 2022 roku do udziału w programie zakwalifikowano 250 osób (przed pandemią było to ok. 300 osób rocznie). Nagrodę odebrali: Barbara Toczyńska-Kijewska z Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Małgorzata Kaźmierczak, koordynatorka programu III Wiek w Zdrowiu oraz Piotr Paszkowski, realizator programu III Wiek w Zdrowiu.

Urząd Miasta Krakowa nagrodzony został za program „Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego in vitro”, na który w 2022 roku Gmina Miejska Kraków wydatkowała ze środków własnych 1 mln zł. Do programu zgłosiły się 283 pary (201 zakwalifikowano) – na jego efekty trzeba jednak zaczekać. Trzymamy kciuki, aby jak największa liczba dzieci dzięki programowi przyszła na świat.

W imieniu UM w Krakowie nagrodę odebrał Przemysław Cichy, zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

Z kolei Urząd Miasta Bielsko-Biała został nagrodzony za program profilaktyki złamań osteoporotycznych dla mieszkańców miasta na lata 2021-2025. Nagrodę odebrali Adam Ruśniak, zastępca prezydenta Miasta Bielska-Białej oraz Karol Markowski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, przewodniczący Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu.

Dodajmy, że w programie wzięło udział do tej pory 1491 mieszkańców Bielska-Białej, a już przynosi efekty: ok. 96 proc. przebadanych osób wymagało skierowania na badanie densytometryczne, u 781 osób zdiagnozowano nieprawidłowości w obrazie kośćca, osteopenia wystąpiła u 781 osób (ok. 52 proc. badanych). Osteoporozę stwierdzono u 323 osób (ok. 22 proc. badanych).

Zdrowy Samorząd: Zdrowy Powiat

Wyborem członków Rady Konsultacyjnej w kategorii „Zdrowy Powiat” nagrody za najlepszy zdrowotny program otrzymały Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Starostwo Powiatowe w Żninie oraz Starostwo Powiatowe w Wągrowcu.

Starostwo Powiatowe w Poznaniu zostało nagrodzone za program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV. Tylko w 2022 r. (program jest prowadzony od 2019 roku) zaszczepiono pełnym schematem (dwie dawki szczepionki 9-walentnej) 577 osób urodzonych w 2008 r., co stanowi 90,7 proc. populacji planowanej do zaszczepienia (636 osób) oraz 10,1 proc. populacji osób urodzonych w 2008 r. (5 718 osób – populacja wg danych GUS dla powiatu poznańskiego). Od początku programu (2019 r.) z budżetu powiatu poznańskiego wydatkowano na jego realizację niemal 1,8 mln zł.

Nagrodę odebrał Maciej Matuszewski, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

W imieniu Starostwa Powiatowego w Żninie nagrodę odebrał Zbigniew Jaszczuk, starosta żniński. Wręczona została za program profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV w Powiecie Żnińskim. Program finansowany był w całości ze środków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego — powiat żniński pokrywał koszty edukacji programu, natomiast gminy, które do niego przystąpiły, pokrywały koszty szczepień. W sumie przekazana na program kwota wyniosła prawie 726 tys. zł. Jego celem było uzyskanie co najmniej 50.proc. wyszczepienia pełnym schematem populacji docelowej, co udało się zrobić ze znaczną nawiązką.

Także za program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV (typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58) w powiecie wągrowieckim w latach 2018-2022 zostało nagrodzone Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, w którego imieniu nagrodę odebrał Tomasz Kranca, starosta wągrowiecki.

Program był finansowany w 50 proc. z budżetu Powiatu Wągrowieckiego oraz w 50 proc. z budżetów Gmin Powiatu Wągrowieckiego. Całkowity koszt szczepień za lata 2019-2022 wyniósł 827,5 tys. zł. W latach 2019-2022 zostało podanych łącznie 1987 dawek szczepionki przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego.

Zdrowy Samorząd: Zdrowe Województwo

W kategorii samorządów wojewódzkich nagrody odebrali przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, w którego imieniu nagrodę odebrał Sławomir Kopyść, członek zarządu Województwa kujawsko-pomorskiego, otrzymał ją za program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych, realizowany w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim. We współpracy z wszystkim samorządami województwa do programu zostały zaproszone wszystkie osoby pow. 65 roku życia.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego został nagrodzony za program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro, skierowany do mieszkańców województwa lubuskiego w latach 2019 – 2022. Statuetkę "Zdrowe Województwo" odebrała Ewa Jaske, kierownik Wydziału Organizacji i Promocji Zdrowia.

Łączna kwota przeznaczona na realizację tego programu w latach 2019 – 2022 wyniosła 1,694 mln zł, wykonano 336 procedur, zanotowano 130 ciąż, a w latach 2019-21 urodziło się w wyniku programu 84 dzieci.

Za bardzo ważny program "Ty decydujesz, jak reagujesz" – dotyczący profilaktyki samobójstw dzieci i młodzieży poprzez wzmacnianie odporności psychicznej i zapobieganie agresji rówieśniczej – został nagrodzony Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, w którego imieniu statuetkę odebrali Łukasz Smółka, wicemarszałek województwa małopolskiego oraz Dominika Studnicka, dyrektor Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej.

Program był realizowany pilotażowo w roku szkolnym 2020/2021 i jest kontynuowany. Zostało nim objętych w roku szkolnym 2021/2022 751 osób, w tym 387 uczniów,160 nauczycieli oraz 204 rodziców/opiekunów uczniów z sześciu szkół podstawowych. Natomiast w roku szkolnym 2022/2023 zaplanowano objęcie programem minimium 1 000 osób, w tym 600 uczniów, 160 nauczycieli i 240 rodziców/opiekunów uczniów z ośmiu szkół podstawowych.

Plebiscyt czytelników Rynku Zdrowia i Portalu Samorządowego

W plebiscycie czytelników Rynku Zdrowia i Portalu Samorządowego zwyciężył program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców Kołobrzegu, uzyskując 1192 głosy. W imieniu Urzędu Miasta Kołobrzeg nagrodę odebrał Andrzej Libera, główny specjalista w Wydziale Spraw Społecznych, zajmujący się programami polityki zdrowotnej i innymi działaniami zdrowotnymi gminy.

Program został podzielony na część edukacyjno-szkoleniową oraz medyczną, której populację docelową stanowią mieszkańcy miasta Kołobrzeg: kobiety w wieku 50 lat i więcej, mężczyźni w wieku 70 lat lub więcej albo mężczyźni w wieku 50-69 lat z co najmniej dwoma czynnikami ryzyka.

W 2021 roku w ramach programu wykonano 449 badań densytometrycznych oraz udzielono 148 porad w poradni osteoporozy. W 2022 roku wykonano 446 badań densytometrycznych oraz udzielono 207 porad w poradni osteoporozy. Na 2023 rok zaplanowano 500 badań densytometrycznych oraz 220 porad w poradni osteoporozy

Dodajmy, że samorząd miasta Kołobrzeg po raz drugi z rzędu zdobył pierwsze miejsce w plebiscycie czytelników. W ubiegłym roku ich najwyższe uznanie uzyskał program "Rehabilitacja dla seniorów Miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023".Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    Najnowsze