Umowy na pilotaż w centrach zdrowia psychicznego. Jest zmiana kodów rozpoznań

Autor: oprac. ML • Źródło: Rynek Zdrowia05 lipca 2022 17:30

Zmienia się zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego. Co nowego?

Umowy na pilotaż w centrach zdrowia psychicznego. Jest zmiana kodów rozpoznań
Centra zdrowia psychicznego - jest ich w Polsce 75. Fot. Shutterstock
  • Prezes NFZ zmienia zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego
  • Nowela dotyczy przepisów oznaczonych numerem 55/2020/DSOZ z dnia 9 kwietnia 2020 r. 
  • Są dodatkowe kody rozpoznań i personel pomocniczy w hostelach

W hostelach będzie dodatkowy personel pomocniczy

Zarządzenie zmienia wcześniejsze regulacje Nr 55/2020/DSOZ z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Zmiany wynikają z deklaracji realizatora programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego do realizowania świadczeń dla osób z zaburzeniami psychicznymi w hostelu w komórce organizacyjnej "2720 - Hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi". W zarządzeniu wprowadzono przepis, zgodnie z którym świadczenia będą realizowane przez dodatkowy personel.

Dodatkowy personel został określony w harmonogramie, zgodnie z warunkami realizacji świadczenia gwarantowanego określonymi w lp. 16 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. poz. 1285, z późn. zm.).

Uzupełniony program harmonogramu pracy personelu

Kolejną zmianą wprowadzoną zarządzeniem jest nadanie załącznikowi nr 3  nowego brzmienia. Chodzi o katalog produktów sprawozdawczych w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej w centrum zdrowia psychicznego: określono dodatkowe kody i produkty sprawozdawcze, umożliwiające sprawozdawanie do Funduszu udzielenie przedmiotowych świadczeń.

W § 12 zarządzenia zmienianego dodano ust. 1a, w którym wskazano kody specjalności medycznych, jakich świadczeniodawca obowiązany jest używać, uzupełniając harmonogram pracy personelu do realizacji świadczeń psychologicznych, psychoterapeutycznych oraz środowiskowych.

Zmiana ma na celu jednoznaczne określenie specjalności medycznej personelu, który jest uprawniony do realizacji świadczeń.

Ponadto, związku z trwającą od kilku lat dyskusją dotyczącą samobójstw oraz brakiem informacji o liczbie osób leczonych w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień z powodu prób samobójczych wprowadzono (§ 17 ust. 1 zarządzenia zmienianego) obowiązek przekazywania do Funduszu ww. informacji w ramach sprawozdawczości, tj. odpowiednim rozpoznaniem wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako rozpoznanie współistniejące.

Jednocześnie (w obrębie tej samej jednostki redakcyjnej) dodano przepis wprowadzający kody rozpoznań, które należy sprawozdawać w przypadku leczenia świadczeniobiorców wobec których wykonywany jest środek zabezpieczający, o którym mowa w Kodeksie karnym.

Jeżeli środek zabezpieczający orzeczony został z powodu zaburzeń seksualnych, wówczas w sprawozdawczości świadczeniodawca winien sprawozdać Y05.0, środek zabezpieczający z innych powodów winien posiadać kod Y08.0 albo Y09.0.

Zarządzenie wchodzi w życie 6 lipca. 

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum