Trwają prace nad projektem zmian w świadczeniach dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera

Autor: oprac. JKB • Źródło: Sejm, Rynek Zdrowia08 września 2022 13:30

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska potwierdził, że w resorcie zdrowia procedowany jest obecnie projekt, którego cel to wprowadzenie zmian w zasadach realizacji świadczeń dla osób z autyzmem, rozszerzających zakres także o zespół Aspergera.

Trwają prace nad projektem zmian w świadczeniach dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera
Resort zdrowia planuje zmiany w świadczeniach dla osób z zespołem Aspergera. Fot. AdobeStock
 • Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przekazał w oficjalnym piśmie, będącym odpowiedzią na jedną z poselskich interpelacji, że resort zdrowia traktuje poprawę ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży priorytetowo
 • Jak przykład podał wdrożony nowy model ochrony zdrowia psychicznego pacjentów niepełnoletnich – podstawowym założeniem jest w związku z tym budowa sieci ośrodków, umiejscowionych blisko miejsca zamieszkania dziecka
 • W Ministerstwie Zdrowia trwają cały czas prace nad projektem wprowadzającym zmiany m.in. w zasadach realizacji świadczeń dla osób z autyzmem dziecięcym – rozszerzy on zakres świadczeń także o świadczenia dla pacjentów z zespołem Aspergera

Wprowadzane zmiany dla dzieci i młodzieży

Wiceminister zdrowia odniósł się do sprawy dzieci z zespołem Aspergera. Jak wskazał, priorytetem dla Ministerstwa Zdrowia jest poprawa sytuacji ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

- Ministerstwo Zdrowia przygotowało i wdraża kompleksową reformę systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w oparciu o nowy model udzielania świadczeń. Podejmowane działania mają na celu poprawę jakości oraz dostępności świadczeń. Nowy model ochrony zdrowia psychicznego pacjentów niepełnoletnich jest wynikiem prac działającego od lutego 2018 roku Zespołu do spraw zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży – zaznaczył.

Przypomnijmy, że podstawowym założeniem wspomnianej reformy jest budowa sieci ośrodków położnych blisko miejsca zamieszkania dziecka – to ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży (I stopień referencyjny).

Opis modelu systemu ochrony zdrowia dzieci i młodzieży:

 • I poziom referencyjny:

I wariant – Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży,

II wariant – Zespół Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutyczneej dla Dzieci i Młodzieży,

 • II poziom referencyjny – Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży:

I wariant – Poradnia zdrowia psychicznego,

II wariant – Poradnia zdrowia psychicznego + oddział dzienny,

 • III poziom referencyjny – Ośrodek Wysokospecjalistycznej Całodobowej Opieki Psychiatrycznej.

Prace nad nowym projektem

Co jednak istotne, cały czas trwają prace nad kolejną nowelizacją wymienionego wyżej rozporządzenia.

- Procedowany projekt wprowadza zmiany m. in. w zasadach realizacji świadczeń dla osób z autyzmem dziecięcym rozszerzając zakres świadczeń realizowanych na II poziomie referencyjnym o świadczenia dedykowane także pacjentom ze wskazaniem: Całościowe zaburzenia rozwojowe (F84), w tym także F84.5 – Zespół Aspergera – wyjaśnił wiceminister.

Z tego też powodu w ramach II poziomu referencyjnego możliwe będzie udzielanie świadczeń:

 • porada kompleksowo-konsultacyjna dla osób z autyzmem dziecięcym,
 • program terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób z autyzmem dziecięcym.

Ministerstwo planuje także przeprowadzenie internetowej kampanii informacyjnej o zasięgu ogólnopolskim "Kampania dotycząca możliwości korzystania ze wsparcia placówek nowego modelu oraz promocji higieny życia psychicznego dzieci i młodzieży".

Jednym z celów kampanii jest podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa, w tym przede wszystkim rodziców, opiekunów prawnych, dzieci i młodzieży, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą na temat:

 • dostępnych form pomocy dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych (w tym szczególnie w zakresie nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży);
 • wczesnego rozpoznania objawów, które mogą wskazywać na zaburzenie lub chorobę psychiczną u dzieci i młodzieży (objawów, mechanizmów ich występowania, oraz sposobu leczenia);
 • specjalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym (przedstawienie różnic między psychologiem, psychoterapeutą, psychiatrą).
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum