Środki na psychiatrię przesunięte na 2023 rok. Konkurs zaplanowano w listopadzie

Autor: oprac. JKB • Źródło: RCL, Rynek Zdrowia22 września 2022 12:10

W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt uchwały ministra zdrowia w sprawie zmian w programie "Program wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży na lata 2022–2023". Chodzi o przesunięcie wszystkich pieniędzy na 2023 rok.

Środki na psychiatrię przesunięte na 2023 rok. Konkurs zaplanowano w listopadzie
Budżet na program zostaje przesunięty na 2023 rok. Fot. AdobeStock
  • W RCL opublikowano projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży na lata 2022–2023"
  • Zgodnie z planowanymi zmianami, w uchwale ujęto przesunięcie całości środków z budżetu państwa na wskazany program na 2023 rok
  • Wcześniej zaplanowane środki z budżetu państwa na 2022 rok w wysokości 40 mln złotych zostały zabezpieczone na 2023 rok (łącznie w wysokości 80 mln złotych), aby wesprzeć wybrane podmioty w procedurze konkursowej
  • Celem Programu jest poprawa efektywności leczenia pacjentów oddziałów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień realizowanych w warunkach stacjonarnych – podano w uzasadnieniu

Środki finansowe na psychiatrię

Opublikowano projekt uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży na lata 2022–2023".

Wśród zmian uwzględniono m.in.:

  • ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Środki z budżetu państwa, o których mowa w ust. 2, w poszczególnych latach wyniosą:

-   w 2022 roku – 0 zł;

-   w 2023 roku – 80 mln zł".

  • ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. Nakłady z budżetu państwa, o których mowa w ust. 2, są określane w ustawie budżetowej na 2023 rok w ramach części 46 – Zdrowie oraz w rezerwie celowej".

Jak czytamy w uzasadnieniu, zmiany uchwały Rady Ministrów z 31 grudnia 2021 roku wynikają z konieczności opracowania i przeprowadzenia procedury konkursowej mającej na celu wybór podmiotów, w których będą realizowane inwestycje w ramach "Program wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży na lata 2022–2023".

Uzasadnienie przesunięcia budżetu

Celem wspomnianego Programu jest poprawa efektywności leczenia pacjentów oddziałów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej oraz leczenia uzależnień realizowanych w warunkach stacjonarnych, a wspieranych przez inwestycje infrastrukturalne na tych oddziałach.

W uzasadnieniu podano również, że z powodu przedłużającego się etapu ustalania zasad naboru wniosków, konieczne jest procedowanie zmian uchwały w celu alokacji środków finansowych w całości na 2023 rok.

Planowanym terminem ogłoszenia konkursu przez Ministra Zdrowia i wybór wniosków, a tym samym realizatorów Programu, jest listopad 2022 roku. W projekcie uchwały zakłada się zmianę alokacji środków w całości na 2023 rok. W ramach Programu maksymalna kwota dofinansowania dla jednego realizatora Programu wynosić będzie 10 000 000 zł – czytamy.

Ze względu na wprowadzone zmiany niezbędne jest zabezpieczenie wcześniej zaplanowanych na 2022 rok środków z budżetu państwa w wysokości 40 mln złotych w 2023 roku, aby wesprzeć podmioty wybrane w procedurze konkursowej.

Projekt uchwały wejdzie w życie z dniem podpisania. Obecnie jest na etapie uzgodnień międzyresortowych.

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum